ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۴

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۴

  • سال انتشار : 1400
  • صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور
  • مدیر مسئول: سید محمد موسوی
  • سردبیر: ساسان فاطمی
  • هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی
درباره اثر :

فهرست مطالب

مقاله‌ها: 1. زمان موسیقایی و زمان اجتماعی در یمن. نوبت موسيقايي و مَقيَل در صنعا. ژان لامبِر، ترجمه‌ی ساسان فاطمی 2. درباره‌ی علی‌اکبر شیدا و تصنیف‌هایش. رامتین نظری‌جو 3. ضرورت سامان‌دهیِ نشانگان و شیوه‌ی نگارش موسیقی برای سازهای ایرانی‌. كاوه کشاورز ۴. مروری دوباره بر مفهوم کارعمل/ کار و عمل در منابع پساصفوی. به‌بهانه‌ی تصحیح و نقل سندی نویافته درباره‌ی کار و عمل. امین (ابوالفضل) هراتی

مفاهیم بنیادین: 1. انسان‌شناسی موسیقی کلاسیک غربی. فرهنگ همچون «دیگری» . برونو نتل، ترجمه‌ی ساسان فاطمی.

گزارش: 1. یِشلی: آوای موسیقاییِ عرب‌های هور برای ارتباط با گاومیش. محمود مشهودی ۲. پُلی‌تُپِ زناکیس یا نور و صدای چکناوریان؟ موردي از نقشِ احتماليِ نژادپرستی در تاریخ‌نگاریِ موسیقیِ معاصرِ ایران. محمدمهدی طاهری

نقد و بررسی: ۱. ظهورِ مفهومِ تازگی در موسیقی: آرس نُوا زیر سؤال. اَن‌ـ زُئه رییُن‌ـ مَرن، ترجمه‌ی آرش محافظ ۲. تا فصلی ديگر... سيدمحمد موسوی


عزیز
خوش آمدید