موسیقی نو در ایران ۲
Audio CD

New Music in Iran 2
Publish Year : 2017

Volume 2

Alireza Mashayekhi, Ali Gorji,Farzia Fallah, Ashkan Khamsepour, Arash Abbasi, Azad Hakimrabet

M. CD 517

Tracks

Name Time Previews
Meditation-tomorrow, Op. 156 (Alireza Mashayekhi) 11:48
Polymorphose (Ali Gorji) 6:11
Posht-e Hichestân (Farziâ Fallâh) 11:24
Parallel Solutions (Ashkan Khamsehpour) 7:17
Mokhalef-e Maghlub (Arash Abbasi) 9:01
The Changed (Azad Hakimrabet) 6:08

Similar Items