ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۰

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۰

  • سال انتشار : 1399
  • صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور
  • مدیر مسئول: سید محمد موسوی
  • سردبیر: ساسان فاطمی
  • هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی
درباره اثر :

فهرست مطالب

مقاله‌ها: 1. موسیقی مردم‌پسند: چند نکته‌ی کلیدی. ساسان فاطمی 2. موسیقی مردم‌پسند به‌مثابه‌ی آشکارساز. محمدرضا فیاض 3. پیشگامان ضبط موسیقی مردم‌پسند غربی(مآب) در ایران به‌استناد صفحات گرامافُن 78دور. محمدرضا شرایلی 4. تحولات موسیقیِ پاپ ایرانی و ارتباط آن با گفتمان‌های موسیقایی چیره. آروین صداقت‌کیش 5. درباره‌ی نقش مناقشه‌برانگیزِ موسیقیِ مردم‌پسند در فضای تولید موسیقی در ایران (1355 تا 1367). رضا صمیم 6.  موسیقی جریان‌اصلی و آلترناتیو ایران: نقش تمایزات موسیقایی و میزان مصرفِ موسیقی در تقابلِ آنها. صبا افتخاری 7. بررسی آماری وضعیت مخاطبانِ بَندهای جریان میانه و اصلی در بازار موسیقیِ مردم‌پسندِ ایران. بهار اصل 8. تا فصلی ديگر... سيدمحمد موسوی


عزیز
خوش آمدید