ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

گنجینه‌های باروک

گنجینه‌های باروک

ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران

  • کد اثر : MCD-532
  • سال انتشار : 1397
  • رهبر: امیل چاکاروف
درباره اثر :

ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران در سال ۱۳۴۵ (۱۹۶۷ میلادی)، و کمی بعد از آغاز فعالیت تلویزیون ملی ایران، شکل گرفت. نخستین کنسرت این ارکستر در شب افتتاحیه‌ی اولین جشن هنر شیراز در پرسپولیس در حضور فرح پهلوی، با تکنوازی یهودی منوهین و رهبری واهه خوجایان به اجرا درآمد.

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

ویوالدی تصحیح مالیپیرو (کنسرتو گرُسو در لا مینور، اُپوس ۳، شماره‌ی ۸)

12:23
29.7 MB
15,000 تومان
2

هندل (کنسرتو گرُسو در سی مینور، اپوس ۶، شماره‌ی ۱۲)

14:49
35.3 MB
15,000 تومان
3

رامو تصحیح کِر (کنسرتوی شماره‌ی ۶ در سُل مینور «لاپول»)

16:11
38.4 MB
15,000 تومان
4

یوهان سباستین باخ (کنسرتوی شماره‌ی ۳ براندنبورگ در سُل ماژور، شماره‌ی ۱۰۴۸ از نمایه‌ی آثار باخ)

12:34
30.2 MB
15,000 تومان
سی دی شماره 2
1

مارچلو تنظیم برای ارکستر: بُنِلی (تصحیح زانیبُن)

9:24
22.9 MB
15,000 تومان
2

تُرلی نت‌نگاری و تصحیح استیونس (کنسرتو در سل مینور، اُپوس ۸ شماره‌ی ۶)(کنسرتوی کریسمس)

8:13
20.2 MB
15,000 تومان
3

کُرلی تنظیم آربُس (سوئیت برای ارکستر ژهی)

6:57
17.3 MB
15,000 تومان
4

آلبینُنی تنظیم گیازُتو (آداجیو در سُل مینور)

10:53
26.3 MB
15,000 تومان
5

بُکرینی تنظیم شونهر (موسیقی شبانه‌ی مادرید)

13:35
32.5 MB
15,000 تومان

عزیز
خوش آمدید