سبد خرید شما خالی است.
ردیف آوازی (محسن کرامتی)

ردیف آوازی (محسن کرامتی)
سال انتشار : 1395

گردآوری استاد فرامرز پایور

اجرا: محسن کرامتی

 

درباره‌ی این اثر، به قلم محسن کرامتی می‌خوانیم:«استاد عبدالله دوامی، اگر نگوییم معتبرترین، بی‌شک از راویان معتبر رپرتوار (کارگان) موسیقی دستگاهی ایران بوده است. او از محضر سرچشمه‌های ردیف، یعنی میرزاعبدالله و آقا حسینقلی کسب فیض کرده بود و با بزرگان دیگری چون درویش‌خان، عارف قزوینی، حسین‌خان اسماعیل‌زاده و چند تن دیگر نیز مأنوس بود. دوامی آواز را نزد علی‌خان نایب‌السلطنه، و تمبک‌نوازی را از حاجی‌خان ضرب فراگرفت. او به مدد حافظه‌ی فوق‌العاده و حُسن سلیقه‌ای که داشت مجموعه‌ای قابل توجه از ملودی‌های قدیمی را در قالب تصنیف ثبت و ضبط کرد و از خود به یادگار گذاشت. دوامی، روایتی آوازی از راست و پنجگاه را در قالب یک دستگاه آوازی به رپرتوار موسیقی دستگاهی اضافه کرد که پیش از او وجود نداشت. اجرایی که در مجموعه‌ی حاضر می‌شنوید از روی آوانگاری استاد فرامرز پایور و از کتاب ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی به روایت استاد عبدالله دوامی (تهران: ماهور، ١٣٧٥) خوانده شده است منتهای تلاشم را کرده‌ام این روایت را بی‌کم و کاست و دقیق اجرا کنم.»

