سبد خرید شما خالی است.
زرد ملیجه

زرد ملیجه
سال انتشار : 1385

سنتور: فرامرز پایور

تمبک: حسین تهرانی

 

 

 

مجموعه ای از هم‌نوازی های دو استاد مسلّم موسیقی ایرانی فرامرز پایور و حسین تهرانی. در این سی دی آوازهای دشتی و افشاری اجرا شده اند و قطعات ضربی آن عبارتند از: زردملیجه (اثر صبا)، نغمه ی عشّاق (اثر صبا)، رِنگ دشتی (اثر حبیب سماعی)، چهارمضراب و یک ضربی مقدمه از فرامرز پایور.

M. CD 219

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
زرد ملیجه (اثر ابوالحسن صبا) (آواز دشتی) 4:22 10.02 MB 4/000 تومان
درآمد دشتی (آواز دشتی) 1:55 4.42 MB 4/000 تومان
درآمد دوم (کرشمه) (آواز دشتی) 2:44 6.27 MB 4/000 تومان
چهارمضراب دشتی (اثر فرامرز پایور) (آواز دشتی) 4:08 9.49 MB 4/000 تومان
عشاق (آواز دشتی) 2:52 6.58 MB 4/000 تومان
چهارمضراب عشاق (اثر فرامرز پایور) (آواز دشتی) 3:15 7.44 MB 4/000 تومان
نغمه‌ی عشاق (اثر ابوالحسن صبا) (آواز دشتی) 2:53 6.62 MB 4/000 تومان
دشتستانی (آواز دشتی) 1:25 3.27 MB 4/000 تومان
غم‌انگیز (آواز دشتی) 1:25 3.27 MB 4/000 تومان
سارنج (آواز دشتی) 1:02 2.40 MB 4/000 تومان
رنگ دشتی (اثر حبیب سماعی) (آواز دشتی) 1:14 2.84 MB 4/000 تومان
ضربی مقدمه (اثر فرامرز پایور) (آواز افشاری) 3:18 7.58 MB 4/000 تومان
درآمد اول (آواز افشاری) 1:42 3.90 MB 4/000 تومان
چهارمضراب درآمد (اثر فرامرز پایور) (آواز افشاری) 4:36 10.54 MB 4/000 تومان
درآمد دوم (کرشمه) (آواز افشاری) 1:43 3.94 MB 4/000 تومان
گوشه‌ی جامه‌دران (آواز افشاری) 0:38 1.47 MB 4/000 تومان
حزین (آواز افشاری) 1:08 2.62 MB 4/000 تومان
قرایی (آواز افشاری) 2:03 4.70 MB 4/000 تومان
چهارمضراب قرایی (اثر فرامرز پایور) (آواز افشاری) 2:35 5.94 MB 4/000 تومان
عراق (آواز افشاری) 2:52 6.56 MB 4/000 تومان
رهاوی (آواز افشاری) 0:31 1.19 MB 4/000 تومان
شاه‌ختایی (آواز آفشاری) 0:56 2.16 MB 4/000 تومان
مثنوی افشار و فرود به شور (آواز افشاری) 3:17 7.54 MB 4/000 تومان

آثار مشابه