درباره ما

مؤسسه‌ی فرهنگى هنرى ماهور در سال ۱۳۶۶ با انگيزه‏‌ی توليد و انتشار آثار موسيقى توسط سید محمد موسوی تأسيس شد. اكنون با پشت‏‌سر نهادن دو دهه تلاش و فعاليت، اين مؤسسه توانسته است بيش از پانصد عنوان سى‏‌دی (لوح فشرده) و صدوپنجاه عنوان كتاب و جزوه‏‌ی موسيقى توليد و منتشر نمايد. بخش عمده‏‌ی توليدات و انتشارات مؤسسه‏‌ی فرهنگى هنرى ماهور، آثار آموزشى و پژوهشى در زمينه‏‌های مختلف موسيقى كلاسيك و موسيقى نواحى ايران است. اين آثار از لحاظ مضمون و محتوا، بسيار متنوع و گسترده‏‌اند و به گواهى صاحب‏‌نظران و دوستداران موسيقى، بسيارى از آنها، از منابع ممتاز و معتبرى هستند كه تاكنون در زمينه‏‌ی موسيقى منتشر شده است.

دايرةالمعارف سازهاى ايران نمونه‏‌ی بارزى از آثار پژوهشى در حوزه‏‌ی موسيقى ايرانى است. نخستين مجلد اين اثر به شرح و شناسايى كامل سازهاى زهى نواحى مختلف ايران مى‏‌پردازد و مجلد دوم سازهاى كوبه‏‌اى پوست‏‌صدا و خودصدا را معرفى مى‏‌كند.

مجموعه‏‌ى گنجينه‏‌ى موسيقى ايرانى با هدف اشاعه و اعتلاى ميراث هنرى ايران در زمينه‏‌ى موسيقى سازى و آوازى منتشر شده‌است. از اين مجموعه تاكنون سی اثر (آوازهاى اقبال‌‏آذر، طاهرزاده، رضاقلى‏‌ميرزا ظلى، على‏‌اصغر كردستانى، و نواخته‏‌هاى استاد يوسف فروتن، استاد سعيد هرمزى، استاد على‏‌اكبر شهنازى، آقاحسينقلى، درويش‏‌خان و...) در دسترس علاقه‏‌مندان قرار گرفته است. رديف‏‌هاى موسيقى ايرانى، در مجموعه‏‌ى «آثار آموزشى»، معتبرترين رديف‏‌هاى سازى و آوازى ايران است كه از شناخته‏‌شده‏‌ترين آنها، مثل رديف ميرزا عبداللَّه، رديف آقاحسينقلى و ردیف علی‌اکبر شهنازی و رديف‏‌هاى آوازى دوامى و كريمى، تا رديف‏‌هاى كمترشناخته‏‌شده‏‌ى فروتن و هرمزى و نى‏‌داوود را در دسترس علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار مى‏‌دهد.

داستان‏‌هاى شاهنامه‏‌ى فردوسى اثر ديگرى است كه با هدف آشناساختن دوستداران ادبيات فارسى با حماسه‏‌ى بزرگ ملى ايران منتشر شده است. شرح و تفسير اين داستان‏ها با صداى زنده‏‌ياد دكتر محمدجعفر محجوب حكايتى است كه بايد شنيد و لذت برد. از اين مجموعه، رستم و سهراب، مثنوى مولوى، داستان‏هاى نظامى گنجوى، منطق‏‌الطير٬ حافظ و بوستان سعدی منتشر شده است.

هفتادوپنج شماره از مجموعه‏‌ى موسيقى نواحى ايران، در كنار دوازده عنوان موسيقى رقص مناطق مختلف و نيز عنوان‏‌هاى پراكنده‏‌ى ديگر در اين حوزه، امكان حفظ مجموعه‏‌اى غنى از موسيقى مردمى اصيلِ همه‏‌ى نقاط ايران را كه در معرض خطر نابودى قرار دارند فراهم آورده است.

فصلنامه‏‌ى موسيقى ماهور كه هشتاد و چهارمین شماره‏‌ى آن در پاییز ۱۳۹۸ منتشر شده، نشريه‏‌اى است تخصصى كه در هر شماره‏‌ى آن مقاله‏‌هاى تحقيقى و توصيفى و ديدگاه‏‌هاى متنوعى به قلم صاحب‏‌نظران هنر موسيقى، هر سه‏‌ماه يك‏بار به چاپ مى‏‌رسد.