ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

قطعاتی از استادان قدیم ایران

قطعاتی از استادان قدیم ایران

  • کد اثر : MCD-302
  • سال انتشار : 1390
هنرمندان :
  • تنظیم: فرامرز پایور
درباره اثر :

درویش خان، ابوالحسن صبا، علینقی وزیری، روح الله خالقی، علی اکبر شهنازی، موسی معروفی، حبیب سماعی

مجموعه‌ای از رنگ‌ها و پیش‌درآمدهای موسیقیدانان قدیم با تنظیم استاد پایور. دباره‌ی این اثر، به قلم بابک بوبان می‌خوانیم:«فهرست تقریباً کاملی از نام موسیقیدانان ایرانی در مجموعه آثار تنظیم‌ شده توسط استاد پایور وجود دارد. به عبارت دیگر، کمتر موسیقیدانی هست که یک یا چند آهنگش را فرامرز پایور تنظیم و اجرا نکرده باشد. درویش‌خان، عارف، وزیری، صبا، خالقی، نی‌داوود و موسی معروفی تنها چند نام از استادان پیشین پایور هستند که او آثارشان را تنظیم و اجرا کرده است».

قطعه ها :
1

مقدمه‌ی ماهور (درویش‌خان)

1:51
4.6 MB
5,000 تومان
2

زرد ملیجه (ابوالحسن صبا)

6:10
14.5 MB
5,000 تومان
3

تمرین دشتی (ابوالحسن صبا)

2:18
5.7 MB
5,000 تومان
4

رنگ ناز (علینقی وزیری)

3:02
7.3 MB
5,000 تومان
5

مقدمه‌ی حجاز (فرامرز پایور)

3:19
8 MB
5,000 تومان
6

پیش‌درآمد اصفهان (فرامرز پایور)

4:12
10 MB
5,000 تومان
7

پیش‌درآمد ماهور (حسین هنگ‌آفرین)

3:06
7.5 MB
5,000 تومان
8

رنگ شور (موسی معروفی)

2:09
5.3 MB
5,000 تومان
9

پیش‌درآمد دشتی (موسی معروفی)

2:49
6.8 MB
5,000 تومان
10

رنگ دشتی (حبیب سماعی)

1:11
3.1 MB
5,000 تومان
11

پیش‌درآمد همایون (علی‌اکبر شهنازی)

5:18
12.5 MB
5,000 تومان
12

پیش‌درآمد ماهور (فرامرز پایور)

4:11
10 MB
5,000 تومان
13

مقدمه‌ی شوشتری (فرامرز پایور)

1:34
4 MB
5,000 تومان
14

پیش‌درآمد ماهور (مرتضی نی‌داوود)

4:19
10.3 MB
5,000 تومان
15

رنگ سه‌گاه (روح‌الله خالقی)

2:11
5.4 MB
5,000 تومان
16

پیش‌درآمد چهارگاه (فرامرز پایور)

5:31
13 MB
5,000 تومان
17

رنگ اصفهان (علینقی وزیری)

3:05
7.4 MB
5,000 تومان

آثار دیگری از فرامرز پایور :
عزیز
خوش آمدید