ما را دنبال کنید :

ورود / عضویت

استادان بزرگ عودنوازی

استادان بزرگ عودنوازی

  • کد اثر : MCD-346
  • سال انتشار : 1391
  • گردآوری و متن: سعید نایب محمدی
درباره اثر :

نیمه‌ی نخست قرن بیستم

حوزه ی ترکی ـ عربی

عراق، ترکیه، سوریه، تونس، مصر، الجزایر

 

در این مجموعه، به دلیل کثرت شیوه‌ها و نوازندگان، تنها به اجرای آثار عودنوازان کشورهایی بسنده کردیم (ترکیه، عراق، سوریه، مصر، تونس و الجزایر) که جزو برجستگان نوازندگی این ساز به شمار می‌روند و از نظر تکنیک نوازندگی و نیز محتوای موسیقایی تأثیر بیش‌تری از دیگران داشته‌اند. در این میان سهم کشور ترکیه، به واسطه‌ی حضور شریف محی‌الدّین تارگان (حیدر) ــ که نبوغش در آموزش موسیقی و عرصه‌ی نوازندگی بر هیچ‌کس پوشیده نیست ــ از بقیه بیش‌تر است. در انتخاب آثار این مجموعه شاخصه‌های نوازندگی، هم از نظر تکنیکی و هم از نظر محتوای موسیقایی، مدّ نظر بوده است. همه‌ی نوازندگان این مجموعه، کم‌و‌بیش، متعلق به یک دوره‌ی زمانی خاص و از دو نسل بوده‌اند ــ یعنی همگی متولدین پایان سده‌ی ۱۹ و آغاز سده‌ی ۲۰ (۱۸۹۲ تا ۱۹۳۶) هستند. نوازندگان این مجموعه عبارت‌اند از: شریف‌محی‌الدین تارگان، یُرگو باکانُس، ابراهیم افندی مصری، جمیل بشیر، مُنیر بشیر، عمر نقشبندی، محمد قَصَبجی، ریاض سُنباطی، فرید الاطرش، احمد القَلعی، طاهر غَرسه و سلیم  فَرجانی.

قطعه ها :
سی دی شماره 1
1

شریف محی‌الدین تارگان،‌ تقسیم عشاق (ترکیه)

4:54
11.7 MB
5,000 تومان
2

شریف محی‌الدین تارگان،‌ ساز سماعی عشاق (ترکیه)

2:40
6.5 MB
5,000 تومان
3

شریف محی‌الدین تارگان،‌ کاپریس ۱ (ترکیه)

2:52
7 MB
5,000 تومان
4

شریف محی‌الدین تارگان،‌ اتود شماره‌ی ۱ (ترکیه)

3:28
8.4 MB
5,000 تومان
5

یورگو باکانُس، تقسیم سلمک (ترکیه)

4:21
10.4 MB
5,000 تومان
6

یورگو باکانُس، تقسیم حسینی (ترکیه)

3:16
7.9 MB
5,000 تومان
7

یورگو باکانُس، تقسیم هزّام (ترکیه)

3:07
7.6 MB
5,000 تومان
8

یورگو باکانُس، تقسیم نهاوند (ترکیه)

3:02
7.4 MB
5,000 تومان
9

ابراهیم افَندی، فرحناک (ترکیه)

2:33
6.3 MB
5,000 تومان
10

ابراهیم افَندی، ماهور (ترکیه)

2:36
6.4 MB
5,000 تومان
11

جمیل بشیر، تقسیم شوری (عراق)

2:53
7 MB
5,000 تومان
12

جمیل بشیر، تقسیم اروفه (عراق)

3:40
8.8 MB
5,000 تومان
13

جمیل بشیر، تقسیم دشت (عراق)

1:59
5 MB
5,000 تومان
14

جمیل بشیر، تقسیم نهاوند (عراق)

2:54
7.1 MB
5,000 تومان
15

جمیل بشیر، کاپریس (عراق)

1:17
3.4 MB
5,000 تومان
16

منیر بشیر، تقسیم راست (عراق)

5:53
13.9 MB
5,000 تومان
17

منیر بشیر، تقسیم حجازکار (عراق)

5:22
12.7 MB
5,000 تومان
18

منیر بشیر، تقسیم دشت (عراق)

5:13
12.4 MB
5,000 تومان
19

عمر نقشبندی، تقسیم سه‌گاه-هزام (سوریه)

5:28
12.9 MB
5,000 تومان
سی دی شماره 2
1

عمر نقشبندی، تقسیم صبا-حسینی (سوریه)

7:15
17 MB
5,000 تومان
2

عمر نقشبندی، تقسیم حجاز-نوا (سوریه)

6:32
15.4 MB
5,000 تومان
3

محمد قَصَبجی، تقسیم بیاتی (مصر)

3:09
7.7 MB
5,000 تومان
4

محمد قَصَبجی، تقسیم صبا (مصر)

2:53
7 MB
5,000 تومان
5

محمد قَصَبجی، تقسیم حجازکار (مصر)

2:52
7 MB
5,000 تومان
6

ریاض سُنباطی، تقسیم حجاز (مصر)

5:42
13.5 MB
5,000 تومان
7

ریاض سُنباطی، تقسیم بیاتی (مصر)

4:51
11.5 MB
5,000 تومان
8

ریاض سُنباطی، تقسیم نهاوند (مصر)

5:51
13.8 MB
5,000 تومان
9

ریاض سُنباطی، تقسیم سه‌گاه (مصر)

5:09
12.2 MB
5,000 تومان
10

فرید الاطرش، تقسیم راست (مصر)

3:18
8 MB
5,000 تومان
11

فرید الاطرش، تقسیم بیاتی (مصر)

3:42
8.9 MB
5,000 تومان
12

احمد القعلی، تقسیم نهاوند (تونس)

8:17
19.4 MB
5,000 تومان
13

طاهر غرسه، استخبار حسین - حسین عجم - حسین - مزموم (تونس)

7:04
16.6 MB
5,000 تومان
14

سلیم فَرجانی، استخبار رصد الذیل (الجزایر)

3:58
9.5 MB
5,000 تومان

عزیز
خوش آمدید