ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

اتودهای چرنی، اپوس ۵۹۹

اتودهای چرنی، اپوس ۵۹۹

  • کد اثر : MCD-205
  • سال انتشار : 1385
  • پیانو: دلبر حکیم آوا
درباره اثر :

تأثیر دیرپای چِرنی که تا به روزگار ما دوام آورد در اتودها و تمرین هایش برای پیانو خلاصه می شود که طی نسل‌های متمادی استادان و آموزگاران سرتاسر جهان آنها را آزموده و آموزانده اند. این اتودهای طبقه بندی‌شده و به تدریج دشوار شونده هنوز برای همه‌ی علاقه‌مندان نوازندگی پیانوی کلاسیک استفاده‌ی فراوان دارند. با توجه به محبوبیت اپوس ۵۹۹ در ایران، با وجود فرم مختصر، ساده و کامل و ملودی‌های واضح و زیبایی که در ساخت قطعات آن به کاررفته، باید گفت که این اپوس تکنیک‌های متعدد لازم برای پایه‌گذاری نوازندگی را به هنرجو پیشنهاد می‌کند. سی‌دی اتودهای چِرنی، اپوس ۵۹۹، برای کمک به هنرجویان موسیقی در آموزش اتودهای آن تهیه شده است. در مجموعه‌ی حاضر دلبر حکیم آوا، پیانیست برجسته‌ی تاجیک، قطعات دفتر نخستین آموزگار، اپوس 599، را نواخته است.

