سبد خرید شما خالی است.
صد و یک پیش‌درآمد

صد و یک پیش‌درآمد
سال انتشار : 1394

گردآوری و اجرای تار: ارشد تهماسبی

 

 

 

پیش‌درآمدهای اجرا شده در این سی‌دی از ساخته‌های آهنگسازانی است که باید آنها را نسل دوم سازندگان پیش‌درآمد دانست. هنرجویان موسیقی با نواختن این پیش‌درآمدها، علاوه‌بر اینکه با رموز چگونگی ترکیب و تالیف در این فرم آشنا خواهند شد و از اجرای آنها لذت خواهند برد، می‌توانند چگونگی و میزان تطور و تغییر در روند ساخت این فرم را در قیاس با آهنگ‌هایی که درویش‌خان و مختاری ساخته‌اند دنبال کنند.

M. CD 419

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد شور (روح‌الله خالقی) 1:23 3.17 MB 799 تومان
پیش‌درآمد شور (اسماعیل زرین‌فر) 2:30 5.74 MB 799 تومان
پیش‌درآمد شور (علی‌اکبر شهنازی) 6:05 13.95 MB 799 تومان
پیش‌درآمد شور (یوسف فروتن) 2:55 6.71 MB 799 تومان
پیش‌درآمد شور (رضا محجوبی) 3:27 7.90 MB 799 تومان
پیش‌درآمد شور (موسی معروفی) 1:48 4.13 MB 799 تومان
پیش‌درآمد شور (ابراهیم منصوری) 1:15 2.86 MB 799 تومان
پیش‌درآمد شور (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 3:38 8.35 MB 799 تومان
پیش‌درآمد شور (علینقی وزیری) 2:57 6.78 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (اسماعیل زرین‌فر) 3:16 7.49 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (علی‌اکبر شهنازی ۱) 3:39 8.39 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (علی‌اکبر شهنازی ۲) 2:49 6.47 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (رضا محجوبی) 3:12 7.35 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (موسی معروفی 1) 2:15 5.18 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (موسی معروفی ۲) 2:32 5.81 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (ابراهیم منصوری 1) 3:12 7.33 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (ابراهیم منصوری ۲) 4:11 9.59 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ابوعطا (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 2:15 5.16 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (ساجد) 3:23 7.75 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (حسین سنجری) 4:11 9.59 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (علی‌اکبر شهنازی) 2:45 6.33 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (ابوالحسن صبا) 1:40 3.83 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (یوسف فروتن) 2:39 6.10 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (رضا محجوبی) 4:05 9.38 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (موسی معروفی) 2:08 4.89 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (ابراهیم منصوری) 4:07 9.44 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 2:49 6.46 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات ترک (علینقی وزیری) 1:30 3.46 MB 799 تومان
پیش‌درآمد افشاری (غلامحسین درویش ۱) 1:44 3.99 MB 799 تومان
پیش‌درآمد افشاری (غلامحسین درویش ۲) 2:49 6.48 MB 799 تومان
پیش‌درآمد افشاری (علی‌اکبر شهنازی ۱) 5:33 12.72 MB 799 تومان
پیش‌درآمد افشاری (علی‌اکبر شهنازی ۲) 4:33 10.45 MB 799 تومان
پیش‌درآمد افشاری (علی‌اکبر شهنازی و حسین سنجری) 4:44 10.87 MB 799 تومان
پیش‌درآمد افشاری (رضا محجوبی 1) 3:28 7.95 MB 799 تومان
پیش‌درآمد افشاری (رضا محجوبی 2) 2:39 6.07 MB 799 تومان
پیش‌درآمد افشاری (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 3:22 7.71 MB 799 تومان
پیش‌درآمد افشاری (علینقی وزیری 1) 3:04 7.02 MB 799 تومان
پیش‌درآمد افشاری (علینقی وزیری 2) 3:17 7.52 MB 799 تومان
پیش‌درآمد دشتی (عبدالله اشرفی) 2:15 5.18 MB 799 تومان
پیش‌درآمد دشتی (اسماعیل زرین‌فر) 3:20 7.64 MB 799 تومان
پیش‌درآمد دشتی (حبیب‌الله شهردار) 3:01 6.93 MB 799 تومان
پیش‌درآمد دشتی (علی‌اکبر شهنازی) 5:46 13.21 MB 799 تومان
پیش‌درآمد دشتی (یوسف فروتن) 2:47 6.40 MB 799 تومان
پیش‌درآمد دشتی (رضا محجوبی 1) 3:14 7.41 MB 799 تومان
پیش‌درآمد دشتی (رضا محجوبی 2) 2:35 5.92 MB 799 تومان
پیش‌درآمد دشتی (رکن‌الدین مختاری) 3:28 7.94 MB 799 تومان
پیش‌درآمد دشتی (موسی معروفی) 1:53 4.33 MB 799 تومان
پیش‌درآمد دشتی (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 3:53 8.89 MB 799 تومان
پیش‌درآمد دشتی (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 2:47 6.39 MB 799 تومان
