ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

مدال ۲۰۱۵

مدال ۲۰۱۵

  • کد اثر : MCD-568
  • سال انتشار : 1398
هنرمندان :
  • اثر: علیرضا مشایخی
درباره اثر :

رهبر: مهرداد تیموری، سعید علیجانی و رژیس پرودُم

ارکستر ریکوردر پارس و ارکستر موسیقی نو

ویلن: امین غفاری

پیانو: مریم مهربان

ویلنسل: صنم قرچه‌داغی

 

 

علیرضا مشایخی آثار متعددی برای ارکستر ریکوردر تصنیف و از آن در ترکیب‌های مختلف با همراهی ارکستر زهی و گروه کوبه‌ای استفاده کرده است. در «کنسرتو ویلن شماره‌ی ۳» نیز وی به کمک ویژگی‌های ارکستر ریکوردر از نقطه‌نظر رنگ، دینامیک و گستره‌ی صوتی در جهت طرح اندیشه‌ی خود مشایخی درباره‌ی موسیقی ایران، به امکانات جدیدی دست یافته است. طرح رویکردهای متفاوت به موسیقی ایران همواره از مهم‌ترین مسائل آثار او بوده است. «مرکوری» از آخرین آثار دوره‌ی «Meta-X» و پیش از «سمفنی شماره‌ی ۹» اپوس ۲۰۱ -نخستین اثر دوره‌ی «مانفیست» -تصنیف شده است. گشودگی تفکر وی بر پرسش و آشکارگی در آثار او، سبب طرح صورت‌بندی متفاوتی از موسیقی شده است: موسیقی دیالکتیک صدا و سکوت، تداوم تفکر و راهی به‌سوی حقیقت است. در«مدال ۲۰۱۵»، مطابق با ویژگی‌های سبک‌شناسانه دوره‌ی «مانفیست»، وجوه پنهان محور تُن «ر» به موضوع آهنگسازی تبدیل شده است. علیرضا مشایخی صدا را از نقطه‌نظرهای متفاوت به تفکر درمی‌آورد. در «تُنالین شماره‌ی ۱» توجه به مرکزیت یک محور تُن که در «تکرار» خود «تداوم» ملُدی را می‌سازد، مهم‌ترین مسئله‌ی آهنگساز است.

 

قطعه ها :
1

موومان اول (کنسرتو شماره‌ی ۳ برای ویلُُن، ارُکستر ریکوردر و گروه کوبه‌ای اپُوس ۲۵۳) (ویلُُن: امین غفاری، رهبر: مهرداد تیموری)

7:48
19.7 MB
17,000 تومان
2

موومان دوم (کنسرتو شماره‌ی ۳ برای ویلُُن، ارُکستر ریکوردر و گروه کوبه‌ای اپُوس ۲۵۳) (ویلُُن: امین غفاری، رهبر: مهرداد تیموری)

9:27
23.4 MB
17,000 تومان
3

موومان سوم (کنسرتو شماره‌ی ۳ برای ویلُُن، ارُکستر ریکوردر و گروه کوبه‌ای اپُوس ۲۵۳) (ویلُُن: امین غفاری، رهبر: مهرداد تیموری)

9:47
24.2 MB
17,000 تومان
4

مرِکوری (برای پیانو و ارُکستر، اپُوس ۱۹۶) (پیانو: مریم مهربان، رهبر: سعید علیجانی)

10:50
26.6 MB
17,000 تومان
5

مُدال ۲۰۱۵ (برای نهُ کُنترباس و سازهای کوبه‌ای اپُوس ۲۴۲) (رهبر: رژیس پرودُم)

11:02
27.1 MB
17,000 تومان
6

تنُالینَ شماره‌ی ۱ )برای ویلُُنسِل و نوار کامپیوتر اپُوس ۱۷۳) (ویلُُنسِل: صنم قراچه‌داغی)

8:04
20.3 MB
17,000 تومان

آثار دیگری از علیرضا مشایخی :
عزیز
خوش آمدید