ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۳

فصلنامه‌ی موسیقی ماهور شماره ۹۳

  • سال انتشار : 1400
  • صاحب امتیاز: موسسه‌ی فرهنگی و هنری ماهور
  • مدیر مسئول: سید محمد موسوی
  • سردبیر: ساسان فاطمی
  • هیئت تحریریه: محمد موسوی، بابک خضرایی،‌ آرش محافظ، سعید کردمافی
درباره اثر :

فهرست مطالب

مقاله‌ها: 1. برساختنِ آمان‌نساخان به‌عنوان قهرمانِ فرهنگِ موسیقاییِ اویغوری. اِلیس اندرسُن، ترجمه‌ی فاطمه محمدی 2. تأثیر ویژگی‌های شعر نو در آهنگسازی. ماهنوش صالحی 3. موسیقی در حیات و آثار سلطان محمد مطربی سمرقندی. امین (ابوالفضل) هراتی
یادداشت‌های پراکنده: 1. نکاتی از خاطراتِ دوست‌علی‌خان معیرالممالک. رامتین نظری‌جو 2. استادانِ ملوک ضرابی. رامتین نظری‌جو
مفاهیم بنیادین: 1. قوم‌موسیقی‌شناسی ودلالت‌های موسیقایی. ژان‌ـ ژاک نَتیه، ترجمه‌ی ساسان فاطمی
یاد یاران: 1. به‌یاد علی غلامرضایی (1311-1400). آمنه یوسف‌زاده 2. به‌یاد ضیاء میرعبدالباقی. آرش محافظ
گزارش: 1. آثار ضبط‌شده از ابوالحسن اقبال آذر بر روی صفحاتِ هیز مَستِرز وُیس (1929). وهرز پوراحمد
نقد و بررسی: 1. تا فصلی ديگر... سيدمحمد موسوی


عزیز
خوش آمدید