ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

استعاره‌ای تا ابدیت

استعاره‌ای تا ابدیت

آنسامبل رَشِن

  • کد اثر : MCD-281
  • سال انتشار : 1389
  • آهنگساز: امیر صادقی کنجانی
درباره اثر :

مجموعه قطعاتی ساخته‌ی هنرمندی جوان که بر شکاف میان سنت‌های موسیقایی شرق و غرب به بهترین نحو پل می‌زند. هرچند موسیقی امیر صادقی اغلب انعکاس ایده‌های گسترش یافته توسط طیفی از آهنگسازان قرن بیستم است اما تأثیر موسیقی ایرانی در آنها همواره مشهود است. در جهانی که ارتباط‌گیری دیجیتالی می‌کوشد ما را از محدودیت برهاند، اما اغلب امکانات فراوانی بر ما بار می‌کند، دعوت به استراحت و اندیشیدن همواره خوشایند است.

قطعه ها :
1

کلام قصار (پیانوی کُنکرت)

4:22
10.3 MB
12,000 تومان
2

باخ ایرانی (ویلنسل تنها)

4:22
10.3 MB
12,000 تومان
3

والس برای برندا (پیانوی تنها)

3:34
8.5 MB
12,000 تومان
4

استعاره‌ای تا ابدیت (متسو سُپرانو، ویلنسل و پیانو)

3:14
7.7 MB
12,000 تومان
5

دبوسی + زیارت (فلوت تنها)

2:58
7.1 MB
12,000 تومان
6

کتونیک (پیانوی تهیه‌شده و گنگ)

4:18
10.2 MB
12,000 تومان
7

فساد ذهن (ابوآ، تار، ارکستر زهی و صداهای الکترونیک)

6:06
14.3 MB
12,000 تومان

عزیز
خوش آمدید