گنجینه‌های باروک

گنجینه‌های باروک
سال انتشار : 1397

ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران

رهبر: امیل چاکاروف

 

ارکستر مجلسی رادیو تلویزیون ملی ایران در سال ۱۳۴۵ (۱۹۶۷ میلادی)، و کمی بعد از آغاز فعالیت تلویزیون ملی ایران، شکل گرفت. نخستین کنسرت این ارکستر در شب افتتاحیه‌ی اولین جشن هنر شیراز در پرسپولیس در حضور فرح پهلوی، با تکنوازی یهودی منوهین و رهبری واهه خوجایان به اجرا درآمد.

M. CD 532

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
ویوالدی تصحیح مالیپیرو (کنسرتو گرُسو در لا مینور، اُپوس ۳، شماره‌ی ۸) 12:55 29.74 MB 5/399 تومان
هندل (کنسرتو گرُسو در سی مینور، اپوس ۶، شماره‌ی ۱۲) 15:21 35.32 MB 5/399 تومان
رامو تصحیح کِر (کنسرتوی شماره‌ی ۶ در سُل مینور «لاپول») 16:43 38.44 MB 5/399 تومان
یوهان سباستین باخ (کنسرتوی شماره‌ی ۳ براندنبورگ در سُل ماژور، شماره‌ی ۱۰۴۸ از نمایه‌ی آثار باخ) 13:06 30.17 MB 5/399 تومان
مارچلو تنظیم برای ارکستر: بُنِلی (تصحیح زانیبُن) 9:56 22.92 MB 5/399 تومان
تُرلی نت‌نگاری و تصحیح استیونس (کنسرتو در سل مینور، اُپوس ۸ شماره‌ی ۶)(کنسرتوی کریسمس) 8:44 20.20 MB 5/399 تومان
کُرلی تنظیم آربُس (سوئیت برای ارکستر ژهی) 7:29 17.32 MB 5/399 تومان
آلبینُنی تنظیم گیازُتو (آداجیو در سُل مینور) 11:25 26.33 MB 5/399 تومان
بُکرینی تنظیم شونهر (موسیقی شبانه‌ی مادرید) 14:07 32.52 MB 5/399 تومان

آثار مشابه