سبد خرید شما خالی است.
ردیف دوره‌ی عالی چپ‌کوک

ردیف دوره‌ی عالی چپ‌کوک
سال انتشار : 1396

برای سنتور

استاد فرامرز پایور

اجرا: مینا نی‌زاری

 

 

درباره‌ی این اثر، به قلم مینا نی‌زاری می‌خوانیم:«ردیف چپ‌کوک مجموعه‌ای است که با هدف آشنایی نوازندگان با بعضی گوشه‌هایی که در ردیف‌های سنتور (دوره‌ی ابتدایی استاد فرامرز پایور و ردیف استاد ابوالحسن صبا) نبوده، تدوین شده است. در این مجموعه علاقه‌مندان با کامل‌ترین تکنیک‌های سنتور نیز که پیشتر در دسترس نبودند آشنا می‌شوند. در این مجموعه ردیف دوره‌ی عالی چپ‌کوک برای سنتور اثر استاد پایور به همراه رنگ و پیش‌درآمدهای مربوط به هر دستگاه از کتاب مجموعه پیش‌درآمدها و رنگ برای سنتور از همان استاد اجرا شده است. دو آواز ابوعطا و افشاری که در سال ۱۳۸۸ زیر نظر استاد ارفع اطرایی منتشر شده و به تایید استاد پایور نیز رسیده بود در این مجموعه مجددا اجرا شده است. تلاش بر این بود تا ترتیب قرارگرفتن دستگاه‌ها مطابق کتاب باشد ولی به دلیل محدودیت زمانی (ظرفیت سی‌دی) این کار کاملا مقدور نبوده و به‌ناچار تغییراتی صورت گرفت.» 

