سبد خرید شما خالی است.
موسیقی بلوچستان، مکّران (موسیقی نواحی ایران ۶۷)

موسیقی بلوچستان، مکّران (موسیقی نواحی ایران ۶۷)
سال انتشار : 1395

کردهای حماسی و زَهیروک‌ها

مقام‌های آخر مراسم گواتی و سه روایت حماسی

سرود (قیچک): علیمحمد بلوچ

تمبورک: گلمحمد بلوچ قصر قندی و رحم‌دل پرونده

گردآوری، پژوهش و متن: محمدرضا درویشی

 

 

 آواز کردی در جنوب کرمان رواج دارد و حماسی‌خوان‌های بلوچ آن را از این منطقه گرفته و به مکّران برده‌اند و با تلفیق دو شیوه‌ی اجرایی، نواهای زیبا و بدیعی را پدید آورده‌اند. زهیروک عنوانی کلی برای مجموعه‌ای از مقام‌های موسیقی بلوچستان است که دارای متر آزاد هستند و غالبا در «مُد»های متفاوت قرار دارند و گاه نیز جمله‌بندی‌شان کاملا متفاوت است. گواتی به بیماری می‌گویند که گرفتار «گوات» یا «باد» شده باشد و مراسم و آیین گواتی، مراسمی است که برای مهار این «باد» برگزار می‌شود. این مراسم به صورت‌های مختلف در نواحی بلوچستان برپا می‌شود و سازهای مورد استفاده در آن عبارتند از تمبورک، سرود (قیچک)، دونَلی و دُهُلک.

M. CD 491

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
کُردی نیم‌درَنگ (کُردی‌های حماسی بلوچستان) 3:44 8.56 MB 5/000 تومان
زهیروک سَردَک (کُردی‌های حماسی بلوچستان) 0:49 1.87 MB 5/000 تومان
کُردی کامل (زهیروک کُردی کامل) (کُردی‌های حماسی بلوچستان) 2:51 6.54 MB 5/000 تومان
کُردی کامل (کُردی‌های حماسی بلوچستان) 3:19 7.61 MB 6/000 تومان
کُردی گوربام (زهیروک گوربام) (کُردی‌های حماسی بلوچستان) 3:11 7.31 MB 5/000 تومان
زهیروک رِند (زهیروک‌های بلوچستان) 3:00 6.89 MB 5/000 تومان
زهیروک باهو (دشتیاری) (زهیروک‌های بلوچستان) 2:48 6.44 MB 5/000 تومان
زهیروک سیم (زهیروک کوک‌کار) (زهیروک‌های بلوچستان) 2:45 6.33 MB 5/000 تومان
زهیروک مثال (زهیروک جَدگالی) (زهیروک‌های بلوچستان) 1:50 4.23 MB 5/000 تومان
زهیروک جَت (زهیروک‌های بلوچستان) 1:59 4.54 MB 5/000 تومان
زهیروک اول شیربام اشرف دُرّا (زهیروک‌های بلوچستان) 3:15 7.46 MB 5/000 تومان
زهیروک دوم گوربام اشرف دُرّا (زهیروک‌های بلوچستان) 2:08 4.91 MB 5/000 تومان
زهیروک بی‌یاک (زهیروک کوک‌کار) (زهیروک‌های بلوچستان) 3:03 7.01 MB 5/000 تومان
زهیروک میانه (زهیروک بَشاگِردی) (زهیروک‌های بلوچستان) 2:11 5.02 MB 5/000 تومان
زهیروک قبله‌ای (زهیروک کُماچ) (زهیروک‌های بلوچستان) 1:11 2.71 MB 5/000 تومان
زهیروک زرکَنیکی (زهیروک‌های بلوچستان) 1:19 3.03 MB 5/000 تومان
زهیروک مید (زهیروک‌های بلوچستان) 2:15 5.16 MB 5/000 تومان
زهیروک زامِرانی (زهیروک‌های بلوچستان) 1:53 4.34 MB 5/000 تومان
لیکو مَکُّران (زهیروک‌های بلوچستان) 1:46 4.07 MB 5/000 تومان
موتک (زهیروک‌های بلوچستان) 2:01 4.63 MB 5/000 تومان
ساز مام (مقام خرس) (مقام‌های آخر مراسم گواتی) 6:36 15.11 MB 5/000 تومان
ساز بَگ (مقام گلّه‌ی شتر) (مقام‌های آخر مراسم گواتی) 4:17 9.84 MB 5/000 تومان
ساز سیمرغ (مقام سیمرغ) (مقام‌های آخر مراسم گواتی) 5:12 11.91 MB 5/000 تومان
ساز مار (مقام مار) (مقام‌های آخر مراسم گواتی) 8:16 18.93 MB 5/000 تومان
مقام (ذکر)های کواتی (مقام‌های آخر مراسم گواتی) 6:16 14.36 MB 5/000 تومان
هانی و شیخ مُرید (سه روایت حماسی) 7:25 17.01 MB 5/000 تومان
حَمَلّ جیهَند (سه روایت حماسی) 9:11 21.05 MB 5/000 تومان
بیا مَنی جَنگانی نَقیب سوهین (سه روایت حماسی) 12:58 29.71 MB 5/000 تومان
موتک (سه روایت حماسی) 2:18 5.30 MB 5/000 تومان

آثار مشابه