سبد خرید شما خالی است.
صد رنگ رِنگ

صد رنگ رِنگ
سال انتشار : 1378

صد رِنگ قدیمی از استادان موسیقی ایران

تار: ارشد تهماسبی

تمبک: داریوش زرگری 

 

اجرای رِنگ های قدیمی استاد علی اکبر شهنازی، موسی معروفی، رکن الدین مختاری، علینقی وزیری، رضا محجوبی، حسین اسماعیل زاده، ابراهیم منصوری و مشیرهمایون شهردار توسط ارشد تهماسبی با همراهی تمبک داریوش زرگری. در متن دفترچه‌ی سی‌دی، نوشته‌ی ارشد تهماسبی که به تشریح مفصل رِنگ و معرفی سازندگان آنها پرداخته است، می‌خوانیم:«رِنگ در موسیقی معاصر ایران (موسیقی بعد از دوره ی قاجار) به فرمی موزون و غیرآوازی در میزان شش هشتم اطلاق می‌شود که سرعتی متوسط یا نیمه تند دارد؛ همان قالب موسیقایی که رقص فارسی یا، به عبارت بهتر، رقص تهرانی با آن انجام می‌شود.»
M. CD 35

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های دستگاه شور) 1:31 3.50 MB 2/000 تومان
رکن‌الدین مختاری (رِنگ‌های دستگاه شور) 1:45 4.04 MB 2/000 تومان
موسی معروفی ۱ (رِنگ‌های دستگاه شور) 1:59 4.55 MB 2/000 تومان
موسی معروفی ۲ (رِنگ‌های دستگاه شور) 1:07 2.58 MB 2/000 تومان
موسی معروفی ۳ (رِنگ‌های دستگاه شور) 1:36 3.70 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری (شهرآشوب) (رِنگ‌های دستگاه شور) 3:13 7.36 MB 2/000 تومان
حسین اسماعیل‌زاده (رِنگ‌های آواز ابوعطا) 3:28 7.95 MB 2/000 تومان
علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های آواز ابوعطا) 1:49 4.19 MB 2/000 تومان
رضا محجوبی (رِنگ‌های آواز ابوعطا) 1:19 3.04 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 1 (رِنگ‌های آواز ابوعطا) 1:01 2.35 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 2 (رِنگ‌های آواز ابوعطا) 1:05 2.49 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 3 (رِنگ‌های آواز ابوعطا) 1:03 2.42 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 4 (رِنگ‌های آواز ابوعطا) 2:12 5.07 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 5 (رِنگ‌های آواز ابوعطا) 2:55 6.71 MB 2/000 تومان
ابراهیم منصوری (رِنگ‌های آواز ابوعطا) 0:56 2.16 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 1 (رِنگ‌های آواز ابوعطا) 2:40 6.14 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 2 (رِنگ‌های آواز ابوعطا) 1:50 4.23 MB 2/000 تومان
علی‌اکبر شهنازی 1 (رِنگ‌های آواز بیات ترک) 2:37 6.01 MB 2/000 تومان
علی‌اکبر شهنازی 2 (رِنگ‌های آواز بیات ترک) 3:00 6.89 MB 2/000 تومان
ابوالحسن صبا (رِنگ‌های آواز بیات ترک) 1:22 3.14 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 1 (رِنگ‌های آواز بیات ترک) 1:36 3.70 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 2 (رِنگ‌های آواز بیات ترک) 2:12 5.05 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 3 (رِنگ‌های آواز بیات ترک) 1:03 2.41 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 4 (رِنگ‌های آواز بیات ترک) 1:08 2.62 MB 2/000 تومان
ابراهیم منصوری (رِنگ‌های آواز بیات ترک) 1:49 4.19 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری (رِنگ‌های آواز بیات ترک) 1:51 4.24 MB 2/000 تومان
غلامحسین بیگجه‌خانی 1 (رِنگ‌های آواز افشاری) 1:20 3.06 MB 2/000 تومان
غلامحسین بیگجه‌خانی 2 (رِنگ‌های آواز افشاری) 1:02 2.37 MB 2/000 تومان
علی‌اکبر شهنازی 1 (رِنگ‌های آواز افشاری) 2:06 4.82 MB 2/000 تومان
علی‌اکبر شهنازی 2 (رِنگ‌های آواز افشاری) 1:40 3.83 MB 2/000 تومان
علی‌اکبر شهنازی 3 (رِنگ‌های آواز افشاری) 2:49 6.48 MB 2/000 تومان
ابوالحسن صبا (رقص چوپی) (رِنگ‌های آواز افشاری) 1:13 2.82 MB 2/000 تومان
قدیمی (رِنگ‌های آواز افشاری) 1:49 4.18 MB 2/000 تومان
رضا محجوبی (رِنگ‌های آواز افشاری) 0:57 2.21 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 1 (رِنگ‌های آواز افشاری) 1:13 2.79 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 2 (رِنگ‌های آواز افشاری) 1:21 3.09 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 3 (رِنگ‌های آواز افشاری) 2:11 5.00 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 1 (رِنگ‌های آواز افشاری) 1:03 2.42 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 2 (رِنگ‌های آواز افشاری) 2:30 5.74 MB 2/000 تومان
آقا حسینقلی (رِنگ‌های آواز دشتی) 1:32 3.53 MB 2/000 تومان
حسینقلی بیگجه‌خانی (رِنگ‌های آواز دشتی) 2:38 6.06 MB 2/000 تومان
حبیب سماعی (رِنگ‌های آواز دشتی) 1:01 2.36 MB 2/000 تومان
مشیرهمایون شهردار (رِنگ‌های آواز دشتی) 1:45 4.04 MB 2/000 تومان
علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های آواز دشتی) 1:24 3.21 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 1 (رِنگ‌های آواز دشتی) 1:02 2.40 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 2 (رِنگ‌های آواز دشتی) 1:18 2.99 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 3 (رِنگ‌های آواز دشتی) 1:49 4.16 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 4 (رِنگ‌های آواز دشتی) 1:19 3.03 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 5 (رِنگ‌های آواز دشتی) 1:36 3.67 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 1 (رِنگ‌های آواز دشتی) 1:06 2.53 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 2 (رِنگ‌های آواز دشتی) 1:15 2.88 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 3 (رِنگ‌های آواز دشتی) 1:59 4.58 MB 2/000 تومان