M. CD 496

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد (دستگاه شور) 5:57 13.65 MB 499 تومان
درآمد اول (دستگاه شور) 1:42 3.91 MB 499 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 2:44 6.26 MB 499 تومان
درآمد دوم (دستگاه شور) 1:23 3.19 MB 499 تومان
پنجه شعری، پنجه مویه (دستگاه شور) 1:19 3.03 MB 499 تومان
درآمد رضوی (دستگاه شور) 1:16 2.92 MB 499 تومان
نغمه‌ (دستگاه شور) 2:03 4.71 MB 499 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 2:14 5.14 MB 499 تومان
سلمک (دستگاه شور) 1:00 2.32 MB 499 تومان
ملّانازی (دستگاه شور) 1:15 2.87 MB 499 تومان
گلریز (دستگاه شور) 0:57 2.19 MB 499 تومان
عُزّال (دستگاه شور) 1:24 3.21 MB 499 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 1:13 2.79 MB 499 تومان
بزرگ (دستگاه شور) 0:50 1.93 MB 499 تومان
کوچک (دستگاه شور) 0:55 2.13 MB 499 تومان
حزین (دستگاه شور) 1:07 2.56 MB 499 تومان
شهناز (دستگاه شور) 2:59 6.86 MB 499 تومان
مثنوی (دستگاه شور) 5:29 12.56 MB 499 تومان
رنگ (دستگاه شور) 1:09 2.66 MB 499 تومان
پیش‌درآمد (آواز ابوعطا) 5:50 13.36 MB 499 تومان
درآمد اول (آواز ابوعطا) 2:13 5.10 MB 499 تومان
چهارمضراب (آواز ابوعطا) 3:55 9.00 MB 499 تومان
درآمد دوم (آواز ابوعطا) 3:15 7.46 MB 499 تومان
تک مقدم (آواز ابوعطا) 1:28 3.39 MB 499 تومان
رامکلی (آواز ابوعطا) 3:15 7.46 MB 499 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 2:29 5.71 MB 499 تومان
چهارمضراب (آواز ابوعطا) 1:31 3.49 MB 499 تومان
چهارپاغ (آواز ابوعطا) 1:28 3.37 MB 499 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 3:23 7.75 MB 499 تومان
رنگ (آواز ابوعطا) 2:36 5.98 MB 499 تومان
پیش‌درآمد (آواز افشاری) 4:20 9.92 MB 499 تومان
درآمد اول (آواز افشاری) 0:43 1.68 MB 499 تومان
چهارمضراب (آواز افشاری) 7:11 16.47 MB 499 تومان
درآمد دوم (آواز افشاری) 2:11 5.03 MB 499 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 3:15 7.47 MB 499 تومان
قرائی (آواز افشاری) 3:00 6.89 MB 499 تومان
چهارمضراب (آواز افشاری) 2:51 6.54 MB 499 تومان
حزین (آواز افشاری) 1:01 2.33 MB 499 تومان
رنگ (آواز افشاری) 2:31 5.78 MB 499 تومان
پیش‌درآمد (آواز دشتی) 4:19 9.90 MB 499 تومان
درآمد اول (آواز دشتی) 1:34 3.59 MB 499 تومان
چهارمضراب (آواز دشتی) 5:34 12.77 MB 499 تومان
درآمد دوم (آواز دشتی) 2:02 4.69 MB 499 تومان
عشاق (آواز دشتی) 1:24 3.24 MB 499 تومان
چهارمضراب (آواز دشتی) 3:15 7.47 MB 499 تومان
زار و نزار (آواز دشتی) 2:37 6.02 MB 499 تومان
بیدگلی (آواز دشتی) 5:01 11.51 MB 499 تومان
کوچه‌باغی (آواز دشتی) 3:09 7.25 MB 499 تومان
مثنوی (آواز دشتی) 3:51 8.84 MB 499 تومان
رنگ (آواز دشتی) 1:48 4.12 MB 499 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه نوا) 3:42 8.48 MB 499 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 2:40 6.14 MB 499 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 5:09 11.79 MB 499 تومان
درآمد دوم (دستگاه نوا) 3:12 7.36 MB 499 تومان
مسیحی (دستگاه نوا) 2:06 4.84 MB 499 تومان
ناقوس (دستگاه نوا) 3:03 6.99 MB 499 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 1:59 4.54 MB 499 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 2:27 5.61 MB 499 تومان
حسین (دستگاه نوا) 1:29 3.41 MB 499 تومان
ابوسلیک (دستگاه نوا) 1:55 4.40 MB 499 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 1:27 3.34 MB 499 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 2:47 6.40 MB 499 تومان
رنگ (دستگاه نوا) 2:29 5.72 MB 499 تومان
پیش‌درآمد (آواز بیات ترک) 3:21 7.68 MB 499 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 0:37 1.44 MB 499 تومان
چهارمضراب (آواز بیات ترک) 5:24 12.36 MB 499 تومان
درآمد دوم (آواز بیات ترک) 4:31 10.35 MB 499 تومان
نغمه (زنگ شتر) (آواز بیات ترک) 2:20 5.36 MB 499 تومان
زنگوله (آواز بیات ترک) 1:06 2.53 MB 499 تومان
مویه (آواز بیات ترک) 1:34 3.61 MB 499 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 3:48 8.73 MB 499 تومان
چهارمضراب (آواز بیات ترک) 3:35 8.22 MB 499 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 2:33 5.84 MB 499 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 1:21 3.09 MB 499 تومان
رنگ (آواز بیات ترک) 4:01 9.23 MB 499 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه سه‌گاه) 2:59 6.84 MB 499 تومان
درآمد اول (دستگاه سه‌گاه) 1:09 2.64 MB 499 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 6:35 15.10 MB 499 تومان
درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه) 1:58 4.51 MB 499 تومان
زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه) 2:37 6.02 MB 499 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 3:35 8.20 MB 499 تومان
زابل گبری (دستگاه سه‌گاه) 1:41 3.85 MB 499 تومان
معربد (دستگاه سه‌گاه) 1:49 4.16 MB 499 تومان
