سبد خرید شما خالی است.
سماع (موسیقی نواحی ایران ۱۱)

سماع (موسیقی نواحی ایران ۱۱)
سال انتشار : 1379

مقام های باستانی تنبور

تنبور و آواز: امرالله شاه ابراهیمی

متن: محمدرضا درویشی

 

اجرای مقام های باستانی یا مجلسی منطقه ی کرمانشاهان با تنبور توسط استاد امرالله شاه ابراهیمی. متن دفترچه‌ی سی دی، نوشته‌ی محمدرضا درویشی، به معرفی مقام های باستانی، ساز تنبور و نوازنده ی این مجموعه می پردازد. در بخشی از این متن آمده است:«بخش مهم و قابل  توجهی از موسیقی منطقه ی کرمانشاهان مجموعه ای در حدود ۱۴ تا ۲۰ مقام مختلف است که به مقام های باستانی (مجلسی) معروف است. کاربرد این عنوان ها در رابطه با ایجاد تمایز میان این بخش از مقام ها و مقام های دینی و مذهبی معنا می یابد.»

M. CD 48

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
سحری 7:50 17.93 MB 3/369 تومان
جلو شاهی 4:38 10.61 MB 3/369 تومان
قطار (آوازی) 6:34 15.05 MB 3/369 تومان
ساروخانی (سازی) 3:50 8.78 MB 3/369 تومان
بایه بایه 2:13 5.11 MB 3/369 تومان
گِلَه و دره (سازی) 1:31 3.48 MB 3/369 تومان
قطار (سازی) 2:54 6.66 MB 3/369 تومان
ساروخانی 7:48 17.87 MB 3/369 تومان
سَمَلی سماع 4:51 11.10 MB 3/369 تومان
گِلَه و دره (آوازی) 5:35 12.81 MB 3/369 تومان
سوار سوار 3:42 8.48 MB 3/369 تومان
خان امیری 4:51 11.12 MB 3/369 تومان
جَنگه را 3:10 7.28 MB 3/369 تومان

آثار مشابه