سبد خرید شما خالی است.
آنا ماگدالنا باخ

آنا ماگدالنا باخ
سال انتشار : 1382

یوهان زباستیان باخ

پیانو: دلبر حکیم آوا

 

 

 

کتاب آنا ماگدالنا، اثر یوهان زباستیان باخ، ویرایش ل. ای. رویزمان، در یک جلد کتاب، به همراه یک سی دی از اجرای همه ی قطعات این کتاب توسط دلبر حکیم آوا. متن دفترچه ی سی دی شامل شرح مختصری درباره ی موسیقی کلاویه ای باخ و زندگی نامه ی کوتاهی از پیانیست تاجیک، دلبر حکیم آوا است.

M. CD 148

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
منوئت در فا ماژور 1:40 3.84 MB 799 تومان
منوئت در سل ماژور 1:28 3.36 MB 799 تومان
منوئت در سل مینور 1:39 3.80 MB 799 تومان
روندو «پاستورال» (ف. کوپَرن) 3:57 9.05 MB 799 تومان
منوئت در سل ماژور 1:12 2.75 MB 799 تومان
پولونز: واریانت اول 1:06 2.53 MB 799 تومان
پولونز: واریانت دوم 1:12 2.77 MB 799 تومان
منوئت در سی‌بمل ماژور 1:34 3.59 MB 799 تومان
پولونز در سل مینور 0:50 1.92 MB 799 تومان
پرلود کُرال در لامینور 2:02 4.68 MB 799 تومان
لید: واریانت اول 1:05 2.52 MB 799 تومان
لید: واریانت دوم 0:55 2.13 MB 799 تومان
منوئت در لا مینور 1:17 2.94 MB 799 تومان
منوئت در دو مینور 0:50 1.92 MB 799 تومان
مارش در ر ماژور (ک. ف. اِ. باخ) 0:55 2.11 MB 799 تومان
پولونز در سل مینور (ک. ف. اِ. باخ) 1:23 3.20 MB 799 تومان
مارش در سل ماژور (ک. ف. اِ. باخ) 1:02 2.39 MB 799 تومان
پولونز در سل مینور (ک. ف.اِ. باخ) 1:21 3.12 MB 799 تومان
آریا: واریانت اول 1:13 2.81 MB 799 تومان
آریا: واریانت دوم 0:58 2.24 MB 799 تومان
منوئت در سل ماژور (گ. بوم، ۱۷۳۳-۱۶۶۱) 0:48 1.83 MB 799 تومان
موزت در ر ماژور 0:59 2.28 MB 799 تومان
مارش در می‌بمل ماژور 1:14 2.85 MB 799 تومان
پولونز در ر مینور 1:51 4.24 MB 799 تومان
آریا 2:20 5.35 MB 799 تومان
آریا در سل ماژور 4:25 10.11 MB 799 تومان
سُلو برای هاروپسیکورد در می‌بمل ماژور 2:28 5.67 MB 799 تومان
پولونز در سل ماژور 1:33 3.55 MB 799 تومان
آریا در فا ماژور 0:49 1.89 MB 799 تومان
آریا در فا مینور 1:15 2.87 MB 799 تومان
آریا در دو ماژور 0:56 2.17 MB 799 تومان
منوئت در ر مینور 0:55 2.12 MB 799 تومان
آریا (جووانّینی) 0:50 1.91 MB 799 تومان
کُرال در سی‌بمل ماژور: واریانت اول 1:15 2.90 MB 799 تومان
کُرال در سی‌بمل ماژور: واریانت دوم 0:54 2.09 MB 799 تومان
آریا در فا ماژور 1:24 3.22 MB 799 تومان
آریا در می‌بمل ماژور 0:37 1.41 MB 799 تومان
کُرال در فا ماژور 1:30 3.47 MB 799 تومان

آثار مشابه