سبد خرید شما خالی است.
ردیف نوازی تار

ردیف نوازی تار
سال انتشار : 1371

ردیف میرزاعبدالله

به روایت نورعلی برومند

تار: حسین علیزاده

 

ردیف کامل میرزاعبدالله به روایت نورعلی برومند با اجرای تار حسین علیزاده که اجرای آن با سه تار  قبلاً به صورت پنج سی‌دی جداگانه منتشر شده بود. بخشی از متن دفترچه‌ی سی‌دی به معرفی میرزاعبدالله، نورعلی برومند و حسین علیزاده می‌پردازد و بخش دیگر، به قلم حسین علیزاده، مفاهیم ردیف، دستگاه، گوشه، نقش گوشه‌ها و برخی اصطلاحات مربوط به ردیف را توضیح می‌دهد و سی گوشه‌ی مشترک در دستگاه‌ها و آوازهای ردیف میرزاعبدالله را، با ارائه‌ی نت نوشت آنها، معرفی می‌کند.

M. CD 237

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
درآمد اول (دستگاه شور) 0:50 1.91 MB 299 تومان
درآمد دوم (پنجه شعری) (دستگاه شور) 0:44 1.69 MB 299 تومان
درآمد سوم (کرشمه) (دستگاه شور) 1:22 3.13 MB 299 تومان
درآمد چهارم (رهاب) (دستگاه شور) 0:51 1.96 MB 299 تومان
درآمد پنجم (اوج) (دستگاه شور) 1:15 2.87 MB 299 تومان
درآمد ششم (ملّانازی) (دستگاه شور) 0:50 1.93 MB 299 تومان
نغمه‌ی اول (دستگاه شور) 1:34 3.60 MB 299 تومان
نغمه‌ی دوم (دستگاه شور) 1:00 2.31 MB 299 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 0:30 1.18 MB 299 تومان
ملّانازی (دستگاه شور) 0:52 2.01 MB 299 تومان
سلمک (دستگاه شور) 0:44 1.70 MB 299 تومان
گلریز (دستگاه شور) 0:36 1.41 MB 299 تومان
مجلس‌افروز (دستگاه شور) 0:29 1.11 MB 299 تومان
عُزّال (دستگاه شور) 0:59 2.26 MB 299 تومان
صفا (دستگاه شور) 0:24 952.11 KB 299 تومان
بزرگ (دستگاه شور) 0:27 1.03 MB 299 تومان
کوچک (دستگاه شور) 0:28 1.08 MB 299 تومان
دوبیتی (دستگاه شور) 0:27 1.06 MB 299 تومان
خارا (دستگاه شور) 0:28 1.10 MB 299 تومان
قجر (دستگاه شور) 0:41 1.60 MB 299 تومان
حزین (دستگاه شور) 0:48 1.86 MB 299 تومان
شور پایین‌دسته (دستگاه شور) 0:22 878.64 KB 299 تومان
گوشه‌ی رهاب (دستگاه شور) 0:45 1.73 MB 299 تومان
چهارگوشه - گوشه‌ی اول (دستگاه شور) 0:22 864.36 KB 299 تومان
چهارگوشه - گوشه‌ی دوم (دستگاه شور) 0:38 1.48 MB 299 تومان
چهارگوشه - گوشه‌ی سوم (دستگاه شور) 0:34 1.30 MB 299 تومان
چهارگوشه - گوشه‌ی چهارم (دستگاه شور) 0:57 2.18 MB 299 تومان
مقدمه‌ی گریلی (دستگاه شور) 1:16 2.93 MB 299 تومان
رضوی، حزین، فرود (دستگاه شور) 3:23 7.75 MB 299 تومان
شهناز (دستگاه شور) 0:47 1.80 MB 299 تومان
قَرَچه (دستگاه شور) 1:39 3.79 MB 299 تومان
شهناز کُت (عاشق کُش) (دستگاه شور) 1:03 2.42 MB 299 تومان
رنگ اصول (دستگاه شور) 3:34 8.20 MB 299 تومان
گریلی 1 (دستگاه شور) 4:30 10.33 MB 299 تومان
گریلی 2 (دستگاه شور) 1:04 2.47 MB 299 تومان
گریلی 3 (دستگاه شور) 1:11 2.72 MB 299 تومان
رنگ شهرآشوب (دستگاه شور) 13:42 31.37 MB 299 تومان
رامکلی (آواز ابوعطا) 0:59 2.28 MB 299 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 1:48 4.13 MB 299 تومان
سَیَخی (آواز ابوعطا) 2:00 4.59 MB 299 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 1:12 2.77 MB 299 تومان
بسته‌نگار (آواز ابوعطا) 1:00 2.29 MB 299 تومان
یقولونَ (آواز ابوعطا) 1:02 2.38 MB 299 تومان
چهارپاره (آواز ابوعطا) 2:42 6.19 MB 299 تومان
گَبری (آواز ابوعطا) 1:37 3.71 MB 299 تومان
غم‌انگیز (آواز ابوعطا) 1:10 2.68 MB 299 تومان
گیلکی (آواز ابوعطا) 3:05 7.07 MB 299 تومان
درآمد اول (آواز بیات ترک) 1:06 2.55 MB 299 تومان
درآمد دوم (آواز بیات ترک) 1:08 2.63 MB 299 تومان
درآمد سوم (آواز بیات ترک) 1:24 3.24 MB 299 تومان
حاجی حسنی (آواز بیات ترک) 1:05 2.49 MB 299 تومان
