ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۱

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۱

  • سال انتشار : 1400
  • صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور
  • مدیر مسئول: سید محمد موسوی
  • سردبیر: ساسان فاطمی
  • هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی
درباره اثر :

فهرست مطالب

مقاله‌ها: ۱. ملی‌گرایی، ملی‌کردن و صنعت موسیقیِ مصر: محمد فوزی، «مصرفون» و «صوت القاهره» (سونو کایرو). مایکل فریشکاف، ترجمه‌ی فاطمه محمدی ۲. به‌سوی یک نقشه‌ی سرزمینی‌ـ قومی برای سنتِ دستگاهی. سعید کردمافی ۳. کارگان هنر عاشیقی در بین نسل‌های گذشته و امروز با تمرکز بر هاواها. سیاوش عسگری ۴. هَلپَرکِ (رقص کُردی) از منظر واژه‌شناسی. هِرش آرمند

یادداشت‌های پراکنده: ۱. تفکیک وزارت فرهنگ و تشکیل وزارت فرهنگ و هنر. رامتین نظری‌جو ۲. همکاری علی‌اکبرخان شهنازی با خوانندگانِ زن. رامتین نظری‌جو ۳. درباره‌ی نخستین اجرای تصنیف مرغ سحر. رامتین نظری‌جو ۴. درباره‌ی برنامه‌های اجراشده در شبِ افتتاحیه‌ی تالار رودکی. رامتین نظری‌جو

مفاهیم بنیادین: ۱. سه جغجغه و این‌همه سوء‌ظن. ژان‌ـ میشل بُده، ترجمه‌ی ساسان فاطمی

گزارش: ۱. چشم‌انداز اجتماعیِ تعزیه در تفرش (۱۳۹۵) . فرشاد توکلی ۲. نگاهی به آوازِ «نامدارخان» در موسیقیِ قومِ بختیاری. حامد بالنده

یاد یاران: ۱. ماجرای شجریان و نوازندگان سه‌راه سیروس. داریوش پیرنیاکان

نقد و بررسی: ۱. روسو علیه رامو: موسیقی و طبیعت در مقالاتِ دائره‌المعارف و فراتر از آن. میکائل اُدِئا، ترجمه‌ی آرش محافظ ۲. تا فصلی دیگر... سیدمحمد موسوی


عزیز
خوش آمدید