پیش‌درآمد دشتی (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 2:47 6.40 MB 799 تومان
پیش‌درآمد دشتی (ناشناس) نوشته‌ی مرتضی عدالت‌منش 3:00 6.87 MB 799 تومان
پیش‌درآمد دشتی (علینقی وزیری) 1:33 3.57 MB 799 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (حسین اسماعیل‌زاده) 4:05 9.38 MB 799 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (علی‌اکبر شهنازی ۱) 2:27 5.62 MB 799 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (علی‌اکبر شهنازی ۲) 4:55 11.29 MB 799 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (علی‌اکبر شهنازی 3) 6:07 14.01 MB 799 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (یوسف فروتن) 2:45 6.31 MB 799 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (علینقی وزیری) 4:04 9.31 MB 799 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (حسین هنگ‌آفرین) 3:54 8.96 MB 799 تومان
پیش‌درآمد سه‌گاه (حسین یاحقی) 2:44 6.29 MB 799 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (حسین استوار) 4:48 10.99 MB 799 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (اسماعیل زرین‌فر) 4:26 10.18 MB 799 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (علی‌اکبر شهنازی ۱) 4:22 10.03 MB 799 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (علی‌اکبر شهنازی ۲) 4:47 10.95 MB 799 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (موسی معروفی) 3:49 8.77 MB 799 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (مرتضی نی‌داوود) 2:51 6.55 MB 799 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (علینقی وزیری) 4:43 10.81 MB 799 تومان
پیش‌درآمد چهارگاه (حسین یاحقی) 3:26 7.87 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ماهور (حسین استوار) 4:51 11.11 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ماهور (حسین هنگ‌آفرین) 2:31 5.77 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ماهور (روح‌الله خالقی) 3:04 7.02 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ماهور (غلامحسین درویش) 4:25 10.12 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ماهور (علی‌اکبر شهنازی ۱) 4:42 10.77 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ماهور (علی‌اکبر شهنازی 2) 2:41 6.15 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ماهور (علی‌اکبر شهنازی 3) 4:46 10.91 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ماهور (علی‌اکبر شهنازی 4) 1:34 3.60 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ماهور (موسی معروفی) 2:39 6.07 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ماهور (مرتضی نی‌داوود 1) 4:14 9.71 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ماهور (مرتضی نی‌داوود 2) 4:45 10.89 MB 799 تومان
پیش‌درآمد ماهور (سعید هرمزی) 4:12 9.63 MB 799 تومان
پیش‌درآمد همایون (پرویز ایران‌پور) 3:58 9.11 MB 799 تومان
پیش‌درآمد همایون (علی‌اکبر شهنازی) 7:35 17.37 MB 799 تومان
پیش‌درآمد همایون (رضا محجوبی) 4:19 9.88 MB 799 تومان
پیش‌درآمد شوشتری (موسی معروفی) 2:43 6.23 MB 799 تومان
پیش‌درآمد همایون (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 3:15 7.44 MB 799 تومان
پیش‌درآمد همایون (علینقی وزیری) 5:16 12.06 MB 799 تومان
پیش‌درآمد همایون (حسینعلی وزیری‌تبار) 3:31 8.08 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (اسماعیل زرین‌فر) 3:10 7.27 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (علی‌اکبر شهنازی ۱) 6:34 15.06 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (علی‌اکبر شهنازی 2) 4:05 9.37 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (ابوالحسن صبا) 3:42 8.48 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (رضا محجوبی) 3:28 7.97 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 1:56 4.46 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 3:48 8.70 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (ناشناس) اجرای یوسف فروتن 2:29 5.70 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (مرتضی نی‌داوود) 3:17 7.53 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (علینقی وزیری 1) 3:40 8.40 MB 799 تومان
پیش‌درآمد بیات اصفهان (علینقی وزیری 2) 2:23 5.48 MB 799 تومان
پیش‌درآمد نوا (ابراهیم آژنگ) 3:00 6.89 MB 799 تومان
پیش‌درآمد نوا (موسی معروفی) 3:00 6.87 MB 799 تومان
پیش‌درآمد نوا (ابراهیم آژنگ) 1:46 4.04 MB 799 تومان

آثار مشابه