بسته‌نگار (آواز بیات ترک) 0:37 1.45 MB 299 تومان
زنگوله (آواز بیات ترک) 0:21 853.13 KB 299 تومان
خسروانی (آواز بیات ترک) 0:33 1.27 MB 299 تومان
نغمه (آواز بیات ترک) 0:39 1.50 MB 299 تومان
فِیلی (آواز بیات ترک) 0:21 825.58 KB 299 تومان
گوشه‌ی شکسته (آواز بیات ترک) 0:29 1.14 MB 299 تومان
مهربانی (آواز بیات ترک) 0:55 2.10 MB 299 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:55 2.11 MB 299 تومان
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک) 1:15 2.88 MB 299 تومان
روح الارواح (آواز بیات ترک) 1:23 3.18 MB 299 تومان
درآمد (آواز افشاری) 1:42 3.93 MB 299 تومان
بسته‌نگار (آواز افشاری) 2:35 5.93 MB 299 تومان
عراق (آواز افشاری) 2:08 4.91 MB 299 تومان
درآمد (آواز دشتی) 2:14 5.11 MB 299 تومان
بیدگانی (آواز دشتی) 1:07 2.56 MB 299 تومان
حاجیانی (آواز دشتی) 1:09 2.64 MB 299 تومان
اوج (آواز دشتی) 1:22 3.13 MB 299 تومان
درآمد اول (آواز بیات کرد) 1:37 3.70 MB 299 تومان
درآمد دوم (آواز بیات کرد) 1:51 4.25 MB 299 تومان
بسته‌نگار (آواز بیات کرد) 0:22 898.03 KB 299 تومان
حاجی حسنی (آواز بیات کرد) 0:59 2.29 MB 299 تومان
درآمد سوم (آواز بیات کرد) 1:18 3.01 MB 299 تومان
درآمد چهارم (آواز بیات کرد) 2:06 4.82 MB 299 تومان
قطار (آواز بیات کرد) 2:11 5.03 MB 299 تومان
قرایی (آواز بیات کرد) 2:08 4.91 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 0:57 2.20 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه همایون) 1:16 2.92 MB 299 تومان
درآمد دوم (زنگ شتر) (دستگاه همایون) 1:28 3.38 MB 299 تومان
مَوالیان (دستگاه همایون) 1:46 4.07 MB 299 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 1:36 3.70 MB 299 تومان
طَرز (دستگاه همایون) 1:34 3.62 MB 299 تومان
بیداد (دستگاه همایون) 2:10 5.00 MB 299 تومان
بیداد کُت (دستگاه همایون) 0:30 1.17 MB 299 تومان
نی‌داوود (دستگاه همایون) 1:59 4.56 MB 299 تومان
باوی (دستگاه همایون) 1:17 2.96 MB 299 تومان
سوز و گداز (دستگاه همایون) 1:10 2.69 MB 299 تومان
ابوالچپ (دستگاه همایون) 0:48 1.86 MB 299 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه همایون) 0:53 2.06 MB 299 تومان
راوندی (دستگاه همایون) 0:18 741.91 KB 299 تومان
نوروز عرب (دستگاه همایون) 1:17 2.94 MB 299 تومان
نوروز صبا (دستگاه همایون) 0:57 2.19 MB 299 تومان
نوروز خارا (دستگاه همایون) 1:10 2.70 MB 299 تومان
نفیر (دستگاه همایون) 0:33 1.28 MB 299 تومان
فرنگ، شوشتری گردان (دستگاه همایون) 1:10 2.67 MB 299 تومان
شوشتری (دستگاه همایون) 0:51 1.98 MB 299 تومان
جامه‌دران (دستگاه همایون) 0:53 2.02 MB 299 تومان
راز و نیاز (دستگاه همایون) 1:06 2.55 MB 299 تومان
مِیگلی (دستگاه همایون) 0:26 1.00 MB 299 تومان
مؤالف (دستگاه همایون) 0:18 720.48 KB 299 تومان
بختیاری با مؤالف (دستگاه همایون) 1:03 2.42 MB 299 تومان
عُزّال (دستگاه همایون) 1:09 2.63 MB 299 تومان
دِناسِری (دستگاه همایون) 1:04 2.46 MB 299 تومان
رنگ فرح (دستگاه همایون) 3:30 8.02 MB 299 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 2:04 4.77 MB 299 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 1:55 4.42 MB 299 تومان
بیات راجه (آواز بیات اصفهان) 0:42 1.63 MB 299 تومان
قسمت دوم (آواز بیات اصفهان) 1:43 3.94 MB 299 تومان
فرود (آواز بیات اصفهان) 1:33 3.58 MB 299 تومان
کرشمه (آواز بیات اصفهان) 1:18 3.01 MB 299 تومان
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان) 1:30 3.43 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه چهارگاه) 0:51 1.97 MB 299 تومان
