سبد خرید شما خالی است.
گزیده‌ای از موسیقی شبه‌جزیره‌ی عربستان

گزیده‌ای از موسیقی شبه‌جزیره‌ی عربستان
سال انتشار : 1384

گردآوری و متن: سیمون ژارژی

 با همکاری ماری  ـ ژرژ کُساد ـ ژارژی

 

 

مجموعه‌ای از موسیقی‌های متنوع شبه جزیره‌ی عربستان (کویت، امارات متحده‌ی عربی، بحرین و یمن) شامل موسیقی بادیه نشین ها، موسیقی صیادان مروارید و موسیقی شهری (صوت). قسمت اول، یعنی موسیقی بادیه نشین ها، انواعی مثل سخری، قصیده و غزل را ارائه می‌دهد و قسمت سوم بر صوت‌های بحرینی، شامی، عدنیه و صنعانی متمرکز است. قسمت دوم به یکی از جالب‌ترین موسیقی‌های منطقه که توسط صیادان مروارید هنگام کار اجرا می شود اختصاص دارد. این موسیقی که امروزه رو به فراموشی می رود، همه‌ی مراحل این فعالیت را، از لنگر کشیدن گرفته تا بادبان کشیدن، پاروزدن و نیز غواصی برای جستن مروارید (که توسط همراهان در عرشه‌ی کشتی اجرا می‌شود)، همراهی می‌کند. موسیقی صیادان مروارید اساساً آوازی (به صورت تک خوانی و هم خوانی) است و با سازهای کوبه‌ای یا کف زدن همراهی می‌شود.

KM. CD 37

قطعه ها

نام مدت زمان حجم فایل قیمت پیش نمایش
سخری (موسیقی بادیه‌نشین‌ها) 3:17 7.55 MB 2/699 تومان
قصیده (موسیقی بادیه‌نشین‌ها) 3:58 9.10 MB 2/699 تومان
غزل (موسیقی بادیه‌نشین‌ها) 3:13 7.38 MB 2/699 تومان
فرسنی (موسیقی بادیه‌نشین‌ها) 4:32 10.40 MB 2/699 تومان
عرضه (موسیقی بادیه‌نشین‌ها) 3:25 7.86 MB 2/699 تومان
تنزیله (موسیقی غواصان مروارید «نهمه») 1:24 3.23 MB 2/699 تومان
ذهیری (موسیقی غواصان مروارید «نهمه») 2:54 6.67 MB 2/699 تومان
یا مال، ذهیری (موسیقی غواصان مروارید «نهمه») 4:18 9.86 MB 2/699 تومان
یا حمله، فجیری (موسیقی غواصان مروارید «نهمه») 3:53 8.90 MB 2/699 تومان
تنزیله فجیری (موسیقی غواصان مروارید «نهمه») 4:50 11.10 MB 2/699 تومان
صوت بحرینی (موسیقی شهری «صوت») 3:22 7.74 MB 2/699 تومان
صوت شامی (موسیقی شهری «صوت») 5:52 13.45 MB 2/699 تومان
بسته عدنیه (موسیقی شهری «صوت») 4:58 11.38 MB 2/699 تومان
صوت صنعانی (موسیقی شهری «صوت») 3:22 7.72 MB 2/699 تومان
مطوّل (موسیقی شهری «صوت») 7:33 17.30 MB 2/699 تومان
سریع (موسیقی شهری «صوت») 7:57 18.22 MB 2/699 تومان

آثار مشابه