روح‌الله خالقی (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه) 1:15 2.88 MB 2/000 تومان
علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه) 2:47 6.39 MB 2/000 تومان
رکن‌الدین مختاری 1 (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه) 1:45 4.03 MB 2/000 تومان
رکن‌الدین مختاری 2 (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه) 2:04 4.75 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 1 (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه) 1:20 3.06 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 2 (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه) 3:18 7.58 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 3 (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه) 1:08 2.60 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 4 (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه) 1:19 3.05 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 1 (رقص امواج) (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه) 1:51 4.25 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 2 (ناامید) (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه) 2:35 5.93 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 3 (رِنگ‌های دستگاه سه‌گاه) 1:39 3.80 MB 2/000 تومان
غلامحسین بیگجه‌خانی (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه) 2:00 4.59 MB 2/000 تومان
مهدی خالدی (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه) 1:57 4.47 MB 2/000 تومان
روح الله خالقی، حسین سنجری (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه) 1:33 3.56 MB 2/000 تومان
علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه) 2:45 6.32 MB 2/000 تومان
ابوالحسن صبا (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه) 1:30 3.46 MB 2/000 تومان
رضا محجوبی (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه) 2:14 5.14 MB 2/000 تومان
رکن‌الدین مختاری (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه) 1:33 3.56 MB 2/000 تومان
موسی معروفی (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه) 1:48 4.15 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری (ناز) (رِنگ‌های دستگاه چهارگاه) 5:10 11.84 MB 2/000 تومان
نورعلی برومند (رِنگ‌های دستگاه ماهور) 1:49 4.17 MB 2/000 تومان
روح‌الله خالقی (رِنگ‌های دستگاه ماهور) 2:24 5.52 MB 2/000 تومان
غلامحسین درویش 1 (رِنگ‌های دستگاه ماهور) 2:11 5.01 MB 2/000 تومان
غلامحسین درویش 2 (رِنگ‌های دستگاه ماهور) 2:58 6.80 MB 2/000 تومان
شهرآشوب (ردیف هفت دستگاه) (رِنگ‌های دستگاه ماهور) 5:16 12.06 MB 2/000 تومان
علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های دستگاه ماهور) 3:10 7.26 MB 2/000 تومان
قدیمی (رِنگ‌های دستگاه ماهور) 1:17 2.96 MB 2/000 تومان
کوراُغلی (ردیف هفت دستگاه) (رِنگ‌های دستگاه ماهور) 1:14 2.85 MB 2/000 تومان
ابراهیم منصوری (رِنگ‌های دستگاه ماهور) 2:30 5.74 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 1 (رِنگ‌های دستگاه ماهور) 1:30 3.43 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 2 (رِنگ‌های دستگاه ماهور) 2:06 4.81 MB 2/000 تومان
غلامحسین بیگجه‌خانی (برگرفته از علی‌اکبر شهنازی) (رِنگ‌های دستگاه همایون) 1:00 2.30 MB 2/000 تومان
غلامحسین درویش (رِنگ‌های دستگاه همایون) 2:53 6.62 MB 2/000 تومان
علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های دستگاه همایون) 2:02 4.68 MB 2/000 تومان
موسی معروفی (رِنگ‌های دستگاه همایون) 2:31 5.76 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 1 (رِنگ‌های دستگاه همایون) 1:31 3.50 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 2 (رِنگ‌های دستگاه همایون) 4:49 11.06 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری 3 (رِنگ‌های دستگاه همایون) 1:31 3.47 MB 2/000 تومان
روح‌الله خالقی (رقص دل‌انگیز) (رِنگ‌های آواز بیات اصفهان) 2:51 6.54 MB 2/000 تومان
روح‌الله خالقی، حسین سنجری (رِنگ‌های آواز بیات اصفهان) 1:31 3.48 MB 2/000 تومان
علی‌اکبر شهنازی (رِنگ‌های آواز بیات اصفهان) 3:30 8.04 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 1 (رِنگ‌های آواز بیات اصفهان) 1:13 2.82 MB 2/000 تومان
موسی معروفی 2 (رِنگ‌های آواز بیات اصفهان) 1:33 3.56 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری (رِنگ‌های آواز بیات اصفهان) 3:18 7.58 MB 2/000 تومان
موسی معروفی (رِنگ‌های دستگاه نوا) 3:19 7.60 MB 2/000 تومان
علینقی وزیری (رِنگ‌های دستگاه نوا) 4:20 9.92 MB 2/000 تومان
حسین علیزاده (رِنگ‌های دستگاه راست‌پنجگاه) 1:48 4.15 MB 2/000 تومان
ارشد تهماسبی (رِنگ‌های دستگاه راست‌پنجگاه) 1:28 3.36 MB 2/000 تومان

آثار مشابه