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه) 1:16 2.93 MB 299 تومان
درآمد سوم (پیش زنگوله و زنگوله) (دستگاه چهارگاه) 1:10 2.69 MB 299 تومان
درآمد چهارم (دستگاه چهارگاه) 1:04 2.47 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه چهارگاه) 1:09 2.65 MB 299 تومان
کرشمه و مویه (دستگاه چهارگاه) 2:21 5.40 MB 299 تومان
زنگ شتر (دستگاه چهارگاه) 1:09 2.66 MB 299 تومان
زابل (دستگاه چهارگاه) 1:07 2.59 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:06 2.53 MB 299 تومان
مویه (دستگاه چهارگاه) 1:27 3.34 MB 299 تومان
حصار (دستگاه چهارگاه) 1:18 2.99 MB 299 تومان
حصار قسمت دوم (دستگاه چهارگاه) 0:57 2.18 MB 299 تومان
زنگوله (دستگاه چهارگاه) 1:31 3.50 MB 299 تومان
حصار قسمت سوم با چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 2:19 5.32 MB 299 تومان
پس حصار (دستگاه چهارگاه) 1:09 2.65 MB 299 تومان
مویه و فرود (دستگاه چهارگاه) 0:36 1.39 MB 299 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 1:56 4.46 MB 299 تومان
حاجی حسنی (دستگاه چهارگاه) 1:09 2.65 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه چهارگاه) 1:14 2.83 MB 299 تومان
مغلوب (دستگاه چهارگاه) 0:21 851.09 KB 299 تومان
نغمه مغلوب (دستگاه چهارگاه) 1:08 2.63 MB 299 تومان
حزین (دستگاه چهارگاه) 0:52 1.99 MB 299 تومان
حُدی (دستگاه چهارگاه) 0:51 1.96 MB 299 تومان
پهلوی (دستگاه چهارگاه) 0:37 1.43 MB 299 تومان
رَجَز (دستگاه چهارگاه) 0:34 1.33 MB 299 تومان
منصوری (دستگاه چهارگاه) 0:58 2.23 MB 299 تومان
منصوری (قسمت دوم) (دستگاه چهارگاه) 1:00 2.29 MB 299 تومان
منصوری (قسمت سوم) (دستگاه چهارگاه) 1:44 3.99 MB 299 تومان
لزگی (دستگاه چهارگاه) 3:04 7.03 MB 299 تومان
متن و حاشیه (دستگاه چهارگاه) 0:40 1.53 MB 299 تومان
رنگ شهرآشوب (دستگاه چهارگاه) 5:09 11.82 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 0:47 1.82 MB 299 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 0:24 948.03 KB 299 تومان
نغمه (دستگاه سه‌گاه) 1:09 2.66 MB 299 تومان
کرشمه با مویه (دستگاه سه‌گاه) 2:06 4.82 MB 299 تومان
زنگ شتر (دستگاه سه‌گاه) 1:20 3.05 MB 299 تومان
زابل (دستگاه سه‌گاه) 1:09 2.66 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 1:04 2.47 MB 299 تومان
مویه (دستگاه سه‌گاه) 1:26 3.30 MB 299 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 1:59 4.56 MB 299 تومان
حاجی حسنی (دستگاه سه‌گاه) 1:12 2.77 MB 299 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 1:17 2.97 MB 299 تومان
مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 0:24 954.15 KB 299 تومان
نغمه‌ی مغلوب (دستگاه سه‌گاه) 1:22 3.14 MB 299 تومان
حزین (دستگاه سه‌گاه) 0:49 1.89 MB 299 تومان
مویه‌ (دستگاه سه‌گاه) 0:37 1.41 MB 299 تومان
رُهاب (دستگاه سه‌گاه) 1:05 2.50 MB 299 تومان
مسیحی (دستگاه سه‌گاه) 0:35 1.36 MB 299 تومان
شاه‌خطایی (دستگاه سه‌گاه) 0:55 2.13 MB 299 تومان
تخت طاقدیس (دستگاه سه‌‌گاه) 0:46 1.76 MB 299 تومان
رنگ دلگشا (دستگاه سه‌گاه) 2:28 5.65 MB 299 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 0:46 1.78 MB 299 تومان
کرشمه و آواز (دستگاه ماهور) 2:25 5.54 MB 299 تومان
مقدمه‌ی داد (دستگاه ماهور) 0:44 1.70 MB 299 تومان
داد (دستگاه ماهور) 0:37 1.43 MB 299 تومان
مجلس‌افروز (دستگاه ماهور) 1:45 4.01 MB 299 تومان
خسروانی (دستگاه ماهور) 1:16 2.91 MB 299 تومان
دلکش، چهارمضراب و فرود (دستگاه ماهور) 3:38 8.33 MB 299 تومان
خاوران (دستگاه ماهور) 1:13 2.81 MB 299 تومان
