سبد خرید شما خالی است.
دستور سه‌تار دوره‌ی متوسطه

دستور سه‌تار دوره‌ی متوسطه
سال انتشار : 1382

دوره ی متوسطه

سه تار: حسین علیزاده

 

 

 

اجرای قطعات کتاب دستور سه تار، دوره‌ی متوسطه، نوشته‌ی حسین علیزاده توسط خود مؤلف بر روی سه‌تار. سی‌دی اول شامل دستگاه شور و آوازهای ابوعطا، بیات ترک، افشاری و دشتی و نیز دستگاه سه گاه است. سی‌دی دوم اجرای دستگاه‌های چهارگاه، ماهور، همایون، نوا و راست پنجگاه و نیز آواز بیات اصفهان را دربرمی‌گیرد.

M. CD 151

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
مقدمه 0:40 1.55 MB 799 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه شور) 2:23 5.46 MB 799 تومان
درآمد (دستگاه شور) 0:52 1.99 MB 799 تومان
کرشمه (دستگاه شور) 1:00 2.31 MB 799 تومان
چهارمضراب (دستگاه شور) 1:19 3.05 MB 799 تومان
زیرکش سلمک (دستگاه شور) 1:02 2.37 MB 799 تومان
گریلی (دستگاه شور) 1:13 2.82 MB 799 تومان
رِنگ (دستگاه شور) 2:15 5.16 MB 799 تومان
پیش‌درآمد (آواز ابوعطا) 3:00 6.90 MB 799 تومان
درآمد (آواز ابوعطا) 1:09 2.65 MB 799 تومان
چهارمضراب (آواز ابوعطا) 1:03 2.43 MB 799 تومان
حجاز (آواز ابوعطا) 1:37 3.72 MB 799 تومان
رِنگ (آواز ابوعطا) 2:23 5.47 MB 799 تومان
پیش‌درآمد (آواز بیات ترک) 2:42 6.20 MB 799 تومان
درآمد (آواز بیات ترک) 0:56 2.14 MB 799 تومان
چهارمضراب (آواز بیات ترک) 1:06 2.54 MB 799 تومان
جامه‌دران (آواز بیات ترک) 0:58 2.23 MB 799 تومان
شکسته (آواز بیات ترک) 1:00 2.29 MB 799 تومان
رِنگ (آواز بیات ترک) 2:09 4.94 MB 799 تومان
پیش‌درآمد (آواز افشاری) 2:34 5.90 MB 799 تومان
درآمد (آواز افشاری) 1:13 2.82 MB 799 تومان
چهارمضراب (آواز افشاری) 1:27 3.35 MB 799 تومان
عراق (آواز افشاری) 0:39 1.49 MB 799 تومان
کرشمه‌ی عراق (آواز افشاری) 0:31 1.19 MB 799 تومان
حزین (آواز افشاری) 0:38 1.46 MB 799 تومان
رِنگ اول (آواز افشاری) 1:07 2.57 MB 799 تومان
رِنگ دوم (آواز افشاری) 1:33 3.57 MB 799 تومان
پیش‌درآمد (آواز دشتی) 2:38 6.03 MB 799 تومان
درآمد (آواز دشتی) 0:54 2.09 MB 799 تومان
چهارمضراب (آواز دشتی) 1:47 4.11 MB 799 تومان
ضربی گیلکی (آواز دشتی) 1:13 2.82 MB 799 تومان
اوج (آواز دشتی) 1:12 2.76 MB 799 تومان
رِنگ (آواز دشتی) 1:35 3.63 MB 799 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه سه‌گاه) 4:19 9.89 MB 799 تومان
درآمد (دستگاه سه‌گاه) 0:42 1.64 MB 799 تومان
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه) 2:36 5.99 MB 799 تومان
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه) 0:27 1.06 MB 799 تومان
مخالف (دستگاه سه‌گاه) 0:53 2.05 MB 799 تومان
رِنگ (دستگاه سه‌گاه) 1:39 3.79 MB 799 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه چهارگاه) 4:11 9.58 MB 799 تومان
درآمد (دستگاه چهارگاه) 0:42 1.63 MB 799 تومان
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه) 1:05 2.51 MB 799 تومان
زابل و مویه (دستگاه چهارگاه) 0:54 2.07 MB 799 تومان
ضربی حصار (دستگاه چهارگاه) 0:33 1.28 MB 799 تومان
کرشمه‌ی حصار (دستگاه چهارگاه) 1:05 2.52 MB 799 تومان
مخالف (دستگاه چهارگاه) 0:50 1.92 MB 799 تومان
کرشمه‌ی حزین مخالف (دستگاه چهارگاه) 0:36 1.39 MB 799 تومان
رِنگ (دستگاه چهارگاه) 1:45 4.02 MB 799 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه ماهور) 2:54 6.67 MB 799 تومان
درآمد (دستگاه ماهور) 0:47 1.81 MB 799 تومان
چهارمضراب (دستگاه ماهور) 1:40 3.82 MB 799 تومان
داد (دستگاه ماهور) 0:57 2.17 MB 799 تومان
چهارمضراب مجلس‌افروز (دستگاه ماهور) 0:35 1.35 MB 799 تومان
دلکش (دستگاه ماهور) 0:57 2.18 MB 799 تومان
چهارمضراب عراق (دستگاه ماهور) 1:09 2.67 MB 799 تومان
حربی (دستگاه ماهور) 1:38 3.76 MB 799 تومان
رِنگ (دستگاه ماهور) 1:30 3.47 MB 799 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه همایون) 2:08 4.91 MB 799 تومان
درآمد (دستگاه همایون) 0:33 1.27 MB 799 تومان
چهارمضراب (دستگاه همایون) 1:00 2.32 MB 799 تومان
رنگ زنگ شتر (دستگاه همایون) 0:54 2.07 MB 799 تومان
چکاوک (دستگاه همایون) 0:51 1.97 MB 799 تومان
کرشمه‌ی بیداد (دستگاه همایون) 1:10 2.68 MB 799 تومان
رِنگ (دستگاه همایون) 1:29 3.41 MB 799 تومان
پیش‌درآمد (آواز بیات اصفهان) 3:11 7.29 MB 799 تومان
درآمد (آواز بیات اصفهان) 1:01 2.35 MB 799 تومان
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان) 1:18 2.99 MB 799 تومان
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان) 0:38 1.46 MB 799 تومان
ضربی راجه (آواز بیات اصفهان) 1:26 3.31 MB 799 تومان
اوج (آواز بیات اصفهان) 1:15 2.89 MB 799 تومان
رِنگ (آواز بیات اصفهان) 1:36 3.69 MB 799 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه نوا) 3:08 7.20 MB 799 تومان
درآمد (دستگاه نوا) 0:37 1.41 MB 799 تومان
کرشمه (دستگاه نوا) 0:44 1.70 MB 799 تومان
چهارمضراب (دستگاه نوا) 1:45 4.03 MB 799 تومان
ضربی نیشابورک (دستگاه نوا) 0:57 2.20 MB 799 تومان
نهفت ( دستگاه نوا) 0:49 1.88 MB 799 تومان
رِنگ (دستگاه نوا) 2:49 6.45 MB 799 تومان
پیش‌درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه) 3:18 7.58 MB 799 تومان
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه) 0:49 1.89 MB 799 تومان
چهارمضراب (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:26 3.29 MB 799 تومان
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:26 3.29 MB 799 تومان
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه) 1:26 3.31 MB 799 تومان
رِنگ (دستگاه راست‌پنجگاه) 2:16 5.22 MB 799 تومان

آثار مشابه