سبد خرید شما خالی است.
دستور سه‌تار دوره‌ی ابتدایی

دستور سه‌تار دوره‌ی ابتدایی
سال انتشار : 1385

سه تار: حسین علیزاده

 

هدف از انتشار این مجموعه آشنایی هنرجویان با تکنیک‌های مناسب سه تار و نیز درک نغمه‌های ایرانی و ردیف موسیقی دستگاهی است. در این مجموعه، هنرجو ابتدا با شکل‌های کشش‌ها آشنا می‌شود و پس از آن در بخش سرمشق‌های مضراب می‌تواند با استفاده از اَتانین به فراگیری بپردازد و بعد از تسلط کافی آنها را با خط موسیقی بنویسد. در بخش آشنایی با دستان‌ها، هنرجو با ده دستان آشنا خواهد شد که همه‌ی آنها، در تکنیک، از یک شکل پیروی می‌کنند. پس از فراگیری دستان‌ها هنرجو می‌تواند سرمشق‌های مضراب را در دستان‌های مختلف به‌کار بگیرد. بخش سوم آشنایی با فواصل و پرده‌های دستگاه هاست و در بخش پایانی بیش از پنجاه تمرین مختلف با توضیحات و راهنمایی‌های لازم برای دست چپ و راست آمده است.

M. CD 195

 

 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
معرفی اشکال کشش‌ها و سرمشق‌های مضراب (درس‌های ۱-۵۴) 26:06 59.76 MB 7/999 تومان
درس ۵۵ 0:41 1.60 MB 299 تومان
درس 56 0:42 1.64 MB 299 تومان
درس 57 0:42 1.62 MB 299 تومان
درس 58 0:43 1.65 MB 299 تومان
درس 59 0:45 1.72 MB 299 تومان
درس 60 0:42 1.62 MB 299 تومان
درس 61 0:42 1.60 MB 299 تومان
مقدمه درس 62 0:45 1.75 MB 299 تومان
درس 62 1:32 3.53 MB 299 تومان
درس 63 0:41 1.58 MB 299 تومان
درس 64 0:42 1.60 MB 299 تومان
درس 65 0:46 1.77 MB 299 تومان
درس 66 0:46 1.76 MB 299 تومان
درس 67 0:55 2.12 MB 299 تومان
درس 68 1:05 2.50 MB 299 تومان
درس 69 0:27 1.05 MB 299 تومان
درس 70 1:13 2.80 MB 299 تومان
درس 71 0:45 1.74 MB 299 تومان
درس 72 0:22 870.48 KB 299 تومان
درس 73 0:30 1.17 MB 299 تومان
درس 74 0:31 1.19 MB 299 تومان
درس 75 0:22 887.83 KB 299 تومان
درس 76 0:31 1.19 MB 299 تومان
درس 77 0:25 994.97 KB 299 تومان
درس 78 0:33 1.26 MB 299 تومان
درس 79 0:33 1.28 MB 299 تومان
درس 80 0:46 1.78 MB 299 تومان
درس 81 0:40 1.56 MB 299 تومان
درس 82 0:53 2.04 MB 299 تومان
درس 83 0:45 1.72 MB 299 تومان
درس 84 0:28 1.09 MB 299 تومان
درس 85 0:30 1.16 MB 299 تومان
درس 86 0:22 866.40 KB 299 تومان
درس 86 1:00 2.31 MB 299 تومان
درس 88 1:16 2.91 MB 299 تومان
درس 89 1:06 2.52 MB 299 تومان
درس 90 1:17 2.97 MB 299 تومان
درس 91 0:26 1.02 MB 299 تومان
درس 92 0:34 1.33 MB 299 تومان
درس 93 1:43 3.94 MB 299 تومان
درس 94 0:57 2.19 MB 299 تومان
درس 95 0:38 1.48 MB 299 تومان
درس 96 2:26 5.60 MB 299 تومان
درس 97 0:55 2.13 MB 299 تومان
درس 98 1:06 2.52 MB 299 تومان
درس 99 0:57 2.19 MB 299 تومان
درس 100 1:12 2.76 MB 299 تومان
درس 101 0:35 1.37 MB 299 تومان
درس 102 1:23 3.18 MB 299 تومان
درس 103 1:19 3.02 MB 299 تومان
درس 104 1:28 3.38 MB 299 تومان
درس 105 0:51 1.97 MB 299 تومان
درس 106 0:51 1.96 MB 299 تومان
درس 107 0:31 1.20 MB 299 تومان
درس 108 0:44 1.71 MB 299 تومان
درس 109 1:31 3.47 MB 299 تومان
درس 110 0:42 1.63 MB 299 تومان
درس 111 1:07 2.57 MB 299 تومان
درس 112 0:58 2.24 MB 299 تومان
درس 113 0:44 1.68 MB 299 تومان
درس 114 0:52 2.02 MB 299 تومان
درس 115 1:11 2.74 MB 299 تومان
درس 116 0:30 1.15 MB 299 تومان
درس 117 2:22 5.42 MB 299 تومان
درس 118 1:27 3.33 MB 299 تومان
درس 119 1:00 2.31 MB 299 تومان
درس 120 1:21 3.09 MB 299 تومان
درس 121 0:56 2.16 MB 299 تومان
درس 122 0:56 2.15 MB 299 تومان
درس 123 1:04 2.45 MB 299 تومان
درس 124 1:08 2.63 MB 299 تومان
درس 125 0:48 1.86 MB 299 تومان
درس 126 0:43 1.67 MB 299 تومان
درس 127 1:46 4.07 MB 299 تومان
درس 128 1:13 2.79 MB 299 تومان
درس 129 0:30 1.15 MB 299 تومان
درس 130 0:42 1.62 MB 299 تومان
درس 131 1:17 2.97 MB 299 تومان
درس 132 1:23 3.19 MB 299 تومان
درس 133 1:38 3.75 MB 299 تومان
درس 134 0:56 2.17 MB 299 تومان
درس 135 1:50 4.22 MB 299 تومان
درس 136 1:06 2.55 MB 299 تومان
درس 137 1:32 3.54 MB 299 تومان
درس 138 0:49 1.88 MB 299 تومان
درس 139 1:26 3.29 MB 299 تومان
درس 140 1:13 2.79 MB 299 تومان
درس 141 1:28 3.39 MB 299 تومان

آثار مشابه