سبد خرید شما خالی است.
دستور سه‌تار دوره‌ی ابتدایی

دستور سه‌تار دوره‌ی ابتدایی
سال انتشار : 1385

سه تار: حسین علیزاده

 

هدف از انتشار این مجموعه آشنایی هنرجویان با تکنیک‌های مناسب سه تار و نیز درک نغمه‌های ایرانی و ردیف موسیقی دستگاهی است. در این مجموعه، هنرجو ابتدا با شکل‌های کشش‌ها آشنا می‌شود و پس از آن در بخش سرمشق‌های مضراب می‌تواند با استفاده از اَتانین به فراگیری بپردازد و بعد از تسلط کافی آنها را با خط موسیقی بنویسد. در بخش آشنایی با دستان‌ها، هنرجو با ده دستان آشنا خواهد شد که همه‌ی آنها، در تکنیک، از یک شکل پیروی می‌کنند. پس از فراگیری دستان‌ها هنرجو می‌تواند سرمشق‌های مضراب را در دستان‌های مختلف به‌کار بگیرد. بخش سوم آشنایی با فواصل و پرده‌های دستگاه هاست و در بخش پایانی بیش از پنجاه تمرین مختلف با توضیحات و راهنمایی‌های لازم برای دست چپ و راست آمده است.

M. CD 195

 

 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
معرفی اشکال کشش‌ها و سرمشق‌های مضراب (درس‌های ۱-۵۴) 26:10 59.92 MB 7/999 تومان
درس ۵۵ 0:45 1.76 MB 599 تومان
درس ۵۶ 0:46 1.81 MB 599 تومان
درس ۵۷ 0:46 1.79 MB 599 تومان
درس ۵۸ 0:47 1.82 MB 599 تومان
درس ۵۹ 0:48 1.89 MB 599 تومان
درس ۶۰ 0:46 1.79 MB 599 تومان
درس ۶۱ 0:45 1.77 MB 599 تومان
مقدمه درس ۶۲ 0:49 1.92 MB 599 تومان
درس ۶۲ 1:36 3.70 MB 599 تومان
درس ۶۳ 0:45 1.75 MB 599 تومان
درس ۶۴ 0:45 1.77 MB 599 تومان
درس ۶۵ 0:50 1.94 MB 599 تومان
درس ۶۶ 0:49 1.92 MB 599 تومان
درس ۶۷ 0:59 2.28 MB 599 تومان
درس ۶۸ 1:09 2.67 MB 599 تومان
درس ۶۹ 0:31 1.22 MB 599 تومان
درس ۷۰ 1:17 2.96 MB 599 تومان
درس ۷۱ 0:49 1.90 MB 599 تومان
درس ۷۲ 0:26 1.02 MB 599 تومان
درس ۷۳ 0:34 1.34 MB 599 تومان
درس ۷۴ 0:35 1.36 MB 599 تومان
درس ۷۵ 0:26 1.03 MB 599 تومان
درس ۷۶ 0:34 1.36 MB 599 تومان
درس ۷۷ 0:29 1.14 MB 599 تومان
درس ۷۸ 0:36 1.43 MB 599 تومان
درس ۷۹ 0:37 1.45 MB 599 تومان
درس ۸۰ 0:50 1.95 MB 599 تومان
درس ۸۱ 0:44 1.72 MB 599 تومان
درس ۸۲ 0:57 2.20 MB 599 تومان
درس ۸۳ 0:48 1.89 MB 599 تومان
درس ۸۴ 0:32 1.26 MB 599 تومان
درس ۸۵ 0:34 1.32 MB 599 تومان
درس ۸۶ 0:26 1.01 MB 599 تومان
درس ۸۷ 1:04 2.47 MB 599 تومان
درس ۸۸ 1:20 3.08 MB 599 تومان
درس ۸۹ 1:09 2.69 MB 599 تومان
درس ۹۰ 1:21 3.13 MB 599 تومان
درس ۹۱ 0:30 1.19 MB 599 تومان
درس ۹۲ 0:38 1.49 MB 599 تومان
درس ۹۳ 1:47 4.11 MB 599 تومان
درس ۹۴ 1:01 2.36 MB 599 تومان
درس ۹۵ 0:42 1.65 MB 599 تومان
درس ۹۶ 2:30 5.77 MB 599 تومان
درس ۹۷ 0:59 2.30 MB 599 تومان
درس ۹۸ 1:09 2.69 MB 599 تومان
درس ۹۹ 1:01 2.35 MB 599 تومان
درس ۱۰۰ 1:16 2.93 MB 599 تومان
درس ۱۰۱ 0:39 1.54 MB 599 تومان
درس ۱۰۲ 1:27 3.35 MB 599 تومان
درس ۱۰۳ 1:23 3.19 MB 599 تومان
درس ۱۰۴ 1:32 3.55 MB 599 تومان
درس ۱۰۵ 0:55 2.14 MB 599 تومان
درس ۱۰۶ 0:55 2.13 MB 599 تومان
درس ۱۰۷ 0:35 1.36 MB 599 تومان
درس ۱۰۸ 0:48 1.88 MB 599 تومان
درس ۱۰۹ 1:34 3.64 MB 599 تومان
درس ۱۱۰ 0:46 1.80 MB 599 تومان
درس ۱۱۱ 1:11 2.74 MB 599 تومان
درس ۱۱۲ 1:02 2.41 MB 599 تومان
درس ۱۱۳ 0:47 1.85 MB 599 تومان
درس ۱۱۴ 0:56 2.18 MB 599 تومان
درس ۱۱۵ 1:15 2.90 MB 599 تومان
درس ۱۱۶ 0:33 1.32 MB 599 تومان
درس ۱۱۷ 2:25 5.59 MB 599 تومان
درس ۱۱۸ 1:31 3.50 MB 599 تومان
درس ۱۱۹ 1:04 2.48 MB 599 تومان
درس ۱۲۰ 1:24 3.26 MB 599 تومان
درس ۱۲۱ 1:00 2.33 MB 599 تومان
درس ۱۲۲ 1:00 2.31 MB 599 تومان
درس ۱۲۳ 1:08 2.62 MB 599 تومان
درس ۱۲۴ 1:12 2.80 MB 599 تومان
درس ۱۲۵ 0:52 2.03 MB 599 تومان
درس ۱۲۶ 0:47 1.83 MB 599 تومان
درس ۱۲۷ 1:50 4.23 MB 599 تومان
درس ۱۲۸ 1:16 2.96 MB 599 تومان
درس ۱۲۹ 0:33 1.32 MB 599 تومان
درس ۱۳۰ 0:46 1.79 MB 599 تومان
درس ۱۳۱ 1:21 3.14 MB 599 تومان
درس ۱۳۲ 1:27 3.36 MB 599 تومان
درس ۱۳۳ 1:42 3.92 MB 599 تومان
درس ۱۳۴ 1:00 2.34 MB 599 تومان
درس ۱۳۵ 1:54 4.39 MB 599 تومان
درس ۱۳۶ 1:10 2.72 MB 599 تومان
درس ۱۳۷ 1:36 3.71 MB 599 تومان
درس ۱۳۸ 0:53 2.04 MB 599 تومان
درس ۱۳۹ 1:30 3.46 MB 599 تومان
درس ۱۴۰ 1:16 2.95 MB 599 تومان
درس ۱۴۱ 1:32 3.56 MB 599 تومان

آثار مشابه