ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

شناخت موسیقی کلاسیک

شناخت موسیقی کلاسیک

  • کد اثر : MCD-248
  • سال انتشار : 1386
هنرمندان :
  • به کوشش: جهانشاه درخشانی، شاهین فرهت
درباره اثر :

هدف از انتشار این مجموعه آشنایی با موسیقی کلاسیک غرب است. در سی دی نخست این مجموعه نگاهی به تاریخ موسیقی غرب، مبحث ریتم و ملودی؛ در سی دی دوم مبحث هارمونی و بافت موسیقی؛ در سی دی سوم رنگ آمیزی موسیقی و همبستگی؛ در سی دی چهارم سرعت (تندی و کندی) و تغییر ریتم؛ و در سی دی آخر تغییرات حجم صدا و جمله بندی و نمونه های مختلف از موسیقی کلاسیک غرب بحث و ارائه شده است.

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

نگاهی به تاریخ موسیقی

30:58
71 MB
16,000 تومان
2

مبحث ریتم

14:00
32.2 MB
16,000 تومان
3

مبحث ملودی

16:34
38.1 MB
16,000 تومان
سی دی شماره 2
1

مبحث هارمونی

23:58
55 MB
16,000 تومان
2

مبحث بافت موسیقی

29:32
67.8 MB
16,000 تومان
سی دی شماره 3
1

مبحث رنگ‌آمیزی موسیقی

32:50
75.3 MB
16,000 تومان
2

همبستگی در موسیقی

30:59
71.1 MB
16,000 تومان
سی دی شماره 4
1

مبحث سرعت (تندی و کندی)

25:19
58.1 MB
16,000 تومان
2

مبحث تغییرات حجم صدا (دینامیک)

22:12
51 MB
16,000 تومان
سی دی شماره 5
1

مبحث جمله‌بندی

29:06
66.8 MB
16,000 تومان
2

مبحث تغییر ریتم (روباتو)

16:17
37.4 MB
16,000 تومان

عزیز
خوش آمدید