قطعه ها :
1

اتود ۱

0:40
1.8 MB
1,000 تومان
2

اتود ۲

1:09
2.9 MB
1,000 تومان
3

اتود ۳

0:36
1.6 MB
1,000 تومان
4

اتود ۴

0:34
1.6 MB
1,000 تومان
5

اتود ۵

0:30
1.4 MB
1,000 تومان
6

اتود ۶

0:29
1.4 MB
1,000 تومان
7

اتود 7

0:16
894.9 KB
1,000 تومان
8

اتود 8

0:23
1.2 MB
1,000 تومان
9

اتود 9

0:16
872.5 KB
1,000 تومان
10

اتود 10

0:23
1.1 MB
1,000 تومان
11

اتود 11

0:30
1.4 MB
1,000 تومان
12

اتود 12

0:29
1.3 MB
1,000 تومان
13

اتود 13

0:28
1.3 MB
1,000 تومان
14

اتود 14

0:28
1.3 MB
1,000 تومان
15

اتود 15

0:29
1.4 MB
1,000 تومان
16

اتود 16

0:32
1.5 MB
1,000 تومان
17

اتود 17

0:31
1.4 MB
1,000 تومان
18

اتود 18

0:35
1.6 MB
1,000 تومان
19

اتود 19

0:21
1.1 MB
1,000 تومان
20

اتود 20

0:23
1.1 MB
1,000 تومان
21

اتود 21

0:30
1.4 MB
1,000 تومان
22

اتود 22

0:19
1014.2 KB
1,000 تومان
23

اتود 23

0:24
1.2 MB
1,000 تومان
24

اتود 24

0:24
1.2 MB
1,000 تومان
25

اتود 25

0:29
1.4 MB
1,000 تومان
26

اتود 26

0:17
913.3 KB
1,000 تومان
27

اتود 27

0:19
1015.2 KB
1,000 تومان
28

اتود 28

0:21
1.1 MB
1,000 تومان
29

اتود 29

0:33
1.5 MB
1,000 تومان
30

اتود 30

0:34
1.5 MB
1,000 تومان
31

اتود 31

0:23
1.2 MB
1,000 تومان
32

اتود 32

0:34
1.5 MB
1,000 تومان
33

اتود 33

0:33
1.5 MB
1,000 تومان
34

اتود 34

0:21
1.1 MB
1,000 تومان
35

اتود 35

0:29
1.4 MB
1,000 تومان
36

اتود 36

0:27
1.3 MB
1,000 تومان
37

اتود 37

0:22
1.1 MB
1,000 تومان
38

اتود 38

0:22
1.1 MB
1,000 تومان
39

اتود 39

0:24
1.2 MB
1,000 تومان
40

اتود 40

0:17
934.7 KB
1,000 تومان
41

اتود 41

0:28
1.3 MB
1,000 تومان
42

اتود 42

0:25
1.2 MB
1,000 تومان
43

اتود 43

0:31
1.4 MB
1,000 تومان
44

اتود 44

0:27
1.3 MB
1,000 تومان
45

اتود 45

0:35
1.6 MB
1,000 تومان
46

اتود 46

0:26
1.3 MB
1,000 تومان
47

اتود 47

0:20
1 MB
1,000 تومان
48

اتود 48

0:29
1.4 MB
1,000 تومان
49

اتود 49

0:28
1.3 MB
1,000 تومان
50

اتود 50

0:23
1.1 MB
1,000 تومان
51

اتود 51

0:28
1.3 MB
1,000 تومان
52

اتود 52

0:31
1.5 MB
1,000 تومان
53

اتود 53

0:23
1.1 MB
1,000 تومان
54

اتود 54

0:28
1.3 MB
1,000 تومان
55

اتود 55

0:29
1.4 MB
1,000 تومان
56

اتود 56

0:33
1.5 MB
1,000 تومان
57

اتود 57

0:25
1.2 MB
1,000 تومان
58

اتود 58

0:19
997.9 KB
1,000 تومان
59

اتود 59

0:30
1.4 MB
1,000 تومان
60

اتود 60

0:23
1.2 MB
1,000 تومان
61

اتود 61

0:28
1.3 MB
1,000 تومان
62

اتود 62

0:35
1.6 MB
1,000 تومان
63

اتود 63

0:23
1.1 MB
1,000 تومان
64

اتود 64

0:30
1.4 MB
1,000 تومان
65

اتود 65

0:22
1.1 MB
1,000 تومان
66

اتود 66

0:31
1.4 MB
1,000 تومان
67

اتود 67

0:23
1.1 MB
1,000 تومان
68

اتود 68

0:26
1.2 MB
1,000 تومان
69

اتود 69

0:27
1.3 MB
1,000 تومان
70

اتود 70

0:24
1.2 MB
1,000 تومان
71

اتود 71

0:35
1.6 MB
1,000 تومان
72

اتود 72

0:30
1.4 MB
1,000 تومان
73

اتود 73

0:29
1.4 MB
1,000 تومان
74

اتود 74

0:37
1.7 MB
1,000 تومان
75

اتود 75

0:58
2.5 MB
1,000 تومان
76

اتود 76

0:32
1.5 MB
1,000 تومان
77

اتود 77

0:27
1.3 MB
1,000 تومان
78

اتود 78

0:58
2.5 MB
1,000 تومان
79

اتود 79

0:29
1.3 MB
1,000 تومان
80

اتود 80

0:36
1.6 MB
1,000 تومان
81

اتود 81

0:33
1.5 MB
1,000 تومان
82

اتود 82

0:22
1.1 MB
1,000 تومان
83

اتود 83

0:22
1.1 MB
1,000 تومان
84

اتود 84

0:24
1.2 MB
1,000 تومان
85

اتود 85

0:26
1.3 MB
1,000 تومان
86

اتود 86

0:35
1.6 MB
1,000 تومان
87

اتود 87

0:24
1.2 MB
1,000 تومان
88

اتود 88

0:26
1.3 MB
1,000 تومان
89

اتود 89

0:17
932.6 KB
1,000 تومان
90

اتود 90

0:17
928.6 KB
1,000 تومان
91

اتود 91

0:18
973.4 KB
1,000 تومان
92

اتود 92

0:25
1.2 MB
1,000 تومان
93

اتود 93

0:17
931.6 KB
1,000 تومان
94

اتود 94

0:17
921.4 KB
1,000 تومان
95

اتود 95

0:21
1.1 MB
1,000 تومان
96

اتود 96

0:15
836.8 KB
1,000 تومان
97

اتود 97

0:25
1.2 MB
1,000 تومان
98

اتود 98

0:26
1.3 MB
1,000 تومان
99

اتود 99

0:40
1.8 MB
1,000 تومان

عزیز
خوش آمدید