سبد خرید شما خالی است.
همنوایی

همنوایی
سال انتشار : 1372

تار: حسین علیزاده، ارشد تهماسبی

تمبک: داریوش زرگری

 

اجرای دستگاه سه‌گاه و آواز افشاری توسط حسین علیزاده (تار) و ارشد تهماسبی (تار)، به همراهی داریوش زرگری (تمبک). گوشه‌ها و قطعات این مجموعه به صورت دونوازی تار اجرا شده اند. پیش درآمدهای سه‌گاه و افشاری (با الهام از آهنگ محلی بیرجندی و به یاد رضا محجوبی)، گوشه‌های نغمه و زنگ شتر در سه‌گاه (با الهام از قطعه‌ی «زنگ شتر» استاد ابوالحسن صبا) و قطعه‌ی ضربی مخالف با الهام از قطعه‌ی «به زندان» استاد صبا تصنیف شده‌اند. دو  قطعه‌ی «هجران» و «نغمه» در  دستگاه سه‌گاه و قطعه‌ی «هروایه» در آواز افشاری دیگر قطعات تصنیف شده‌ی این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

M. CD 13

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
پیش‌درآمد (سه‌گاه) 7:08 16.36 MB 1/399 تومان
درآمد (سه‌گاه) 0:57 2.19 MB 1/399 تومان
نغمه، زنگ شتر (سه‌گاه) 3:34 8.19 MB 1/399 تومان
زابل (سه‌گاه) 1:49 4.18 MB 1/399 تومان
کرشمه (سه‌گاه) 1:03 2.44 MB 1/399 تومان
مویه (سه‌گاه) 2:13 5.10 MB 1/399 تومان
ضربی مخالف (سه‌گاه) 3:17 7.52 MB 1/399 تومان
مخالف (سه‌گاه) 0:57 2.19 MB 1/399 تومان
فرود (سه‌گاه) 1:02 2.37 MB 1/399 تومان
قطعه‌ی هجران (سه‌گاه) 3:29 7.99 MB 1/399 تومان
نغمه، فرود (سه‌گاه) 1:05 2.51 MB 1/399 تومان
قطعه‌ی نغمه (سه‌گاه) 3:12 7.34 MB 1/399 تومان
پیش‌درآمد (افشاری) 4:32 10.41 MB 1/399 تومان
درآمد (افشاری) 0:26 1.02 MB 1/399 تومان
بسته‌نگار (افشاری) 1:54 4.38 MB 1/399 تومان
چهارمضراب (افشاری) 6:23 14.64 MB 1/399 تومان
عراق (افشاری) 7:08 16.35 MB 1/399 تومان
قرایی (افشاری) 0:27 1.06 MB 1/399 تومان
رهاب (افشاری) 0:39 1.50 MB 1/399 تومان
مثنوی (افشاری) 1:45 4.02 MB 1/399 تومان
هروایه (افشاری) 4:29 10.28 MB 1/399 تومان

آثار مشابه