سبد خرید شما خالی است.
موسیقی و خلسه (موسیقی نواحی ایران ۳۵)

موسیقی و خلسه (موسیقی نواحی ایران ۳۵)
سال انتشار : 1391

موسیقی بلوچستان

ضبط و متن: محمدرضا درویشی

 

مجموعه‌ای است شامل دو سی‌دی از اجرای موسیقی و ذکرهای مراسم گُواتی بلوچستان، از جمله ذکرهای گُواتی، مقام ذَهیروک، مقام سیمرغ، مقام مار و موسیقی گُواتیِ  ایرانشهر، چابهار، نیک‌شهر و بمپور که توسط گروه‌های خلیفه شهمیر بلوچ مالداری و خلیفه انگور پیراَنداخ به همراهی سایر نوازندگان گروه موسیقی ایرانشهر اجرا شده است. دو مقام از موسیقی‌های این مجموعه را استاد شیرمحمد اسپندار و موسی بلوچ با دونلی اجرا کرده‌اند.

M. CD 321

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
ذکر گُواتی (یا ربّ‌ و رحمان) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) 4:29 10.27 MB 7/000 تومان
ذکر گُواتی (جی لال کَلندر لال) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) 5:11 11.90 MB 7/000 تومان
مقام ذَهیروک و ذکر گُواتی (عبدالقادر گیلانی) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) 4:48 10.99 MB 7/000 تومان
مقام ذَهیروک و ذکر گُواتی (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) 5:06 11.69 MB 7/000 تومان
ذکر گُواتی (مست کَلندرمَستن) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) 4:07 9.46 MB 7/000 تومان
سازِ سیمرغ و ذکر زنگبار (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) 5:12 11.94 MB 7/000 تومان
ذکر گُواتی (سَخی شهباز لال کَاندر) و سازِ مار (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) 4:42 10.79 MB 7/000 تومان
ذَهیروک کِبله‌ای و ذکر گُواتی (مَست کَلندر مستن، شهباز و مریدان مَستن) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-نیکشهر) 7:33 17.32 MB 7/000 تومان
ذکر گُواتی (سَخی شهباز لال کَاندر) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-نیکشهر) 5:56 13.60 MB 7/000 تومان
سازِ مار (مولارطی) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-بمپور) 2:12 5.04 MB 7/000 تومان
قصیده‌ی شیخ عبدالقادر گیلانی (ذکرهای مراسم گُواتی بلوچستان- چابهار) 2:57 6.76 MB 7/000 تومان
ذکر گُواتی (مرسلین رحمان نور...) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) 6:27 14.77 MB 7/000 تومان
ذکر گُواتی (اسم رفاهی المدد...) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) 6:07 14.01 MB 7/000 تومان
ذکر گُواتی (شِنِلله یا پیر، غوث اعم دست‌گیر...) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) 3:25 7.85 MB 7/000 تومان
ذکر گُواتی (ماه مکه، شهر اِبنَه...) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) 2:51 6.53 MB 7/000 تومان
ذکر گُواتی (لااله‌الاالله) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) 3:55 8.97 MB 7/000 تومان
ذکر گُواتی (النبی، سلام‌علیکم، المدد...) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) 3:22 7.72 MB 7/000 تومان
ساز مار (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) 3:25 7.83 MB 7/000 تومان
ساز سیمرغ (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-چابهار) 2:00 4.58 MB 7/000 تومان
ذکر گُواتی (مَست کَلندر مَستن، شهباز کَلندر مَستن...) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) 3:05 7.06 MB 7/000 تومان
ذکر گُواتی (الله یا رسول...) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) 6:38 15.19 MB 7/000 تومان
ذکر زنگبار (سیاخ ناله‌گین، گُواتی جا زنگبار) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) 2:38 6.05 MB 7/000 تومان
ذکر گُواتی (کُپارء لَیب کَلندر...) (موسیقی مراسم گُواتی بلوچستان-ایرانشهر) 8:39 19.83 MB 7/000 تومان

آثار مشابه