ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

موسیقی بوشهر (موسیقی نواحی ایران ۸)

موسیقی بوشهر (موسیقی نواحی ایران ۸)

  • کد اثر : MCD-32
  • سال انتشار : 1370
هنرمندان :
  • نی انبان و نی جفتی: احمد علیشرفی
  • خواننده: عبدالرحیم کرمی
  • دمام: جعفر بردک نیا، سعید شنبه زاده
  • متن: محمدرضا درویشی
درباره اثر :

این مجموعه شامل ۱۱ مقام و نغمه ی مختلف از موسیقی بوشهر است که در مناسبت ها و آیین ها و مراسم خاصی اجرا می شوند. احمد علیشرفی (نی انبان و نی جُفتی)، جعفر بردک نیا و سعید شنبه زاده (دَمّام) و عبدالرحیم کرمی (خواننده) اجراکنندگان این مجموعه هستند. برخی قطعات این مجموعه عبارتند از: حاجیونی، شَروه خوانی، مولودی، بیت خوانی، چوپی بوشهری، شَکی، بندری، چوپی چهاردستماله. محمدرضا درویشی در متن دفترچه‌ی سی‌دی، پس از مقدمه‌ی کوتاهی درباره‌ی بوشهر و فرهنگ موسیقایی این منطقه، به معرفی تک تک قطعات می پردازد. 

 

قطعه ها :
1

حاجیونی (تک‌نوازی نی‌انبان)‌

5:57
13.8 MB
8,000 تومان
2

شروه (آواز تنها)

8:43
20.1 MB
8,000 تومان
3

مولودی (نی‌انبان و دمام)

5:42
13.2 MB
8,000 تومان
4

بیت (آواز و نی‌جفتی)

8:08
18.8 MB
8,000 تومان
5

چوپی بوشهری (با مقدمه‌ی حاجیونی، نی‌جفتی و دمام)

3:02
7.1 MB
8,000 تومان
6

شکی (نی‌جفتی و دمام)

11:06
25.6 MB
8,000 تومان
7

شروه (آواز تنها)

5:56
13.8 MB
8,000 تومان
8

بندری (با مقدمه‌ی حاجیونی، نی‌انبان و دمام)

6:04
14.1 MB
8,000 تومان
9

شروه (آواز تنها)

4:30
10.5 MB
8,000 تومان
10

چوپی چهار دستماله (نی‌انبان و دمام)

6:12
14.4 MB
8,000 تومان
11

قطعه‌ی بوشهری (نی‌انبان و دمام)

6:10
14.3 MB
8,000 تومان

آثار دیگری از محمدرضا درویشی :
عزیز
خوش آمدید