ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

۴۰ قطعه برای سنتور

۴۰ قطعه برای سنتور

آثار استادان موسیقی ایران

  • کد اثر : MCD-317
  • سال انتشار : 1390
  • گردآوری و تنظیم: فرامرز پایور
  • به کوشش: مینا افتاده
  • سنتور: شهپر شجاع‌اردلان
  • تمبک: علی زینعلی ده‌سوری
درباره اثر :

این اثر در واقع اجرای کتاب چهل قطعه برای سنتور است که توسط استاد پایور گردآوری و تنظیم شده و خانم مینا افتاده آن را تهیه و تدوین کرده است. این اثر شامل پیش‌درآمدها و رِنگ‌های اساتیدی چون رکن‌الدین مختاری، غلامحسین درویش، موسی معروفی، حبیب سماعی، ابوالحسن صبا، علینقی وزیری و غیره است.

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

پیش‌درآمد شور (منسوب به غلامحسین درویش)

3:29
8.2 MB
4,000 تومان
2

رنگ شور (رکن‌الدین مختاری)

1:52
4.5 MB
4,000 تومان
3

پیش‌درآمد ابوعطا (رضا محجوبی)

3:25
8 MB
4,000 تومان
4

رنگ ابوعطا (غلامحسین درویش)

2:40
6.3 MB
4,000 تومان
5

پیش‌درآمد بیات ترک (ابراهیم منصوری)

1:53
4.5 MB
4,000 تومان
6

رنگ بیات ترک (ابراهیم منصوری)

1:47
4.3 MB
4,000 تومان
7

پیش‌درآمد افشاری (غلامحسین درویش)

2:23
5.7 MB
4,000 تومان
8

رنگ افشاری (غلامحسین درویش)

1:18
3.2 MB
4,000 تومان
9

پیش‌درآمد دشتی (موسی معروفی)

2:06
5 MB
4,000 تومان
10

رنگ دشتی (حبیب سماعی)

0:51
2.1 MB
4,000 تومان
11

پیش‌درآمد سه‌گاه (غلامحسین درویش)

4:01
9.4 MB
4,000 تومان
12

رنگ سه‌گاه (غلامحسین درویش)

2:02
4.8 MB
4,000 تومان
13

پیش‌درآمد همایون (علی‌اکبر شهنازی)

4:40
10.9 MB
4,000 تومان
14

رنگ همایون (علینقی وزیری)

1:13
3 MB
4,000 تومان
15

پیش‌درآمد اصفهان (رضا محجوبی)

3:12
7.5 MB
4,000 تومان
16

رنگ اصفهان (غنی و فقیر) (غلامحسین درویش)

1:39
4 MB
4,000 تومان
17

پیش‌درآمد چهارگاه (رکن‌الدین مختاری)

3:41
8.6 MB
4,000 تومان
18

رنگ چهارگاه (علینقی وزیری)

2:06
5 MB
4,000 تومان
19

پیش‌درآمد ماهور (مرتضی نی‌داوود)

4:50
11.3 MB
4,000 تومان
20

رنگ ماهور، شماره‌ی ۱ (غلامحسین درویش)

2:58
7 MB
4,000 تومان
سی دی شماره 2
1

رنگ ماهور، شماره‌ی 2 (قهر و آشتی) (غلامحسین درویش)

1:30
3.6 MB
4,000 تومان
2

چهارمضراب شور (ابوالحسن صبا)

2:42
6.4 MB
4,000 تومان
3

چهارمضراب ابوعطا (ابوالحسن صبا)

1:36
3.9 MB
4,000 تومان
4

چهارمضراب حجاز (ابوعطا) (ابوالحسن صبا)

1:09
2.8 MB
4,000 تومان
5

دوضربی بیات ترک (ابوالحسن صبا)

1:37
3.9 MB
4,000 تومان
6

چهارمضراب بیات ترک (ابوالحسن صبا)

1:45
4.2 MB
4,000 تومان
7

رنگ بیات ترک (ابوالحسن صبا)

1:35
3.8 MB
4,000 تومان
8

تمرین دشتی (ابوالحسن صبا)

1:10
2.9 MB
4,000 تومان
9

زرد ملیجه، دشتی (ابوالحسن صبا)

2:20
5.5 MB
4,000 تومان
10

کاروان، دشتی (ابوالحسن صبا)

5:33
12.9 MB
4,000 تومان
11

سامانی، سه‌گاه (ابوالحسن صبا)

2:07
5.1 MB
4,000 تومان
12

زنگ شتر، سه‌گاه (ابوالحسن صبا)

2:33
6 MB
4,000 تومان
13

بهار مست، سه‌گاه (ابوالحسن صبا)

1:15
3 MB
4,000 تومان
14

به زندان، شوشتری (ابوالحسن صبا)

1:23
3.4 MB
4,000 تومان
15

چهارمضراب بیات اصفهان (ابوالحسن صبا)

2:20
5.5 MB
4,000 تومان
16

چهارمضراب چهارگاه (ابوالحسن صبا)

1:57
4.7 MB
4,000 تومان
17

چهارمضراب ماهور (منسوب به درویش‌خان) (ابوالحسن صبا)

4:28
10.4 MB
4,000 تومان
18

چهارمضراب ماهور (ابوالحسن صبا)

1:57
4.7 MB
4,000 تومان
19

دخترک ژولیده، چهارگاه (علینقی وزیری)

3:29
8.2 MB
4,000 تومان
20

ژیمناستیک موزیکال، دشتی (علینقی وزیری)

3:24
8 MB
4,000 تومان

آثار دیگری از فرامرز پایور :
عزیز
خوش آمدید