ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

مجموعه پیش‌درآمد و رنگ

مجموعه پیش‌درآمد و رنگ

راست کوک و چپ کوک برای سنتور 

  • کد اثر : MCD-306
  • سال انتشار : 1390
  • ساخته‌ی: فرامرز پایور
  • سنتور: سعید ثابت
  • تمبک: محمد اسماعیلی
درباره اثر :

قطعات این مجموعه توسط سعید ثابت با همراهی تمبک استاد محمد اسماعیلی در راست‌کوک و چپ‌کوک اجرا شده است. درباره‌ی این اثر، به قلم سعید ثابت می‌خوانیم:«پیش‌درآمد یکی از فرم‌های ضربی در موسیقی است که امروزه جزیی مهم از موسیقی ایرانی محسوب می‌شود و توسط درویش‌خان استاد بی‌نظیر تار و هنرمندی خلاق ابداع شده است که در ابتدای هر برنامه‌ی موسیقی اجرا می‌شود».

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

پیش‌درآمد سه‌گاه (راست کوک)

2:52
6.8 MB
3,000 تومان
2

رِنگ سه‌گاه (راست کوک)

1:34
3.9 MB
3,000 تومان
3

پیش‌درآمد شور (راست کوک)

5:14
12.2 MB
3,000 تومان
4

رنگ شور (راست کوک)

1:22
3.4 MB
3,000 تومان
5

پیش‌درآمد بیات ترک (راست کوک)

3:48
8.9 MB
3,000 تومان
6

رنگ بیات ترک (راست کوک)

1:27
3.6 MB
3,000 تومان
7

پیش‌درآمد ابوعطا (راست کوک)

2:27
5.9 MB
3,000 تومان
8

رنگ ابوعطا (راست کوک)

2:24
5.7 MB
3,000 تومان
9

پیش‌درآمد افشاری (راست کوک)

3:34
8.4 MB
3,000 تومان
10

رنگ افشاری (راست کوک)

1:34
3.8 MB
3,000 تومان
11

پیش‌درآمد دشتی (راست کوک)

7:02
16.4 MB
3,000 تومان
12

رنگ دشتی (راست کوک)

1:18
3.2 MB
3,000 تومان
13

پیش‌درآمد همایون (راست کوک)

3:32
8.4 MB
3,000 تومان
14

ادامه‌ی پیش‌درآمد همایون (راست کوک)

1:28
3.6 MB
3,000 تومان
15

رنگ همایون (راست کوک)

1:22
3.4 MB
3,000 تومان
16

پیش‌درآمد اصفهان (راست کوک)

3:30
8.3 MB
3,000 تومان
17

رنگ اصفهان (راست کوک)

3:05
7.3 MB
3,000 تومان
18

پیش‌درآمد چهارگاه (راست کوک)

0:31
1.5 MB
3,000 تومان
19

ادامه‌ی پیش‌درآمد چهارگاه (راست کوک)

1:56
4.7 MB
3,000 تومان
20

ادامه‌ی پیش‌درآمد چهارگاه (راست کوک)

1:20
3.3 MB
3,000 تومان
21

رنگ چهارگاه (راست کوک)

2:12
5.3 MB
3,000 تومان
22

پیش‌درآمد ماهور (راست کوک)

3:02
7.2 MB
3,000 تومان
23

رنگ ماهور (راست کوک)

2:10
5.2 MB
3,000 تومان
24

پیش‌درآمد نوا (راست کوک)

2:38
6.3 MB
3,000 تومان
25

ادامه‌ی پیش‌درآمد نوا (راست کوک)

1:07
2.8 MB
3,000 تومان
26

رنگ نوا (راست کوک)

1:43
4.2 MB
3,000 تومان
27

پیش‌درآمد راست‌پنجگاه (راست کوک)

0:35
1.6 MB
3,000 تومان
28

ادامه‌ی پیش‌درآمد راست‌پنجگاه (راست کوک)

0:22
1.1 MB
3,000 تومان
29

ادامه‌ی پیش‌درآمد راست‌پنجگاه (راست کوک)

0:12
744.3 KB
3,000 تومان
30

ادامه‌ی پیش‌درآمد راست‌پنجگاه (راست کوک)

