ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

چهارگاه ـ شور

چهارگاه ـ شور

  • کد اثر : MCD-224
  • سال انتشار : 1385
  • سنتور: فرامرز پایور
درباره اثر :

به یاد حبیب سماعی

اجرایی از سنتور استاد فرامرز پایور که به یاد حبیب سماعی با مضرابی شبیه به‌ شیوه ی نوازندگی سماعی نواخته شده، اما محتوای آن بسیار فراتر از یک بازسازی یا تقلید شیوه است. گوشه‌های متعددی از دستگاه چهارگاه و شور با تکنیک خاص سنتور اجرا شده اند که بیش از صرفاً شباهت به نوازندگی حبیب سماعی، بیان استادان قدیم را تداعی می‌کنند. این اثر از معدود اجراهای استاد پایور است که بدون همراهی تمبک نواخته شده است.

قطعه ها :
1

مقدمه‌ی چهارگاه (دستگاه چهارگاه)

4:17
10 MB
7,000 تومان
2

برداشت، درآمد اول، ضربی، کرشمه (دستگاه چهارگاه)

3:22
7.9 MB
7,000 تومان
3

درآمد زابل، کرشمه‌ی زابل، نغمه‌ی زابل (دستگاه چهارگاه)

3:06
7.3 MB
7,000 تومان
4

درآمد حصار، زنگوله‌ی حصار، چهارمضراب حصار... (دستگاه چهارگاه)

3:04
7.2 MB
7,000 تومان
5

چهارمضراب مخالف، مخالف، کرشمه‌ی مخالف... (دستگاه چهارگاه)

8:25
19.5 MB
7,000 تومان
6

منصوری، نغمه‌ی منصوری (پیش زنگوله-فرود) (دستگاه چهارگاه)

1:15
3.1 MB
7,000 تومان
7

حدی، کرشمه، فرود (دستگاه چهارگاه)

2:29
5.9 MB
7,000 تومان
8

مقدمه‌ی شور (دستگاه شور)

2:53
6.8 MB
7,000 تومان
9

چهارمضراب (دستگاه شور)

3:15
7.6 MB
7,000 تومان
10

درآمد خارا (دستگاه شور)

0:50
2.1 MB
7,000 تومان
11

درآمد اول، درآمد دوم، درآمد شعری... (دستگاه شور)

7:07
16.5 MB
7,000 تومان
12

درآمد اوج، کرشمه‌ی اوج، چهارمضراب (دستگاه شور)

2:14
5.3 MB
7,000 تومان
13

شهناز، رضوی، تحریر اوج، فرود به شور (دستگاه شور)

3:48
8.9 MB
7,000 تومان
14

درآمد حسینی، ضربی حسینی (دستگاه شور)

6:09
14.3 MB
7,000 تومان

آثار دیگری از فرامرز پایور :
عزیز
خوش آمدید