ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

استادان موسیقی کلاسیک هند

استادان موسیقی کلاسیک هند

  • کد اثر : KMCD-34
  • سال انتشار : 1384
درباره اثر :

راوی شانکار، پراساد چائوراسیا، ذاکرحسین، امجدعلی خان، ن. راجام، بسم‌الله خان، رام نارایان

 

 این مجموعه شامل دو سی‌دی است. در سی‌دی اول راگاهای کاوسی کانهرا، باگش ری و کامال شری، توسط راوی شانکار (سیتار)، هاری پراسادا چائوراسیا (بانسوری) و امجدعلی خان (سارود) اجرا می  شود و در سی‌دی دوم ذاکرحسین (طبلا)، راجام (ویلن)، بسم الله خان (شهنای)، و رام ناریان (سارنگی) به اجرای تالای تین تال، راگای بهائی راوی، راگای راگش واری و راگای میشرابهائی راوی می‌پردازند. دفترچه‌ی همراه به شرح مفصل قطعات و معرفی نوازندگان می‌پردازد.

 

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

راوی شانکارا (سی‌تار)، کاؤسی کانهرا (راگا) (قطعات: آلاپ، جود و جهالا)

20:47
47.9 MB
14,000 تومان
2

هاری پراساد جائوراسیا (بانسوری)، باگش‌ری (راگا)، تین‌تال (تالا) (قطعه گات مادهی یالایا)

29:39
68.2 MB
14,000 تومان
3

امجدعلی خان (سارود)، کامال شری (راگا)، جهاپ‌تال و تین‌تال (تالا) (قطعات آلاپ، ویلامبیت، دروت)

9:00
20.9 MB
14,000 تومان
سی دی شماره 2
1

ذاکر حسین (طبلا)، تین‌تال (تالا)

28:52
66.4 MB
14,000 تومان
2

ن. راجام (ویلن)، ددرادر راگای بهائی راوی، اک‌تال و تین‌تال (تالا) (قطعات آلاپ، ویلامبیت، مادهیالالیا، دروت)

9:46
22.7 MB
14,000 تومان
3

بسم‌الله‌خان (شهنای)، راگش واری (راگا)، جهاپ‌تال (تالا) (قطعات آلاپ، ویلامبیت)

20:36
47.5 MB
14,000 تومان
4

رام نارایان (سارنگی)، میشرابهائی راوی (راگا)، کهارواتال و تین‌تال (تالا) (قطعات ویلامبیت، دروت)

14:08
32.7 MB
14,000 تومان

عزیز
خوش آمدید