0:50
2.2 MB
3,000 تومان
31

ادامه‌ی پیش‌درآمد راست‌پنجگاه (راست کوک)

0:25
1.2 MB
3,000 تومان
32

ادامه‌ی پیش‌درآمد راست‌پنجگاه (راست کوک)

0:26
1.3 MB
3,000 تومان
33

ادامه‌ی پیش‌درآمد راست‌پنجگاه (راست کوک)

1:02
2.6 MB
3,000 تومان
34

رنگ راست‌پنجگاه (راست کوک)

2:07
5.1 MB
3,000 تومان
سی دی شماره 2
1

پیش‌درآمد شور (چپ کوک)

4:56
11.6 MB
3,000 تومان
2

رنگ شور (چپ کوک)

1:02
2.6 MB
3,000 تومان
3

پیش‌درآمد ابوعطا (چپ کوک)

2:25
5.8 MB
3,000 تومان
4

ادامه‌ی پیش‌درآمد ابوعطا (چپ کوک)

1:16
3.2 MB
3,000 تومان
5

ادامه‌ی پیش‌درآمد ابوعطا (چپ کوک)

1:54
4.6 MB
3,000 تومان
6

رنگ ابوعطا (راست کوک)

2:24
5.8 MB
3,000 تومان
7

پیش‌درآمد افشاری (چپ کوک)

3:10
7.5 MB
3,000 تومان
8

رنگ افشاری (چپ کوک)

0:42
1.9 MB
3,000 تومان
9

ادامه‌ی رنگ افشاری (چپ کوک)

0:47
2.1 MB
3,000 تومان
10

ادامه‌ی رنگ افشاری (چپ کوک)

0:51
2.2 MB
3,000 تومان
11

پیش‌درآمد دشتی (چپ کوک)

3:37
8.5 MB
3,000 تومان
12

رنگ دشتی (چپ کوک)

0:46
2 MB
3,000 تومان
13

ادامه‌ی رنگ دشتی (چپ کوک)

0:41
1.8 MB
3,000 تومان
14

پیش‌درآمد نوا (چپ کوک)

1:12
3 MB
3,000 تومان
15

ادامه‌ی پیش‌درآمد نوا (چپ کوک)

1:24
3.5 MB
3,000 تومان
16

ادامه‌ی پیش‌درآمد نوا (چپ کوک)

0:50
2.2 MB
3,000 تومان
17

رنگ نوا (چپ کوک)

1:32
3.8 MB
3,000 تومان
18

ادامه‌ی رنگ نوا (چپ کوک)

1:08
2.9 MB
3,000 تومان
19

پیش‌درآمد بیات ترک (چپ کوک)

3:29
8.3 MB
3,000 تومان
20

رنگ بیات ترک (چپ کوک)

2:01
4.9 MB
3,000 تومان
21

ادامه‌ی رنگ بیات ترک (چپ کوک)

1:33
3.8 MB
3,000 تومان
22

پیش‌درآمد سه‌گاه (چپ کوک)

2:32
6.1 MB
3,000 تومان
23

رِنگ سه‌گاه (چپ کوک)

1:49
4.4 MB
3,000 تومان
24

پیش‌درآمد همایون (چپ کوک)

3:31
8.3 MB
3,000 تومان
25

رنگ همایون (چپ کوک)

1:38
4 MB
3,000 تومان
26

پیش‌درآمد اصفهان (چپ کوک)

3:07
7.4 MB
3,000 تومان
27

رنگ اصفهان (چپ کوک)

2:05
5 MB
3,000 تومان
28

پیش‌درآمد چهارگاه (چپ کوک)

2:34
6.1 MB
3,000 تومان
29

ادامه‌ی پیش‌درآمد چهارگاه (چپ کوک)

0:51
2.2 MB
3,000 تومان
30

رنگ چهارگاه (چپ کوک)

2:03
5 MB
3,000 تومان
31

ادامه‌ی رنگ چهارگاه (چپ کوک)

0:50
2.2 MB
3,000 تومان
32

پیش‌درآمد ماهور (چپ کوک)

2:50
6.7 MB
3,000 تومان
33

رنگ ماهور (چپ کوک)

1:35
3.9 MB
3,000 تومان

آثار دیگری از فرامرز پایور :
عزیز
خوش آمدید