ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

موسیقی برای پیانو

موسیقی برای پیانو

  • کد اثر : MCD-437
  • سال انتشار : 1394
هنرمندان :
  • اثر: علیرضا مشایخی
  • پیانو: فریماه قوام‌صدری
درباره اثر :

این مجموعه، آثار پیانویی علیرضا مشایخی را شامل می‌شود. وی در این آثار، چگونگی طرح «چندصدایی» در موسیقی ایران را در ابعاد متفاوت صورت‌بندی کرده است. این مجموعه با یک ترانه‌ی ساده‌ی کُردی آغاز، و به‌تدریج به سمت ساختارهای «چندصدایی» پیچیده‌تری هدایت می‌شود. در این آثار، موسیقی ایرانی در ابعاد متفاوت سبک‌شناسی و فرم‌شناسی به امکان جست‌وجو و مکاشفه‌ی آهنگساز تبدیل شده است.

 

قطعه ها :
1

داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شماره‌ی ۱ (موومان اول)

2:10
5.2 MB
6,000 تومان
2

داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شماره‌ی ۱ (موومان دوم)

2:03
4.9 MB
6,000 تومان
3

داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شماره‌ی ۱ (موومان سوم)

3:23
8 MB
6,000 تومان
4

داستان‌های کوتاه، اپوس 106، شماره‌ی ۱ (موومان چهارم)

1:27
3.5 MB
6,000 تومان
5

نامه‌ها، اپوس 110 (موومان اول)

2:17
5.4 MB
6,000 تومان
6

نامه‌ها، اپوس 110 (موومان دوم)

2:56
6.9 MB
6,000 تومان
7

نامه‌ها، اپوس 110 (موومان سوم)

3:06
7.3 MB
6,000 تومان
8

در جستجوی زمان از دست رفته، اپوس 111، شماره‌ی ۱ (موومان اول)

4:18
10.1 MB
6,000 تومان
9

در جستجوی زمان از دست رفته، اپوس 111، شماره‌ی ۱ (موومان دوم)

3:44
8.8 MB
6,000 تومان
10

در جستجوی زمان از دست رفته، اپوس 111، شماره‌ی ۱ (موومان سوم)

4:25
10.3 MB
6,000 تومان
11

کریستال، اپوس 113، شماره‌ی 1

4:34
10.7 MB
6,000 تومان
12

کریستال، اپوس 113، شماره‌ی 2

5:57
13.8 MB
6,000 تومان
13

مرواریدها، اپوس ۱۱۸، شماره‌ی ۲ (موومان اول)

2:15
5.4 MB
6,000 تومان
14

مرواریدها، اپوس ۱۱۸، شماره‌ی ۲ (موومان دوم)

2:44
6.5 MB
6,000 تومان
15

مرواریدها، اپوس ۱۱۸، شماره‌ی ۲ (موومان سوم)

1:55
4.6 MB
6,000 تومان
16

واریانت، اپوس 151

14:10
32.7 MB
6,000 تومان

آثار دیگری از علیرضا مشایخی :
عزیز
خوش آمدید