ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

سپکتروم

سپکتروم

  • کد اثر : MCD-481
  • سال انتشار : 1395
  • اثر: علیرضا مشایخی
درباره اثر :

ارکستر سمفونیک ملی اوکراین

به رهبری: وُلُدیمیر سیرنکو

 

دربار‌ه‌ی این اثر، به قلم سینا صدقی می‌خوانیم:«صدا در آثار علیرضا مشایخی، مبتنی بر رویکردهای متفاوتی صورت‌بندی شده است. دو اثر «سپِکتروم» و «داستان‌ها» به دوره‌ی «موسیقیِ نسبی» تعلُّق دارند؛ دوره‌ای که نسبت و اولویَّت ابعاد صدا به موضوع آهنگسازی تبدیل می‌شود. این دوره را می‌توان، آغاز راه «خروج» آهنگساز از معیارهای از پیش‌تعیین‌شده‌ی اِستتیک به صدا دانست؛ رویکردی که در دوره‌ی سوُّم ـ‏‏متاایکس‏‌ـ و دوره‌ی چهارم ـ‏مانیفِست‌‏ـ‏ آهنگسازیِ او از نقطه‌نظرهای متفاوتی تبیین شده است. «سپِکتروم» در اندیشه‌ی علیرضا مشایخی، امکان اندیشیدن به «صدا» فارغ از اوصاف فیزیکی آن است. از این‏رو مخاطب این اثر، با رویکردی دیگری به «سپِکتروم» مواجه می‌شود. این تلَّقی در تعریف علیرضا مشایخی از موسیقی نهفته است: موسیقی، دیالِکتیک صدا و سکوت، تداوم تفکُّر و راهی به سوی حقیقت است.»

قطعه ها :
1

سپکتروم (برای گروه بادی، اپوس ۶۴)

10:51
25.2 MB
10,000 تومان
2

موومان اول (کنسرتو برای ارکستر، اپوس ۲)

7:10
16.8 MB
10,000 تومان
3

موومان دوم (کنسرتو برای ارکستر، اپوس ۲)

5:28
12.9 MB
10,000 تومان
4

موومان سوم (کنسرتو برای ارکستر، اپوس ۲)

9:27
22 MB
10,000 تومان
5

اکسپرسیون (داستان‌ها برای کوئینتت بادی، اپوس ۹۴)

2:05
5.2 MB
10,000 تومان
6

گویی سریل (داستان‌ها برای کوئینتت بادی، اپوس ۹۴)

2:04
5.2 MB
10,000 تومان
7

فریژین ۸۳ (داستان‌ها برای کوئینتت بادی، اپوس ۹۴)

2:36
6.4 MB
10,000 تومان
8

تناقضات من (داستان‌ها برای کوئینتت بادی، اپوس ۹۴)

2:14
5.6 MB
10,000 تومان
9

اِلِژی شرقی (داستان‌ها برای کوئینتت بادی، اپوس ۹۴)

1:55
4.8 MB
10,000 تومان
10

حادثه‌ی ترُمپت (داستان‌ها برای کوئینتت بادی، اپوس ۹۴)

2:55
7.1 MB
10,000 تومان

آثار دیگری از علیرضا مشایخی :
عزیز
خوش آمدید