باغ های نیشابور

باغ های نیشابور
سال انتشار : 1392

علیرضا مشایخی

پیانو: پری برکشلی

 

درباره‌ی این اثر، به قلم فرخ صابری می‌خوانیم:«تفکر آندره ژید روی زندگی و آثار علیرضا مشایخی تأثیر زیادی داشته است. قطعه‌ی «باغ‌های نیشابور» با درنظرگرفتن بعضی نظرات آندره ژید در کتاب مائده‌های زمینی ترجمان ذهنیت معطوف به رابطه‌ی ملموس با طبیعت است. مشایخی با توجه به گفتار ژید که مایل است گفت‌وگو با طبیعت تبدیل به لمس طبیعت شود ارتباط نوازندگان را با سازهایی که نمی‌شناسند طراحی می‌کند و پیانیست اثر را روی دو پیانو با دو کوک مختلف به اجرا درمی‌آورد. در پایان اثر، شنوندگان با اشاره‌ی رهبر شریک اجرا می‌شوند و فضایی یادآور «سماع» قطعه را به پایان می‌برد. در این اثر مشایخی برای عرضه‌ی بخش‌های موازی، تکنیک جدیدی برای نوازندگی پیانو معرفی می‌کند».

M. CD 351

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
ما باغ‌های نیشابور را هرگز نخواهیم دید (اپوس ۵۶ (۱۳۵۶)، ارکستر مجلسی ایران ، رهبر: ایوو مالک) 22:01 50.42 MB 14/999 تومان
اینترلود (اپوس ۱۰۱ (۱۳۷۱)، ارکستر کامراتا بوداپست، رهبر: منوچهر صهبایی) 13:07 30.06 MB 14/999 تومان
جشن (اپوس ۱۳۳، شماره‌ی ۲ (۱۳۷۷)، گروه سازهای کوبه‌ای کنسرواتوار نوور (فرانسه)، رهبر: علیرضا مشایخی) 21:05 48.26 MB 14/999 تومان

آثار مشابه