ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

آشنایی با سازهای ارکستر سمفونیک

آشنایی با سازهای ارکستر سمفونیک

  • کد اثر : MCD-182
  • سال انتشار : 1384
هنرمندان :
  • مترجم و گوینده: حسن علیزاده
درباره اثر :

یهودی منوهین 

مجموعه ای شامل چهار قسمت برای آشنایی با سازهای ارکستر سمفونیک، شامل سازهای زهی، سازهای بادی چوبی، سازهای بادی برنجی و سازهای کوبه ای. نمونه  های صوتی هریک از سازها نیز در این مجموعه ارائه شده است

 

قطعه ها :
1

ویلن (سازهای زهی)

7:15
16.6 MB
3,000 تومان
2

ویلن آلتو ویولا (سازهای زهی)

1:51
4.3 MB
3,000 تومان
3

ویلنسل (سازهای زهی)

2:54
6.6 MB
3,000 تومان
4

کنترباس (سازهای زهی)

2:11
5 MB
3,000 تومان
5

فلوت (سازهای بادی چوبی)

2:27
5.6 MB
3,000 تومان
6

پیکولو (سازهای بادی چوبی)

0:39
1.5 MB
3,000 تومان
7

کلارینت (سازهای بادی چوبی)

2:57
6.7 MB
3,000 تومان
8

کلارینت باس (سازهای بادی چوبی)

1:26
3.3 MB
3,000 تومان
9

ابوا (سازهای بادی چوبی)

1:59
4.6 MB
3,000 تومان
10

کر آنگله (سازهای بادی چوبی)

1:11
2.7 MB
3,000 تومان
11

باسون (سازهای بادی چوبی)

1:28
3.4 MB
3,000 تومان
12

کنترباسون (سازهای بادی چوبی)

1:50
4.2 MB
3,000 تومان
13

ترومپت (سازهای بادی برنجی)

4:06
9.4 MB
3,000 تومان
14

ترمبون (سازهای بادی برنجی)

2:39
6.1 MB
3,000 تومان
15

هورن کر (سازهای بادی برنجی)

3:11
7.3 MB
3,000 تومان
16

توبا (سازهای بادی برنجی)

2:04
4.7 MB
3,000 تومان
17

ساکسفون (سازهای بادی برنجی)

1:12
2.8 MB
3,000 تومان
18

هارپ (سازهای بادی برنجی)

2:13
5.1 MB
3,000 تومان
19

چلستا (سازهای بادی برنجی)

0:30
1.1 MB
3,000 تومان
20

تیمپانی (سازهای کوبه‌ای)

2:15
5.1 MB
3,000 تومان
21

طبل بزرگ (سازهای کوبه‌ای)

0:31
1.2 MB
3,000 تومان
22

طبل نظامی طبل ریز (سازهای کوبه‌ای)

0:36
1.4 MB
3,000 تومان
23

سنج (سازهای کوبه‌ای)

0:55
2.1 MB
3,000 تومان
24

مثلث سه گوش (سازهای کوبه‌ای)

0:21
827.6 KB
3,000 تومان
25

گانگ (سازهای کوبه‌ای)

0:36
1.4 MB
3,000 تومان
26

دایره‌ی زنگی (سازهای کوبه‌ای)

0:42
1.6 MB
3,000 تومان
27

قاشقک (سازهای کوبه‌ای)

0:18
703.1 KB
3,000 تومان
28

شلاقک (سازهای کوبه‌ای)

0:20
771.5 KB
3,000 تومان
29

مارکس، کالاباس،کلاو و ماریمبا (سازهای کوبه‌ای)

1:01
2.3 MB
3,000 تومان
30

زیلوفون (سازهای کوبه‌ای)

0:34
1.3 MB
3,000 تومان
31

ویبرافون (سازهای کوبه‌ای)

0:35
1.3 MB
3,000 تومان
32

گلوکن شپیل (سازهای کوبه‌ای)

0:39
1.5 MB
3,000 تومان
33

کاریون لوله‌ای (سازهای کوبه‌ای)

0:33
1.2 MB
3,000 تومان
34

سازهای ارکستر سمفونیک با هم

0:25
969.5 KB
3,000 تومان

عزیز
خوش آمدید