سبد خرید شما خالی است.
۴۰ قطعه برای سنتور

۴۰ قطعه برای سنتور
سال انتشار : 1390

آثار استادان موسیقی ایران

گردآوری و تنظیم: فرامرز پایور

به کوشش مینا افتاده

سنتور: شهپر شجاع‌اردلان

تمبک: علی زینعلی ده‌سوری

 

 

این اثر در واقع اجرای کتاب چهل قطعه برای سنتور است که توسط استاد پایور گردآوری و تنظیم شده و خانم مینا افتاده آن را تهیه و تدوین کرده است. این اثر شامل پیش‌درآمدها و رِنگ‌های اساتیدی چون رکن‌الدین مختاری، غلامحسین درویش، موسی معروفی، حبیب سماعی، ابوالحسن صبا، علینقی وزیری و غیره است.

M. CD 317

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد شور (منسوب به غلامحسین درویش) 3:29 7.97 MB 4/000 تومان
رنگ شور (رکن‌الدین مختاری) 1:51 4.26 MB 4/000 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (رضا محجوبی) 3:25 7.83 MB 4/000 تومان
رنگ ابوعطا (غلامحسین درویش) 2:40 6.11 MB 4/000 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (ابراهیم منصوری) 1:52 4.30 MB 4/000 تومان
رنگ بیات ترک (ابراهیم منصوری) 1:46 4.07 MB 4/000 تومان
پیش‌درآمد افشاری (غلامحسین درویش) 2:23 5.46 MB 4/000 تومان
رنگ افشاری (غلامحسین درویش) 1:18 2.99 MB 4/000 تومان
پیش‌درآمد دشتی (موسی معروفی) 2:05 4.79 MB 4/000 تومان
رنگ دشتی (حبیب سماعی) 0:50 1.93 MB 4/000 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (غلامحسین درویش) 4:00 9.18 MB 4/000 تومان
رنگ سه‌گاه (غلامحسین درویش) 2:01 4.64 MB 4/000 تومان
پیش‌درآمد همایون (علی‌اکبر شهنازی) 4:40 10.68 MB 4/000 تومان
رنگ همایون (علینقی وزیری) 1:13 2.79 MB 4/000 تومان
پیش‌درآمد اصفهان (رضا محجوبی) 3:11 7.32 MB 4/000 تومان
رنگ اصفهان (غنی و فقیر) (غلامحسین درویش) 1:39 3.79 MB 4/000 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (رکن‌الدین مختاری) 3:40 8.42 MB 4/000 تومان
رنگ چهارگاه (علینقی وزیری) 2:06 4.82 MB 4/000 تومان
پیش‌درآمد ماهور (مرتضی نی‌داوود) 4:49 11.05 MB 4/000 تومان
رنگ ماهور، شماره‌ی ۱ (غلامحسین درویش) 2:57 6.78 MB 4/000 تومان
رنگ ماهور، شماره‌ی 2 (قهر و آشتی) (غلامحسین درویش) 1:29 3.42 MB 4/000 تومان
چهارمضراب شور (ابوالحسن صبا) 2:41 6.18 MB 4/000 تومان
چهارمضراب ابوعطا (ابوالحسن صبا) 1:35 3.66 MB 4/000 تومان
چهارمضراب حجاز (ابوعطا) (ابوالحسن صبا) 1:09 2.64 MB 4/000 تومان
دوضربی بیات ترک (ابوالحسن صبا) 1:37 3.71 MB 4/000 تومان
چهارمضراب بیات ترک (ابوالحسن صبا) 1:44 3.99 MB 4/000 تومان
رنگ بیات ترک (ابوالحسن صبا) 1:34 3.61 MB 4/000 تومان
تمرین دشتی (ابوالحسن صبا) 1:10 2.68 MB 4/000 تومان
زرد ملیجه، دشتی (ابوالحسن صبا) 2:20 5.34 MB 4/000 تومان
کاروان، دشتی (ابوالحسن صبا) 5:33 12.71 MB 4/000 تومان
سامانی، سه‌گاه (ابوالحسن صبا) 2:07 4.85 MB 4/000 تومان
زنگ شتر، سه‌گاه (ابوالحسن صبا) 2:33 5.84 MB 4/000 تومان
بهار مست، سه‌گاه (ابوالحسن صبا) 1:14 2.84 MB 4/000 تومان
به زندان، شوشتری (ابوالحسن صبا) 1:22 3.16 MB 4/000 تومان
چهارمضراب بیات اصفهان (ابوالحسن صبا) 2:19 5.34 MB 4/000 تومان
چهارمضراب چهارگاه (ابوالحسن صبا) 1:57 4.47 MB 4/000 تومان
چهارمضراب ماهور (منسوب به درویش‌خان) (ابوالحسن صبا) 4:27 10.21 MB 4/000 تومان
چهارمضراب ماهور (ابوالحسن صبا) 1:57 4.48 MB 4/000 تومان
دخترک ژولیده، چهارگاه (علینقی وزیری) 3:28 7.97 MB 4/000 تومان
ژیمناستیک موزیکال، دشتی (علینقی وزیری) 3:24 7.80 MB 4/000 تومان

آثار مشابه