طرب‌انگیز (دستگاه ماهور) 1:02 2.39 MB 299 تومان
نیشابورک (دستگاه ماهور) 1:39 3.81 MB 299 تومان
نصیرخانی (طوسی) (دستگاه ماهور) 1:47 4.09 MB 299 تومان
چهارپاره (مرادخانی) (دستگاه ماهور) 0:34 1.31 MB 299 تومان
فیلی (دستگاه ماهور) 0:44 1.71 MB 299 تومان
ماهور صغیر (دستگاه ماهور) 1:18 3.01 MB 299 تومان
آذربایجانی (دستگاه ماهور) 1:09 2.65 MB 299 تومان
حصار ماهور (اَبول)، زنگوله، زیرافکند (دستگاه ماهور) 2:11 5.01 MB 299 تومان
نیریز (دستگاه ماهور) 1:15 2.89 MB 299 تومان
شکسته (دستگاه ماهور) 2:04 4.76 MB 299 تومان
عراق (دستگاه ماهور) 0:47 1.80 MB 299 تومان
نهیب (دستگاه ماهور) 0:52 2.00 MB 299 تومان
محیر (دستگاه ماهور) 0:15 590.89 KB 299 تومان
آشورآوند (دستگاه ماهور) 0:48 1.85 MB 299 تومان
اصفهانک (دستگاه ماهور) 0:23 916.40 KB 299 تومان
حزین (دستگاه ماهور) 0:22 882.72 KB 299 تومان
کرشمه (دستگاه ماهور) 0:23 935.78 KB 299 تومان
زنگوله (دستگاه ماهور) 0:44 1.68 MB 299 تومان
راک هندی (دستگاه ماهور) 2:01 4.65 MB 299 تومان
راک کشمیر (دستگاه ماهور) 0:42 1.63 MB 299 تومان
راک عبدالله (دستگاه ماهور) 1:15 2.88 MB 299 تومان
کرشمه‌ی راک، صفیر راک (دستگاه ماهور) 1:22 3.15 MB 299 تومان
ساقی‌نامه، کشته‌مرده، صوفی‌نامه (دستگاه ماهور) 3:50 8.78 MB 299 تومان
رنگ حربی (دستگاه ماهور) 3:34 8.17 MB 299 تومان
رنگ یک‌چوبه (دستگاه ماهور) 1:15 2.86 MB 299 تومان
رنگ شَلَخو (دستگاه ماهور) 1:24 3.21 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 4:50 11.10 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 2:05 4.80 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 1:24 3.23 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 3:27 7.93 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 1:42 3.91 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 0:53 2.05 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 1:03 2.41 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 1:00 2.31 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 0:49 1.88 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 0:41 1.57 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 0:43 1.67 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 1:28 3.38 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 1:21 3.11 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 0:47 1.81 MB 299 تومان
توضیح گوشه‌های مشترک (دستگاه ماهور) 0:32 1.24 MB 299 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 0:50 1.92 MB 299 تومان
درآمد اول (دستگاه نوا) 1:08 2.62 MB 299 تومان
درآمد دوم (دستگاه نوا) 1:50 4.21 MB 299 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 1:03 2.41 MB 299 تومان
گردانیه (دستگاه نوا) 1:19 3.04 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه نوا) 1:30 3.45 MB 299 تومان
بیات راجه (دستگاه نوا) 0:46 1.76 MB 299 تومان
حزین (دستگاه نوا) 1:03 2.41 MB 299 تومان
عشاق (دستگاه نوا) 1:35 3.64 MB 299 تومان
نهفت ( دستگاه نوا) 0:45 1.75 MB 299 تومان
گَوشت (دستگاه نوا) 0:39 1.50 MB 299 تومان
عشیران (دستگاه نوا) 0:36 1.38 MB 299 تومان
نیشابورک (دستگاه نوا) 1:37 3.74 MB 299 تومان
مَجُسلی (دستگاه نوا) 0:23 909.25 KB 299 تومان
خجسته (دستگاه نوا) 1:43 3.96 MB 299 تومان
ملک حسین (دستگاه نوا) 0:59 2.27 MB 299 تومان
حسین (دستگاه نوا) 1:09 2.65 MB 299 تومان
بوسلیک (دستگاه نوا) 1:09 2.64 MB 299 تومان
نیریز (دستگاه نوا) 1:24 3.21 MB 299 تومان
