بیژن و منیژه

بیژن و منیژه
سال انتشار : 1380

بر اساس داستان شاهنامه‌ى فردوسى

اثر حسین دهلوى

ارکستر سمفونیک رادیو وین به رهبری توماس کریستین داوید 

ارکستر سمفونیک نورنبرگ به رهبری علی رهبری‏‏


استاد حسین دهلوى موسیقى بیژن و منیژه را در سال‌هاى ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ بر اساس داستان شاهنامه‌ى فردوسى در بیست‌و‌شش قسمت تصنیف کرده است. در سالى بعد، گزیده‌هایى از آن در پانزده قسمت به وسیله‌ی ارکستر سمفونیک رادیو وین به رهبرى توماس کریستین داوید اجرا و ضبط شد. در فرصتى دیگر نیز بخش‌هایى از آن ضمن آثار آهنگساز معاصر ایران به‌وسیله‌ى ارکستر سمفونیک نورنبرگ (آلمان) به رهبرى هنرمند ایرانى، على رهبرى، اجرا و ضبط شد که در این سی‌دى صحنه‌هاى شماره‌ى ۱۲، ۱۳ و ۱۶ از قسمت‌هاى اجرا شده در نورنبرگ استفاده شده است.
M. CD 79

 

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
صحنه‌ی 1، پیش‌نوا (اوورتور) 4:31 10.37 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 2، جشنگاه منیژه در توران زمین 4:19 9.91 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 3، شادی دختران تورانی 4:08 9.49 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 4 ،شادی همراهان بیژن 4:11 9.59 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 6، بیژن در جشن همراهان منیژه 2:44 6.28 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 8، میان پرده‌ی کوتاه 1:30 3.47 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 9، رازگویی بیژن و منیژه 5:24 12.39 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 12-آ، بازگشت گرگین به ایران زمین 2:12 5.07 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 13، جام جهان‌نما 3:34 8.20 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 15، اندوه منیژه (بر چاه بیژن) 6:03 13.86 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 16، نبرد و پیروزی رستم 6:57 15.94 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 17، میان‌پرده 3:26 7.88 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 19، مجلس‌آرایان (تمبک: اسماعیل واثقی) 3:16 7.51 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 20، شادی‌آوران 2:26 5.60 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 22، شادی دختران ایرانی 4:52 11.16 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 25-آ، هنرآفرینی بیژن و منیژه 3:43 8.51 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 25-ث، هنرآفرینی منیژه 2:38 6.03 MB 1/599 تومان
صحنه‌ی 26، بخش پایانی (فینال) 2:18 5.30 MB 1/599 تومان

آثار مشابه