سبد خرید شما خالی است.
هشت آهنگ

هشت آهنگ
سال انتشار : 1377
شابک : 9780802604162

برای سنتور، فرامرز پایور

 

 

 

این کتاب حاوی قطعات فوق است: ۱. پوپک،‌ آواز دشتی ۲. فرپرک، آوازدشتی ۳. ضربی حسینی، دستگاه شور ۴. خوارزمی، دستگاه ماهور ۵. ترانه، دستگاه ماهور ۶. پیش‌زنگوله و زنگوله، دستگاه چهارگاه ۷. پرواز، دستگاه چهارگاه ۸. فریبا، آواز دشتی

آثار مشابه