ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

دستور سنتور

دستور سنتور

  • کد اثر : MCD-375
  • سال انتشار : 1392
هنرمندان :
  • سنتور: سامان ضرابی
درباره اثر :

درباره‌ی این اثر، به قلم سامان ضرّابی می‌خوانیم:«کتاب دستور سنتور جزو نخستین کتاب‌هاى آموزش ساز در ایران بود که کاملا روشمند و بر اساس تکنیک‌هاى مضرابى نوشته شد. استاد پایور طورى در تنظیم این کتاب از لحاظ اصولى و درستى روش پیشرفت یک هنرجو همت گماشتند که تاکنون با وجود کهنه شدن بعضى آهنگ‌هاى کتاب هنوز از لحاظ آموزش نوازندگى سنتور حرف اول را می‌زند و مقدمه‌ی بسیار خوبى براى اجراى کتاب‌هاى بعدى سنتور و ردیف‌نوازى است. آنچه در این کتاب بیشتر به آن توجه شده تنوع در اجراى مضراب‌هاى راست و چپ است تا توجه به تنوع ریتمیک قطعات. اجراى حاضر دقیقا بر مبناى آوانویسی آهنگ‌ها و سرعت نوشته ‌شده در بالاى قطعات است که بدون کم و کاست اجرا شده‌اند. همان‌طور که استاد در کتاب به آن اشاره کرده‌اند انتخاب سرعت آهنگ‌ها با در نظر گرفتن استعداد و توانایی هنرجوى مبتدى و تازه‌کار است و طبیعى است هنرجویانى که مدت زمانى سنتور نواخته‌اند یا از استعداد و توانایى بیشترى برخوردارند می‌توانند قطعات را با سرعت بیشترى بنوازند.»

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

درس اول

1:06
2.7 MB
3,000 تومان
2

درس دوم

1:36
3.8 MB
3,000 تومان
3

درس سوم

0:46
1.9 MB
3,000 تومان
4

درس چهارم

0:49
2.1 MB
3,000 تومان
5

درس پنجم: قطعه‌ی سه ضربی

2:17
5.4 MB
3,000 تومان
6

درس ششم

1:12
2.9 MB
3,000 تومان
7

درس هفتم

2:13
5.3 MB
3,000 تومان
8

درس هشتم: ترانه‌ی «جونی جونی»

1:56
4.6 MB
3,000 تومان
9

درس نهم

2:01
4.8 MB
3,000 تومان
10

درس دهم

2:02
4.8 MB
3,000 تومان
11

درس یازدهم: مضراب جفت

1:07
2.7 MB
3,000 تومان
12

درس دوازدهم: مضراب جفت

1:19
3.2 MB
3,000 تومان
13

درس سیزدهم: نصیرخانی

1:49
4.3 MB
3,000 تومان
14

درس چهاردهم: دوبل نت‌ها

1:43
4.1 MB
3,000 تومان
15

درس پانزدهم: تصنیف «هزار آفرین»

2:01
4.8 MB
3,000 تومان
16

درس شانزده: در قفس از ابوالحسن صبا

1:25
3.4 MB
3,000 تومان
17

درس هفده

1:28
3.5 MB
3,000 تومان
18

درس هجده

1:12
2.9 MB
3,000 تومان
19

درس نوزده

0:52
2.2 MB
3,000 تومان
20

درس بیست

1:44
4.1 MB
3,000 تومان
21

درس بیست و یک: ترانه‌ی «گل گندم»

2:41
6.3 MB
3,000 تومان
22

درس بیست و دو: زنگ شتر

3:04
7.2 MB
3,000 تومان
23

درس بیست و سه: چهارمضراب ترک

3:51
9 MB
3,000 تومان
24

درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 1

1:01
2.5 MB
3,000 تومان
25

درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 2

1:17
3.1 MB
3,000 تومان
26

درس بیست و چهار: گرایلی، قسمت 3

1:04
2.6 MB
3,000 تومان
27

درس بیست و پنج: چهارمضراب دشتی

3:06
7.3 MB
3,000 تومان
28

درس بیست و شش: سه مضراب ابوعطا

4:31
10.5 MB
3,000 تومان
29

درس بیست و هفت: شهر آشوب

3:05
7.2 MB
3,000 تومان
30

درس بیست و هشت: زرد ملیجه

3:31
8.2 MB
3,000 تومان
31

درس بیست و نه

6:26
14.9 MB
3,000 تومان
32

درس سی: تصنیف «مزرع سبز فلک»

1:46
4.2 MB
3,000 تومان
سی دی شماره 2
1

درس سی و یک: جَغَتایی

2:39
6.2 MB
3,000 تومان
2

درس سی و دو

2:38
6.2 MB
3,000 تومان
3

درس سی و سه: حربی

2:16
5.4 MB
3,000 تومان
4

درس سی و چهار: چهارمضراب سه‌گاه

4:46
11.1 MB
3,000 تومان
5

درس سی و پنج: رقص چوپی از ابوالحسن صبا

3:24
8 MB
3,000 تومان
6

درس سی و شش: ضربی ترک از حبیب سماعی

2:38
6.2 MB
3,000 تومان
7

درس سی و هفت: تصنیف «پادشاه خوبان»

2:19
5.5 MB
3,000 تومان
8

درس سی و هشت: تریوله

3:08
7.3 MB
3,000 تومان
9

درس سی و نه

2:55
6.8 MB
3,000 تومان
10

درس چهل

2:13
5.2 MB
3,000 تومان
11

درس چهل و یک

2:09
5.1 MB
3,000 تومان
12

درس چهل و دو

4:19
10.1 MB
3,000 تومان
13

درس چهل و سه

5:01
11.7 MB
3,000 تومان
14

درس چهل و چهار

1:05
2.7 MB
3,000 تومان
15

درس چهل و پنج

1:57
4.7 MB
3,000 تومان
16

درس چهل و شش

2:34
6.1 MB
3,000 تومان
17

درس چهل و هفت

1:14
3 MB
3,000 تومان
18

درس چهل و هشت

1:40
4 MB
3,000 تومان
19

درس چهل و نه

1:48
4.3 MB
3,000 تومان
20

درس پنجاه

1:31
3.7 MB
3,000 تومان
21

درس پنجاه و یک

0:50
2.1 MB
3,000 تومان
22

درس پنجاه و دو

0:50
2.1 MB
3,000 تومان
23

درس پنجاه و سه

1:04
2.6 MB
3,000 تومان
24

درس پنجاه و چهار

2:22
5.6 MB
3,000 تومان

آثار دیگری از فرامرز پایور :
عزیز
خوش آمدید