ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

نوا، راست‌پنجگاه

نوا، راست‌پنجگاه

  • کد اثر : MCD-71
  • سال انتشار : 1379
هنرمندان :
  • سنتور: فرامرز پایور
درباره اثر :

این اثر بداهه نوازی استاد فرامرز پایور در دستگاه نوا و راست پنجگاه به همراه قطعه ای دیگر به نام «پراکنده» است. نام استاد فرامرز پایور در موسیقی میهن ما با نام سنتور عجین شده است. با شنیدن نام او مفاهیم و جلوه های زیبایی از موسیقی اصیل ایرانی و نوای آبشارگونه ی مضراب هایی که حاصل قدرت و لطافت ساز اویند در ذهن شنونده ی این موسیقی نقش می بندد.

قطعه ها :
1

دستگاه نوا

1:16
3.1 MB
3,000 تومان
2

دستگاه نوا

1:02
2.5 MB
3,000 تومان
3

دستگاه نوا

1:42
4.1 MB
3,000 تومان
4

دستگاه نوا

3:50
9 MB
3,000 تومان
5

دستگاه نوا

0:29
1.3 MB
3,000 تومان
6

دستگاه نوا

2:23
5.6 MB
3,000 تومان
7

دستگاه نوا

1:43
4.1 MB
3,000 تومان
8

دستگاه نوا

3:29
8.1 MB
3,000 تومان
9

دستگاه نوا

3:04
7.2 MB
3,000 تومان
10

دستگاه نوا

2:05
5 MB
3,000 تومان
11

دستگاه نوا

2:31
5.9 MB
3,000 تومان
12

دستگاه نوا

0:56
2.3 MB
3,000 تومان
13

دستگاه نوا

5:34
12.9 MB
3,000 تومان
14

دستگاه نوا

3:19
7.8 MB
3,000 تومان
15

دستگاه نوا

2:01
4.8 MB
3,000 تومان
16

دستگاه نوا

0:41
1.7 MB
3,000 تومان
17

دستگاه نوا

1:05
2.6 MB
3,000 تومان
18

دستگاه نوا

2:45
6.5 MB
3,000 تومان
19

دستگاه راست‌پنجگاه

3:49
8.9 MB
3,000 تومان
20

دستگاه راست‌پنجگاه

2:08
5 MB
3,000 تومان
21

دستگاه راست‌پنجگاه

1:37
3.9 MB
3,000 تومان
22

دستگاه راست‌پنجگاه

2:20
5.5 MB
3,000 تومان
23

دستگاه راست‌پنجگاه

1:17
3.1 MB
3,000 تومان
24

دستگاه راست‌پنجگاه

1:15
3 MB
3,000 تومان
25

دستگاه راست‌پنجگاه

2:35
6.1 MB
3,000 تومان
26

دستگاه راست‌پنجگاه

2:23
5.6 MB
3,000 تومان
27

دستگاه راست‌پنجگاه

4:10
9.7 MB
3,000 تومان
28

دستگاه راست‌پنجگاه

2:07
5 MB
3,000 تومان
29

قطعه‌ی پراکنده

6:28
15 MB
3,000 تومان

آثار دیگری از فرامرز پایور :
عزیز
خوش آمدید