M. CD 465

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد خارا (دستگاه شور) 0:34 1.32 MB 299 تومان
درآمد شور (دستگاه شور) 0:51 1.95 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 0:53 2.05 MB 299 تومان
گوشه‌ی رهاوی (دستگاه شور) 0:36 1.38 MB 299 تومان
سلمک (دستگاه شور) 2:15 5.17 MB 299 تومان
قرچه (دستگاه شور) 1:02 2.38 MB 299 تومان
فرود متمم (دستگاه شور) 0:24 953.13 KB 299 تومان
رضوی (دستگاه شور) 0:24 954.15 KB 299 تومان
تحریر نشیب و فراز (دستگاه شور) 0:57 2.21 MB 299 تومان
تحریر جوادخانی (دستگاه شور) 1:20 3.07 MB 299 تومان
فرود (دستگاه شور) 0:47 1.81 MB 299 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 1:00 2.30 MB 299 تومان
عُزّال (دستگاه شور) 0:48 1.86 MB 299 تومان
حسینی (دستگاه شور) 0:43 1.67 MB 299 تومان
ملک حسین (دستگاه شور) 0:57 2.19 MB 299 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 0:36 1.38 MB 299 تومان
خارا (دستگاه شور) 0:36 1.40 MB 299 تومان
فرود متمم (دستگاه شور) 0:28 1.08 MB 299 تومان
شهناز (دستگاه شور) 1:19 3.04 MB 299 تومان
قجر (دستگاه شور) 1:10 2.70 MB 299 تومان
فرود به شور (دستگاه شور) 0:49 1.89 MB 299 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 0:31 1.20 MB 299 تومان
رامکلی (آواز ابوعطا) 1:02 2.38 MB 299 تومان
تحریر نایب اسدالله (آواز ابوعطا) 0:42 1.63 MB 299 تومان
تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) 0:39 1.50 MB 299 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 1:14 2.85 MB 299 تومان
تحریر ابوعطا (آواز ابوعطا) 0:38 1.47 MB 299 تومان
چهارپاره (آواز ابوعطا) 1:03 2.43 MB 299 تومان
ترک (در چهارپاره) (آواز ابوعطا) 0:29 1.11 MB 299 تومان
اوج (در چهارپاره) (آواز ابوعطا) 1:20 3.09 MB 299 تومان
دستان عرب (خسرو وشیرین) (آواز ابوعطا) 1:09 2.64 MB 299 تومان
گبری (آواز ابوعطا) 0:45 1.73 MB 299 تومان
مثنوی (آواز ابوعطا) 2:25 5.57 MB 299 تومان
درآمد (آواز افشاری) 1:36 3.68 MB 299 تومان
جامه‌دران (آواز افشاری) 1:18 3.00 MB 299 تومان
میرزایی (آواز افشاری) 1:11 2.75 MB 299 تومان
قرایی (آواز افشاری) 1:29 3.43 MB 299 تومان
عراق (آواز افشاری) 1:07 2.57 MB 299 تومان
مثنوی (آواز افشاری) 1:55 4.41 MB 299 تومان
شاه‌ختایی (آواز افشاری) 0:47 1.81 MB 299 تومان
دشتستانی (آواز دشتی) 0:36 1.38 MB 299 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 0:49 1.90 MB 299 تومان
بیدگلی (آواز دشتی) 0:46 1.79 MB 299 تومان
اوج (آواز دشتی) 1:06 2.55 MB 299 تومان
گیلکی (آواز دشتی) 1:46 4.05 MB 299 تومان
کوچه باغی (غم‌انگیز) (آواز دشتی) 0:59 2.25 MB 299 تومان
سملی (آواز دشتی) 0:53 2.06 MB 299 تومان
درآمد (آواز کرد بیات) 2:21 5.38 MB 299 تومان
حزین (آواز کرد بیات) 1:01 2.35 MB 299 تومان
اوج (آواز کرد بیات) 0:27 1.05 MB 299 تومان
تحریر نشیب و فراز (آواز کرد بیات) 0:26 1.01 MB 299 تومان
بسته‌نگار (آواز کرد بیات) 0:49 1.88 MB 299 تومان
درآمد سماع حضور (آواز بیات ترک) 0:24 943.95 KB 299 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 0:26 1.01 MB 299 تومان
درآمد دوم (آواز بیات ترک) 0:42 1.64 MB 299 تومان
حاجی حسنی (آواز بیات ترک) 0:28 1.07 MB 299 تومان
درآمد سوم (آواز بیات ترک) 0:31 1.20 MB 299 تومان
حاجی حسنی (آواز بیات ترک) 0:27 1.06 MB 299 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:40 1.54 MB 299 تومان
محمدصادق‌خانی (آواز بیات ترک) 1:11 2.73 MB 299 تومان
دوگاه (آواز بیات ترک) 0:22 872.52 KB 299 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 0:41 1.59 MB 299 تومان
قطار (آواز بیات ترک) 0:54 2.08 MB 299 تومان
امیری، شهابی (آواز بیات ترک) 0:51 1.98 MB 299 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 1:40 3.83 MB 299 تومان
شکسته، اوج (آواز بیات ترک) 0:18 704.15 KB 299 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 0:32 1.22 MB 299 تومان
فرود (آواز بیات ترک) 0:13 531.70 KB 299 تومان
ابول (آواز بیات ترک) 1:01 2.36 MB 299 تومان
مثنوی (آواز بیات ترک) 2:13 5.08 MB 299 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 2:34 5.89 MB 299 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:24 3.24 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:21 3.12 MB 299 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:49 4.18 MB 299 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:48 4.16 MB 299 تومان
راجع (دستگاه نوا) 1:53 4.32 MB 299 تومان
عراق (دستگاه نوا) 1:46 4.07 MB 299 تومان
نهفت (دستگاه نوا) 0:51 1.96 MB 299 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 0:35 1.34 MB 299 تومان
ملک حسینی (دستگاه نوا) 1:30 3.47 MB 299 تومان
حسینی (دستگاه نوا) 1:32 3.54 MB 299 تومان
نیریز کبیر (دستگاه نوا) 1:08 2.62 MB 299 تومان
رهاب (دستگاه نوا) 0:59 2.26 MB 299 تومان
مسیحی (دستگاه نوا) 0:33 1.27 MB 299 تومان
ناقوس (دستگاه نوا) 0:17 666.40 KB 299 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه نوا) 0:37 1.42 MB 299 تومان
شاه‌ختایی (دستگاه نوا) 1:14 2.84 MB 299 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 1:03 2.41 MB 299 تومان
درآمد چکاوک (دستگاه همایون) 0:27 1.03 MB 299 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:31 3.48 MB 299 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 1:41 3.87 MB 299 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 0:25 989.87 KB 299 تومان
دزفولی (دستگاه همایون) 0:50 1.94 MB 299 تومان
بختیاری (دستگاه همایون) 0:09 363.33 KB 299 تومان
موالف (دستگاه همایون) 0:23 929.66 KB 299 تومان
موالف (دستگاه همایون) 0:56 2.17 MB 299 تومان
گوشه‌ی طرز (دستگاه همایون) 0:14 574.56 KB 299 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 0:55 2.12 MB 299 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 1:59 4.57 MB 299 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 1:25 3.26 MB 299 تومان
داد (دستگاه همایون) 0:46 1.77 MB 299 تومان
اوج (دستگاه همایون) 0:54 2.09 MB 299 تومان
موالیان (دستگاه همایون) 2:01 4.64 MB 299 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 2:01 4.64 MB 299 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:36 3.67 MB 299 تومان
