ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

ردیف میرزاعبدالله. به روایت نورعلی برومند. اجرای نی (۱)

ردیف میرزاعبدالله. به روایت نورعلی برومند. اجرای نی (۱)

  • کد اثر : MCD-602
  • سال انتشار : 1400
هنرمندان :
  • نی: سیامک جهانگیری
درباره اثر :

۱. دستگاه شور و متعلقات، آواز بیات اصفهان، دستگاه نوا

درباره‌ی این اثر، به قلم سیامک جهانگیری می‌خوانیم: «ویژگی‌های صوتی و ساختاریِ ساز نی باعث شده است که این ساز نزدیک‌ترین صدا به حلق و آوای انسانی باشد و در نتیجه برای اجرای موسیقی آوازی به طور عام، و در اینجا اجرای ردیف آوازی به طور خاص، سازی متجانس و هم‌خانواده‌ی صدای انسان به شمار بیاید. به عبارت دیگر، این ساز، به دلیل خصلت‌های صوت‌شناختی و ساختاری خود، بهتر از سازهای دیگر می‌تواند آرایه‌های آوازی را تقلید کند و بنوازد. در عین حال، به دلیل تعددِ آثار اجرایی و ضبط شده برای تار و سه‌تار، این دو ساز بیش از سازهای دیگر به عنوان سازهای مبنا در اجرای موسیقی ردیف دستگاهی شناخته شده‌اند. از بین ردیف‌های موجود نیز ردیف میرزاعبدالله، به دلیل انعطاف‌پذیری در اجرا با سازهای مختلف، پرکاربردترین و شناخته‌شده‌ترین کارگان است. 

با این توضیحات، آنچه مرا به اجرای ردیف میرزاعبدالله با ساز نی مصمم کرد پاسخی بود به آنچه در روند آموزشی ساز نی به آن نیاز داریم. همچنین در این روایت تلاش کرده‌ام تا از تمامی امکاناتِ اجرایی نی در جهتِ روایت و اجرای ردیفِ سازیِ میرزاعبدالله استفاده شود. در این روایت، تکنیک‌های تار و سه‌تار در نی بازتعریف شده و متناسب با ساختار صوتیِ این ساز در جهتِ بسط و گسترش جملات و ترکیباتِ موسیقیِ سازی به کار گرفته شده‌اند.»