درآمد مخالف (دستگاه سه‌گاه) 0:57 2.18 MB 499 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 4:34 10.48 MB 499 تومان
دوبیتی (دستگاه سه‌گاه) 1:29 3.41 MB 499 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:38 1.46 MB 499 تومان
نغمه‌ی مغلوب (زنگ شتر) (دستگاه سه‌گاه) 1:19 3.04 MB 499 تومان
حزین (دستگاه سه‌گاه) 2:10 4.98 MB 499 تومان
حزّان (دستگاه سه‌گاه) 1:04 2.46 MB 499 تومان
شکسته مویه (دستگاه سه‌گاه) 2:25 5.56 MB 499 تومان
رنگ (دستگاه سه‌گاه) 2:10 4.98 MB 499 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه همایون) 3:39 8.36 MB 499 تومان
درآمد آول (دستگاه همایون) 1:27 3.35 MB 499 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 4:51 11.13 MB 499 تومان
درآمد دوم (دستگاه همایون) 3:02 6.95 MB 499 تومان
زنگ شتر (دستگاه همایون) 3:04 7.03 MB 499 تومان
طرز (دستگاه همایون) 5:59 13.71 MB 499 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 2:39 6.07 MB 499 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 3:28 7.96 MB 499 تومان
باوی (دستگاه همایون) 1:40 3.84 MB 499 تومان
رازو نیاز (دستگاه همایون) 1:51 4.25 MB 499 تومان
راوندی (دستگاه همایون) 5:47 13.25 MB 499 تومان
رنگ (دستگاه همایون) 2:00 4.60 MB 499 تومان
پیش‌درآمد (آواز بیات اصفهان) 4:16 9.79 MB 499 تومان
درآمد اول (آواز بیات اصفهان) 0:54 2.06 MB 499 تومان
درآمد دوم (آواز بیات اصفهان) 3:40 8.42 MB 499 تومان
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) 6:39 15.24 MB 499 تومان
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) 4:06 9.39 MB 499 تومان
سوز و گداز ضربی (آواز بیات اصفهان) 1:39 3.81 MB 499 تومان
عشاق (آواز بیات اصفهان) 4:24 10.10 MB 499 تومان
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) 3:13 7.38 MB 499 تومان
گوشه‌ی شور (آواز بیات اصفهان) 3:16 7.48 MB 499 تومان
حزین (آواز بیات اصفهان) 2:36 5.97 MB 499 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 3:10 7.28 MB 499 تومان
رنگ (آواز بیات اصفهان) 2:24 5.52 MB 499 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه چهارگاه) 3:35 8.23 MB 499 تومان
درآمد آول (دستگاه چهارگاه) 0:52 2.02 MB 499 تومان
سَرنوازی (دستگاه چهارگاه) 4:04 9.34 MB 499 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 1:42 3.90 MB 499 تومان
بدر (دستگاه چهارگاه) 1:24 3.21 MB 499 تومان
پیش‌ زنگوله (دستگاه چهارگاه) 1:42 3.90 MB 499 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 0:45 1.74 MB 499 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 0:55 2.12 MB 499 تومان
کرشمه (زابل) (دستگاه چهارگاه) 1:44 3.97 MB 499 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:36 3.70 MB 499 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 2:09 4.93 MB 499 تومان
درآمد مخالف (دستگاه چهارگاه) 0:46 1.76 MB 499 تومان
ضربی مخالف (دستگاه چهارگاه) 3:37 8.29 MB 499 تومان
حُدی (دستگاه چهارگاه) 2:31 5.78 MB 499 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 1:00 2.32 MB 499 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 1:55 4.41 MB 499 تومان
رنگ (دستگاه چهارگاه) 3:07 7.14 MB 499 تومان
درآمد اول (آواز بیات کرد) 3:22 7.74 MB 499 تومان
درآمد دوم (آواز بیات کرد) 2:34 5.91 MB 499 تومان
درآمد سوم (آواز بیات کرد) 2:39 6.07 MB 499 تومان
درآمد چهارم (آواز بیات کرد) 1:58 4.53 MB 499 تومان
درآمد پنجم (آواز بیات کرد) 1:56 4.44 MB 499 تومان
درآمد ششم (آواز بیات کرد) 3:43 8.52 MB 499 تومان
حزین (آواز بیات کرد) 2:07 4.88 MB 499 تومان
بیات کرد ضربی (آواز بیات کرد) 3:58 9.10 MB 499 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه ماهور) 3:31 8.06 MB 499 تومان
درآمد آول (دستگاه ماهور) 0:51 1.98 MB 499 تومان
درآمد دوم (دستگاه ماهور) 2:19 5.33 MB 499 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 5:13 11.97 MB 499 تومان
گشایش (دستگاه ماهور) 2:05 4.78 MB 499 تومان
دادآفرید (دستگاه ماهور) 2:28 5.68 MB 499 تومان
چهارباغ (دستگاه ماهور) 2:46 6.33 MB 499 تومان
نصیرخانی (دستگاه ماهور) 1:56 4.43 MB 499 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 2:18 5.29 MB 499 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 1:34 3.59 MB 499 تومان
تک مقدم (دستگاه ماهور) 0:50 1.92 MB 499 تومان
سروش (دستگاه ماهور) 1:35 3.64 MB 499 تومان
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 1:46 4.05 MB 499 تومان
راک (دستگاه ماهور) 1:55 4.41 MB 499 تومان
صفیر راک (دستگاه ماهور) 0:38 1.46 MB 499 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 1:43 3.93 MB 499 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 2:13 5.08 MB 499 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 1:52 4.31 MB 499 تومان
ماوراء‌النهر (دستگاه ماهور) 3:36 8.27 MB 499 تومان
رنگ (دستگاه ماهور) 2:04 4.75 MB 499 تومان
مرادخانی (دستگاه ماهور) 1:52 4.28 MB 499 تومان

آثار مشابه