بوف کور

بوف کور
سال انتشار : 1395

علیرضا مشایخی

به رهبری فرهاد مشکات

 

 

آثار معرفی‌ شده در این مجموعه، دوره‌ی نخست فعالیت علیرضا مشایخی را معرفی می‌کنند. این دوره، «تمرکز گسترده» نام گرفته است؛ تمرکز بر «صدا»، «سکوت» و «زمان»، از مهمترین ویژگی آثار این دوره است. دو اثر بوف کور  اپوس ۱۶ و دائمی اپوس ۳۸ به‌ ترتیب برای اولین بار در سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۱  به‌ رهبری فرهاد مشکات اجرا شد.

M. CD 461

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
سمفونی شماره‌ی 3 اپوس 76 (یک سمفونی از مدافتاده برای کامپیوتر): موومان اول 5:23 12.34 MB 16/000 تومان
سمفونی شماره‌ی 3 اپوس 76 (یک سمفونی از مدافتاده برای کامپیوتر): موومان دوم 3:23 7.76 MB 16/000 تومان
سمفونی شماره‌ی 3 اپوس 76 (یک سمفونی از مدافتاده برای کامپیوتر): موومان سوم 7:40 17.55 MB 16/000 تومان
دائمی، برای 15 ساز زهی اپوس 33 12:44 29.16 MB 16/000 تومان
باله‌ی بوف کور، اپوس 16 31:13 71.45 MB 16/000 تومان

آثار مشابه