ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

موسیقی آیینی ـ درمانی خوزستان و هرمزگان (موسیقی نواحی ایران ۵۳)

موسیقی آیینی ـ درمانی خوزستان و هرمزگان (موسیقی نواحی ایران ۵۳)

مراسم زار ـ مشایخ و مولودخوانی

  • کد اثر : MCD-430
  • سال انتشار : 1394
  • گردآوری، پژوهش و نگارش متن: محمدرضا درویشی
درباره اثر :

زار و مشایخ هر دو نوعی باد است که در جسم و روان افراد (معمولاً کارگران کشتی ها و لنج ها و ساحل نشینان فقیر) حلول می‌کنند و آنها را به تسخیر خود درمی‌آورند و تعادل روحی و جسمی شان را برهم می زنند. مراسم زار و مشایخ آیین ویژه ای هستند همراه با موسیقی که برای مهار کردن باد برگزار می شوند و رهبری و هدایت آن به عهده‌ی اباباب یا امامابی آن مراسم است. در این سی‌دی ملّاعبد فیهانی، غلام سمّاعی (مارگیر) و عیده صیداوی (به عنوان خواننده، بابا و مامای مشایخ) اجرای مراسم را به عهده دارند و بخش سوم سی‌دی اختصاص به مراسم مولودخوانی با اجرای غلام و عباس سمّاعی دارد.

 

قطعه ها :
1

موسیقی آیینی - درمانی خوزستان (مراسم مشایخ و زار)

51:36
118.3 MB
34,000 تومان
2

موسیقی آیینی - درمانی هرمزگان، میناب (مراسم زار)

9:10
21.2 MB
34,000 تومان
3

موسیقی آیینی - هرمزگان، میناب (مولود خوانی)

11:02
25.5 MB
34,000 تومان

آثار دیگری از محمدرضا درویشی :
عزیز
خوش آمدید