بیات شیراز (آواز بیات اصفهان) 1:21 3.11 MB 299 تومان
تحریر چکشی (آواز بیات اصفهان) 0:54 2.07 MB 299 تومان
بیات راجع (آواز بیات اصفهان) 0:31 1.20 MB 299 تومان
تحریر دوتایکی (آواز بیات اصفهان) 0:55 2.13 MB 299 تومان
گوشه‌ی عراق (آواز بیات اصفهان) 0:58 2.24 MB 299 تومان
تحریر زنگ شتر (آواز بیات اصفهان) 1:33 3.55 MB 299 تومان
اوج (آواز بیات اصفهان) 1:06 2.52 MB 299 تومان
دوتیکه (آواز بیات اصفهان) 1:22 3.14 MB 299 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 2:15 5.17 MB 299 تومان
مثنوی (آواز بیات اصفهان) 2:52 6.59 MB 299 تومان
صوفی‌نامه (آواز بیات اصفهان) 2:19 5.31 MB 299 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 1:30 3.47 MB 299 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:27 3.34 MB 299 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:28 3.39 MB 299 تومان
شکسته مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:23 3.18 MB 299 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:41 3.86 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 0:32 1.23 MB 299 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:44 4.00 MB 299 تومان
مثنوی مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:30 3.47 MB 299 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 3:49 8.75 MB 299 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 0:30 1.15 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 2:05 4.77 MB 299 تومان
پنجه مویه (دستگاه چهارگاه) 0:27 1.05 MB 299 تومان
رجز (دستگاه چهارگاه) 0:44 1.71 MB 299 تومان
هدی (دستگاه چهارگاه) 0:51 1.97 MB 299 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 0:37 1.43 MB 299 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 2:22 5.45 MB 299 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:13 2.79 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه چهارگاه) 0:33 1.29 MB 299 تومان
میرزایی (دستگاه چهارگاه) 0:17 703.13 KB 299 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:56 2.16 MB 299 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه چهارگاه) 1:00 2.30 MB 299 تومان
حزان (دستگاه چهارگاه) 1:36 3.68 MB 299 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 3:25 7.85 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه ماهور) 0:50 1.94 MB 299 تومان
پنجه شعری (دستگاه ماهور) 1:16 2.93 MB 299 تومان
داد (دستگاه ماهور) 0:38 1.48 MB 299 تومان
ساربانگ (دستگاه ماهور) 1:23 3.19 MB 299 تومان
حصار (دستگاه ماهور) 1:29 3.43 MB 299 تومان
ابول (دستگاه ماهور) 0:42 1.61 MB 299 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 0:52 1.99 MB 299 تومان
نصیرخانی (طوسی) (دستگاه ماهور) 0:54 2.08 MB 299 تومان
چهارپاره (نصیرخانی) (دستگاه ماهور) 0:51 1.98 MB 299 تومان
چهارپاره (نصیرخانی) (دستگاه ماهور) 0:55 2.11 MB 299 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 1:07 2.57 MB 299 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 1:15 2.89 MB 299 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 0:12 484.76 KB 299 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:37 3.73 MB 299 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 1:48 4.14 MB 299 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 0:15 606.19 KB 299 تومان
محیر (دستگاه ماهور) 0:59 2.28 MB 299 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:47 1.82 MB 299 تومان
راک (دستگاه ماهور) 1:07 2.56 MB 299 تومان
صفیر (دستگاه ماهور) 0:20 783.74 KB 299 تومان
فرود (دستگاه ماهور) 0:25 994.97 KB 299 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 0:55 2.14 MB 299 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 1:03 2.43 MB 299 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 0:55 2.10 MB 299 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 0:59 2.26 MB 299 تومان
مثنوی (دستگاه ماهور) 2:09 4.94 MB 299 تومان
ساقی‌نامه و صوفی‌نامه (دستگاه ماهور) 2:21 5.40 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:58 2.25 MB 299 تومان
درآمد دوم (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:03 2.44 MB 299 تومان
پنجه شعری (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:26 1.02 MB 299 تومان
راست (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:25 986.80 KB 299 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:48 1.87 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:25 1,008.23 KB 299 تومان
تحریر زیر و رو (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:36 1.40 MB 299 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:01 2.33 MB 299 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:49 1.87 MB 299 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:34 1.30 MB 299 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:32 1.23 MB 299 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:19 3.04 MB 164 تومان
سپهر مکرر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:34 1.30 MB 299 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:52 1.99 MB 299 تومان
محیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:10 412.31 KB 299 تومان
قرچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:36 1.39 MB 299 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:46 1.79 MB 299 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:48 4.15 MB 299 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:09 2.64 MB 299 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:43 3.95 MB 299 تومان
ماوراءالنهر (نوعی دیگر) (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:20 3.08 MB 299 تومان
راک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:24 3.21 MB 299 تومان
راک کشمیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.61 MB 299 تومان
صفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:11 2.74 MB 299 تومان
راک عبدالله (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:27 3.33 MB 299 تومان

آثار مشابه