ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

موسیقی رقص های بوشهر

موسیقی رقص های بوشهر

  • کد اثر : MCD-206
  • سال انتشار : 1385
  • ضبط و متن: منصوره ثابت زاده
درباره اثر :

نی انبان، نی جفتی، خواننده: احمد علیشرفی

خواننده: محمود سیم گلوبر، امید سیما

تمبک، دایره، تمپو، دمام، سنج: محمد، هوشنگ و عباس علیشرفی، کوروش سیما

 

مجموعه ای شامل موسیقی رقص‌های بوشهر که توسط منصوره ثابت زاده گردآوری و ضبطشده و با متن نوشته‌شده توسط او، درباره‌ی انواع رقص‌های بوشهر، در این سی‌دی آمده است. در این مجموعه، موسیقی رقص‌های دوره‌ای بوشهری، بیت عروسی (یَزله)، دوره‌ی چهاردستماله، خمیری و بندری و غیره توسط احمد علیشرفی، محمود سیم گلوبَر، محمد علیشرفی، هوشنگ علیشرفی، عباس علیشرفی، کوروش سیما و امید سیما اجرا شده‌اند.

قطعه ها :
1

دوره‌ی بوشهری

12:19
28.5 MB
9,000 تومان
2

بِیت عروسی (یَزله)

9:51
22.9 MB
9,000 تومان
3

دوره‌ی چهاردستماله

14:09
32.7 MB
9,000 تومان
4

خَمیری

3:38
8.7 MB
9,000 تومان
5

بِیت عروسی (یَزله)

1:40
4.2 MB
9,000 تومان
6

بندری (تند)

2:51
6.9 MB
9,000 تومان
7

بیت، خیام‌خوانی (قدیم)

4:37
10.9 MB
9,000 تومان
8

تُرکی دستمالی

4:23
10.4 MB
9,000 تومان
9

مولودی

4:44
11.2 MB
9,000 تومان
10

خیام‌خوانی، بیت (جدید)

2:59
7.2 MB
9,000 تومان
11

بندری (سنگین و تند)

9:05
21.1 MB
9,000 تومان

عزیز
خوش آمدید