آوازهای محلی ایرانی

آوازهای محلی ایرانی
سال انتشار : 1400

آهنگساز: رضا والی

آلبوم آوازهای محلی ایرانی شامل آثاری از دو دوره‌ی آهنگسازی رضا والی است.
از اوایل سال‌های ۱۹۹۰ میلادی، والی از زبان موسیقایی مدرنیسم اروپایی فاصله گرفت. تمرکز خود را بر روی آثاری بر اساس موسیقی محلی ایران قرار داد. این آثار شامل ۱۷ مجموعه‌ی مختلف می‌شوند که برای انسامبل‌های متفاوت نوشته شده‌اند.
قطعه‌های زیر در این آلبوم، آثاری از این دوره‌اند:
- آوازهای محلی (مجموعه‌ی شماره‌ی ۹).
- آوازهای محلی (مجموعه‌ی شماره‌ی ۱۱ب).
- آوازهای محلی (مجموعه‌ی شماره‌ی ۱۵).
- کوارتت زهی شماره‌ی ۲.
در سال ۲۰۰۰ میلادی، والی از سیستم موسیقی اروپا دوری گرفته عناصر بنیادین موسیقی خود را بر اساس نظام دستگاه ـ مقام موسیقی ایران قرار داد. عوامل موسیقایی این آثار از سیستم دستگاه ـ مقام ایران گرفته شده‌اند و ویژگی‌های مدال و کوک و ریتم و فرم این قطعات با نظام دستگاه ‌ـ مقام در ارتباطند.
قطعات زیر در این آلبوم آثاری از این دوره‌ی آهنگسازی رضا والی هستند:
- سه‌گاه، دوبل کنسرتو برای نی، کمانچه، و ارکستر.
- کوارتت زهی شماره‌ی ۳.

M. CD 596

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). لارگو 3:03 7.09 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). مُلتو آلگرو 1:49 4.26 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). آندانته 1:54 4.45 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). مُلتو ویواچه 1:19 3.11 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). آداجو 4:01 9.31 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). آلگرو اسکرتزاندو 1:14 2.95 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). لالایی (آداجو) 3:14 7.52 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۹). مُلتو آلگرو 3:56 9.11 MB 2/699 تومان
کوارتت زهی شماره‌ی ۲. آداجو 7:57 18.32 MB 2/699 تومان
کوارتت زهی شماره‌ی ۲. آلگرو اسکرتزاندو 5:41 13.10 MB 2/699 تومان
کوارتت زهی شماره‌ی ۲. سوگ 8:27 19.44 MB 2/699 تومان
کوارتت زهی شماره‌ی ۲. مُلتو آلگرو 8:42 20.03 MB 2/699 تومان
کوارتت زهی شماره‌ی ۳. لارگو 6:12 14.28 MB 2/699 تومان
کوارتت زهی شماره‌ی ۳. مُلتو آلگرو 8:01 18.44 MB 2/699 تومان
کوارتت زهی شماره‌ی ۳. لنتو 7:03 16.26 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی 11B). مویه (لارگو) 5:55 13.66 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی 11B). رقص محلی (مُلتو آلگرو) 2:59 6.92 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). لارگو 6:00 13.84 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). آلگرو 1:17 3.06 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). لِنتو 4:54 11.33 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). مُلتو آلگرو 1:19 3.13 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). اسکرتزاندو 3:02 7.04 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). لارگو 6:50 15.76 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). مُلتو آلگرو 6:03 13.94 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). پرلود 6:34 15.13 MB 2/699 تومان
آوازهای محلی (مجموعه ی شماره‌ی ۱۵). موومان اصلی 23:11 53.19 MB 2/699 تومان

آثار مشابه