ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

پروانه‌ی کوه‌های زاگرس

پروانه‌ی کوه‌های زاگرس

  • کد اثر : MCD-354
  • سال انتشار : 1392
  • اثر: علیرضا مشایخی
  • پیانو: فریماه قوام‌صدری
درباره اثر :

فریماه قوام‌صدری از آغاز همکاری خود با مشایخی، ویرایش بسیاری از آثار پیانویی وی را برعهده داشته است. از او می‌توان به عنوان کارشناس آثار پیانویی مشایخی نام برد. بخش بزرگی از آثار پیانوی مشایخی نیز همراه یا بدون ارکستر، توسط وی اجرا و ضبط شده است. مشایخی هرگز دوستدار یا معتقد به موسیقی توصیفی نبوده است. هر آینه توجه او به موضوع تداعی معانی که در تزهای فلسفه‌ی هنر او مورد بحث قرار گرفته است، باعث انتخاب عنوان‌هایی برای بعضی از آثارش شده است. اولین‌بار که او یک موتیف شش‌ضربی از منطقه‌ی جنوب ایران را شنید آن را «سبُک» مانند «پروانه‌ای در کوه‌های زاگرس» توصیف کرد و سپس بر آن شد که آن موتیف را موضوع یک بسط وسیع قرار دهد. این قطعه سند معتبری در ارتباط با موضوع «بسط» در موسیقی ملهم از موسیقی ایران است.

 

قطعه ها :
1

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

1:36
4 MB
5,000 تومان
2

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

1:20
3.4 MB
5,000 تومان
3

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

1:37
4 MB
5,000 تومان
4

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

1:33
3.8 MB
5,000 تومان
5

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

1:30
3.7 MB
5,000 تومان
6

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

0:44
2 MB
5,000 تومان
7

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

1:29
3.7 MB
5,000 تومان
8

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

1:18
3.3 MB
5,000 تومان
9

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

0:45
2 MB
5,000 تومان
10

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

2:00
4.9 MB
5,000 تومان
11

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

0:53
2.3 MB
5,000 تومان
12

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

1:39
4.1 MB
5,000 تومان
13

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

2:37
6.3 MB
5,000 تومان
14

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

2:05
5.1 MB
5,000 تومان
15

لحظه‌‌ها، اپوس ۱۱۹

1:59
4.8 MB
5,000 تومان
16

خاطره، شماره‌ی ۱، اپوس ۱۲۴

4:47
11.2 MB
5,000 تومان
17

اتود، اپوس ۱۵۵

1:08
2.9 MB
5,000 تومان
18

اتود برای دست راست، اپوس ۱۱۷، شماره‌ی ۱

4:39
10.9 MB
5,000 تومان
19

اتود برای دست راست، اپوس ۱۱۷، شماره‌ی ۲

3:51
9.1 MB
5,000 تومان
20

پروانه‌ی کوه‌های زاگرس، اپوس ۱۲۱، شماره‌ی ۱

6:20
14.8 MB
5,000 تومان

آثار دیگری از علیرضا مشایخی :
عزیز
خوش آمدید