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

آواز ابوعطا. رامکلی

1:06
3.5 MB
2,000 تومان
2

آواز ابوعطا. درآمد

1:57
5.5 MB
2,000 تومان
3

آواز ابوعطا. سیخی

2:03
5.7 MB
2,000 تومان
4

آواز ابوعطا. حجاز

1:26
4.3 MB
2,000 تومان
5

آواز ابوعطا. بسته‌نگار

2:13
6.1 MB
2,000 تومان
6

آواز ابوعطا. چهارپاره

3:14
8.4 MB
2,000 تومان
7

آواز ابوعطا. گبری

1:29
4.4 MB
2,000 تومان
8

آواز بیات ترک. درآمد

0:35
2.3 MB
2,000 تومان
9

آواز بیات ترک. دوگاه

0:44
2.7 MB
2,000 تومان
10

آواز بیات ترک. درآمد دوم

1:12
3.7 MB
2,000 تومان
11

آواز بیات ترک. درآمد سوم

1:29
4.4 MB
2,000 تومان
12

آواز بیات ترک. حاجی حسنی

1:08
3.6 MB
2,000 تومان
13

آواز بیات ترک. بسته‌نگار

0:43
2.7 MB
2,000 تومان
14

آواز بیات ترک. زنگوله

0:24
1.9 MB
2,000 تومان
15

آواز بیات ترک. خسروانی

0:30
2.1 MB
2,000 تومان
16

آواز بیات ترک. نغمه

0:57
3.2 MB
2,000 تومان
17

آواز بیات ترک. فیلی

0:21
1.8 MB
2,000 تومان
18

آواز بیات ترک. شکسته

0:32
2.2 MB
2,000 تومان
19

آواز بیات ترک. مهربانی

0:55
3.1 MB
2,000 تومان
20

آواز بیات ترک. جامه‌داران

1:00
3.3 MB
2,000 تومان
21

آواز بیات ترک. مهدی ضرابی

1:16
3.9 MB
2,000 تومان
22

آواز بیات ترک. روح‌الارواح

1:42
4.9 MB
2,000 تومان
23

آواز بیات ترک. قطار

2:24
3.2 MB
2,000 تومان
24

آواز افشاری. درآمد

1:29
4.4 MB
2,000 تومان
25

آواز افشاری. بسته‌نگار

2:46
7.3 MB
2,000 تومان
26

آواز افشاری. عراق

2:24
6.5 MB
2,000 تومان
27

آواز افشاری. قرایی

2:10
6 MB
2,000 تومان
28

آواز دشتی. درآمد

1:07
3.5 MB
2,000 تومان
29

آواز دشتی. اوج

1:03
3.4 MB
2,000 تومان
30

آواز دشتی. بیدگانی

1:05
3.5 MB
2,000 تومان
31

آواز دشتی. حاجیانی

2:19
6.3 MB
2,000 تومان
32

آواز دشتی. غم‌انگیز

0:48
2.8 MB
2,000 تومان
33

آواز دشتی. گیلکی

2:54
7.6 MB
2,000 تومان
34

آواز بیات کرد. درآمد اول

1:28
4.3 MB
2,000 تومان
35

آواز بیات کرد. درآمد دوم

1:38
4.7 MB
2,000 تومان
36

آواز بیات کرد. بسته‌نگار

0:20
1.8 MB
2,000 تومان
37

آواز بیات کرد. حاجی حسنی

0:46
2.7 MB
2,000 تومان
38

آواز بیات کرد. درآمد سوم

1:25
4.2 MB
2,000 تومان
39

آواز بیات کرد. درآمد چهارم

2:03
5.7 MB
2,000 تومان
40

آواز بیات اصفهان. درآمد

2:03
5.7 MB
2,000 تومان
41

آواز بیات اصفهان. جامه‌دران

1:42
4.9 MB
2,000 تومان
42

آواز بیات اصفهان. بیات راجه و فرود

3:43
9.5 MB
2,000 تومان
43

آواز بیات اصفهان. نغمه

1:37
4.7 MB
2,000 تومان
44

آواز بیات اصفهان. سوز و گداز

1:19
4 MB
2,000 تومان
45

دستگاه شور. نغمه‌ی دوم

1:10
3.7 MB
2,000 تومان
سی دی شماره 2
1

دستگاه شور. درآمد

0:43
2.6 MB
2,000 تومان
2

دستگاه شور. پنجه شعری

0:44
2.7 MB
2,000 تومان
3

دستگاه شور. کرشمه

1:12
3.7 MB
2,000 تومان
4

دستگاه شور. رهاب

0:42
2.6 MB
2,000 تومان
5

دستگاه شور. اوج

1:11
3.7 MB
2,000 تومان
6

دستگاه شور. ملانازی

0:44
2.7 MB
2,000 تومان
7

دستگاه شور. نغمه‌ی اول

1:42
4.9 MB
2,000 تومان
8

دستگاه شور. زیرکش سلمک

1:41
4.8 MB
2,000 تومان
9

دستگاه شور. سلمک

0:46
2.8 MB
2,000 تومان
10

دستگاه شور. گلریز

0:41
2.5 MB
2,000 تومان
11

دستگاه شور. مجلس‌افروز

0:35
2.3 MB
2,000 تومان
12

دستگاه شور. عزال

0:55
3.1 MB
2,000 تومان
13

دستگاه شور. صفا

0:28
2.1 MB
2,000 تومان
14

دستگاه شور. بزرگ

0:26
2 MB
2,000 تومان
15

دستگاه شور. کوچک

0:23
1.9 MB
2,000 تومان
16

دستگاه شور. دوبیتی

0:37
2.4 MB
2,000 تومان
17

دستگاه شور. خارا

0:27
2 MB
2,000 تومان
18

دستگاه شور. قجر

0:43
2.6 MB
2,000 تومان
19

دستگاه شور. حزین

0:48
2.8 MB
2,000 تومان
20

شور پایین دسته. درآمد

0:19
1.7 MB
2,000 تومان
21

شور پایین دسته. رهاب

0:49
2.8 MB
2,000 تومان
22

شور پایین دسته. چهارگوشه

2:20
6.3 MB
2,000 تومان
23

شور پایین دسته. مقدمه‌ی گریلی

1:20
4.1 MB
2,000 تومان
24

شور پایین دسته. رضوی

3:47
9.7 MB
2,000 تومان
25

شور پایین دسته. شهناز

0:53
3 MB
2,000 تومان
26

شور پایین دسته. مقدمه‌ی قرچه

0:23
1.9 MB
2,000 تومان
27

شور پایین دسته. قرچه

1:28
4.4 MB
2,000 تومان
28

شور پایین دسته. شهناز کت یا عاشق کش

1:00
3.3 MB
2,000 تومان
29

دستگاه نوا. چهارمضراب

1:10
3.7 MB
2,000 تومان
30

دستگاه نوا. درآمد اول

1:15
3.8 MB
2,000 تومان
31

دستگاه نوا. درآمد دوم

2:00
5.6 MB
2,000 تومان
32

دستگاه نوا. کرشمه

1:11
3.7 MB
2,000 تومان
33

دستگاه نوا. گردونیه

1:12
3.7 MB
2,000 تومان
34

دستگاه نوا. نغمه

1:31
4.5 MB
2,000 تومان
35

دستگاه نوا. بیات راجه

0:38
2.4 MB
2,000 تومان
36

دستگاه نوا. حزین

0:55
3.1 MB
2,000 تومان
37

دستگاه نوا. عشاق

1:36
4.6 MB
2,000 تومان
38

دستگاه نوا. نهفت

0:43
2.6 MB
2,000 تومان
39

دستگاه نوا. گوشت

0:31
2.2 MB
2,000 تومان
40

دستگاه نوا. عشیران

0:41
2.6 MB
2,000 تومان
41

دستگاه نوا. نیشابورک

1:30
4.4 MB
2,000 تومان
42

دستگاه نوا. مجسلی

0:21
1.8 MB
2,000 تومان
43

دستگاه نوا. خجسته

1:29
4.4 MB
2,000 تومان
44

دستگاه نوا. ملک حسین

1:18
4 MB
2,000 تومان
45

دستگاه نوا. حسین

1:09
3.6 MB
2,000 تومان
46

دستگاه نوا. بوسلیک

1:05
3.5 MB
2,000 تومان
47

دستگاه نوا. نیریز

1:14
3.8 MB
2,000 تومان

آثار مشابه :
عزیز
خوش آمدید