اشتیاق

اشتیاق
سال انتشار : 1398

آثار مجلسی رضا والی
کوارتت زهیِ کارپِی‌دیِم
دیوید کُرِوار، داریوش ثقفی، چارلز وِدِربی
درباره‌ی این اثر، به قلم کریستین کرِیگ‌اِسکات می‌خوانیم: رضا والی در آلبوم اشتیاق معمایی وسوسه انگیز را پیش رویشنونده می‌گذارد تا آن را رمزگشایی کند. همان‌گونه که از عنوان آلبوم برمی‌آید، درون‌مایه‌های عشق و طلب با ظرافت در تمام تار و پود پرده‌ی رنگارنگ فرم‌ها و عناصر زیبایی‌شناختی تنیده شده  و چارچوبِ شکل‌گیری‌شان کاوُشِ پیوسته و زاهدمنشانه‌ی والی در دلِ سنت‌های میراث موسیقایی پارسی‌اش بوده است. اجزای سازنده‌ی این اثر نقشینه‌ای چندسبکی را آفریده اند که در کل بی هیچ شرم و خجالتی صاف وساده است و نشان از تعهدِ والی در بازنمودِ فرهنگ مادریِ خود در چارچوبی غربی دارد. وی از برخی استادان بزرگِ اروپایی که تحسینشان می‌کند و همچنین از سنت‌های باستانی و پرمحتوا و چهره‌های قدیمیِ کشورش، ایران، هم الهام گرفته و به سبب شوق و علاقه‌اش به گردآوری آوازهای محلی و، در نتیجه، ساختنِ سبک موسیقایی فردیِ کاملا خاصِ خود بر پایه‌ی آنها، به او لقب «بارتوکِ ایرانی» داده اند.

M. CD 579

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مُدِراتو (سه قطعه‌ی رمانتیک) 3:15 7.79 MB 5/000 تومان
آداجیو مُلتو آلگِرو (سه‌ قطعه‌ی رمانتیک) 2:32 6.14 MB 5/000 تومان
تانگو یوهانسِ (سه قطعه‌ی رمانتیک) 3:50 9.11 MB 5/000 تومان
آشوب (خوشنویسی شماره ۱۴) 7:18 17.07 MB 5/000 تومان
راک (خوشنویسی شماره ۱۵(.(مُلتو آلگِرو) 19:24 44.77 MB 5/000 تومان
اشتیاق (مست عشق) 3:11 7.64 MB 5/000 تومان
به یاد عزیز از دست رفته (مست عشق) 4:26 10.51 MB 5/000 تومان
دختر شیرازی (مست عشق) 4:31 10.70 MB 5/000 تومان
مست عشق 2:54 6.99 MB 5/000 تومان
آشوب (خوشنویسی شماره ۱۴) 7:22 17.21 MB 5/000 تومان
حیثار ۱ (اورمَوی) 3:54 9.26 MB 5/000 تومان
اصول (اورمَوی) 3:07 7.49 MB 5/000 تومان
حصار (اورمَوی) 3:21 8.03 MB 5/000 تومان
زیرافکند ۱ (اورمَوی) 3:51 9.18 MB 5/000 تومان
حیثار ۲ (اورمَوی) 3:26 8.22 MB 5/000 تومان
زیرافکند ۲ (اورمَوی) 4:37 10.90 MB 5/000 تومان
روح (اورمَوی) 2:35 6.26 MB 5/000 تومان
هُرا (اورمَوی) 5:08 12.11 MB 5/000 تومان

آثار مشابه