ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

زرد ملیجه

زرد ملیجه

  • کد اثر : MCD-219
  • سال انتشار : 1385
  • سنتور: فرامرز پایور
  • تمبک: حسین تهرانی
درباره اثر :

مجموعه ای از هم‌نوازی های دو استاد مسلّم موسیقی ایرانی فرامرز پایور و حسین تهرانی. در این سی دی آوازهای دشتی و افشاری اجرا شده اند و قطعات ضربی آن عبارتند از: زردملیجه (اثر صبا)، نغمه ی عشّاق (اثر صبا)، رِنگ دشتی (اثر حبیب سماعی)، چهارمضراب و یک ضربی مقدمه از فرامرز پایور.

قطعه ها :
1

زرد ملیجه (اثر ابوالحسن صبا) (آواز دشتی)

4:23
10.1 MB
4,000 تومان
2

درآمد دشتی (آواز دشتی)

1:56
4.5 MB
4,000 تومان
3

درآمد دوم (کرشمه) (آواز دشتی)

2:44
6.4 MB
4,000 تومان
4

چهارمضراب دشتی (اثر فرامرز پایور) (آواز دشتی)

4:09
9.6 MB
4,000 تومان
5

عشاق (آواز دشتی)

2:52
6.7 MB
4,000 تومان
6

چهارمضراب عشاق (اثر فرامرز پایور) (آواز دشتی)

3:15
7.6 MB
4,000 تومان
7

نغمه‌ی عشاق (اثر ابوالحسن صبا) (آواز دشتی)

2:54
6.8 MB
4,000 تومان
8

دشتستانی (آواز دشتی)

1:26
3.4 MB
4,000 تومان
9

غم‌انگیز (آواز دشتی)

1:26
3.4 MB
4,000 تومان
10

سارنج (آواز دشتی)

1:03
2.5 MB
4,000 تومان
11

رنگ دشتی (اثر حبیب سماعی) (آواز دشتی)

1:14
3 MB
4,000 تومان
12

ضربی مقدمه (اثر فرامرز پایور) (آواز افشاری)

3:19
7.7 MB
4,000 تومان
13

درآمد اول (آواز افشاری)

1:42
4 MB
4,000 تومان
14

چهارمضراب درآمد (اثر فرامرز پایور) (آواز افشاری)

4:36
10.7 MB
4,000 تومان
15

درآمد دوم (کرشمه) (آواز افشاری)

1:43
4.1 MB
4,000 تومان
16

گوشه‌ی جامه‌دران (آواز افشاری)

0:38
1.6 MB
4,000 تومان
17

حزین (آواز افشاری)

1:09
2.7 MB
4,000 تومان
18

قرایی (آواز افشاری)

2:03
4.8 MB
4,000 تومان
19

چهارمضراب قرایی (اثر فرامرز پایور) (آواز افشاری)

2:36
6.1 MB
4,000 تومان
20

عراق (آواز افشاری)

2:52
6.7 MB
4,000 تومان
21

رهاوی (آواز افشاری)

0:31
1.3 MB
4,000 تومان
22

شاه‌ختایی (آواز آفشاری)

0:57
2.3 MB
4,000 تومان
23

مثنوی افشار و فرود به شور (آواز افشاری)

3:18
7.7 MB
4,000 تومان

آثار دیگری از فرامرز پایور :
عزیز
خوش آمدید