ضربی نوا (دستگاه نوا) 1:11 2.72 MB 299 تومان
رنگ نوا (دستگاه نوا) 2:18 5.28 MB 299 تومان
رنگ نستاری (دستگاه نوا) 4:36 10.56 MB 299 تومان
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:57 4.47 MB 299 تومان
زنگ شتر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:45 4.04 MB 299 تومان
زنگوله‌ی صغیر و کبیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:25 3.25 MB 299 تومان
نغمه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:04 2.47 MB 299 تومان
خسروانی (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:01 2.35 MB 299 تومان
روح‌افزا (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:52 1.99 MB 299 تومان
پنجگاه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:45 1.74 MB 299 تومان
سپهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:58 2.22 MB 299 تومان
عشاق (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:04 4.75 MB 299 تومان
نیریز (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:55 2.10 MB 299 تومان
بال کبوتران (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:40 1.56 MB 299 تومان
بیات عجم (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:03 2.44 MB 299 تومان
بحر نور (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:39 1.49 MB 299 تومان
قرچه (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:35 1.35 MB 299 تومان
مبرقع (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:13 2.80 MB 299 تومان
طرز (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:49 4.17 MB 299 تومان
ابوالچپ (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:54 2.07 MB 299 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:59 2.28 MB 299 تومان
راوندی (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:20 805.17 KB 299 تومان
نوروز عرب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:14 2.85 MB 299 تومان
نوروز صبا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:13 2.80 MB 299 تومان
نوروز خارا (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:24 3.24 MB 299 تومان
ماوراءالنهر (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:13 2.81 MB 299 تومان
نفیر (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:28 1.09 MB 299 تومان
فرنگ (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:19 3.03 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:41 1.57 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:45 1.73 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:43 3.93 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:52 1.99 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:56 2.17 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:42 1.61 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:40 1.53 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:39 1.50 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:18 3.01 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:47 1.81 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:48 1.87 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:48 1.85 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:57 2.18 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:18 3.00 MB 299 تومان
ادامه‌ی گوشه‌های مشترک (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:05 2.50 MB 299 تومان

آثار مشابه